Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
Antes de la Tempestad
                                                                 
 
 
 
 
 
 

        Makikita sa painting ang mala-Brittany na dalampasigan sa Pransya. Maulap at tila walang katapusan na karagatan ang background nito. Sa gitna ng landscape, naroroon ang imahen ng lalaking nakasakay sa kalesa habang hinihila ng dalawang kabayo na parang nagmamadali. Sa bandang kaliwa ay mayroong mga punong maliliit na hinihipan ng malakas na hangin. Naaaninag sa likod ng makapal na ulap ang sikat ng araw na nagpupumilit lumabas sa pagkatakip ng ulap.
         Kung susuriin natin ang painting ng mabuti, mapapansin natin ang napakagandang detalyeng ginawa ni Hidalgo dito. Ayon sa dalubhasa, kapag ipinailalim sa magnifying glass ang imahen ng tao at mga kabayo, parang totoong totoo ito dahil sa intricate na pagkaguhit ng mga ito. Mapapansin din natin na sa isang direcsyon lamang ang ihip ng hangin dahil lahat ng puno at mga damo ay tila nakapanig sa kaliwa. Maganda ang mga kulay na ginamit ni Hidalgo dahil lahat ito ay may harmony sa buong painting. Maganda rin ang pagka-balanse ng obra dahil mapapansin na ang pangunahing imahen ng tao sa karwahe at makapal na damuhan ay nakapanig sa bandang kanan ngunit kinompliment ng mga puno sa kaliwa.
         Makikita sa obrang ito ni Hidalgo na sya ay marami ring nalalaman sa kalikasan. Ang painting na ito ay nagpapakita ng itsura ng ulap bago dumating ang malakas na bagyo. Ito ay mabisang nahighlight dahil sa napakagandang shading na ginamit at pagka consistent ng mga imahen. Ang painting na ito ay magandang halimbawa na nagpapakita ng mapagsuring mata ni Hidalgo at ng kanyang malaman na kalooban.
         Ang obrang ito ni Hidalgo ay nagtamo ng apat na awards at gintong medalya sa iba’t ibang lugar gaya ng Barcelona, Madrid, Paris at sa Pan American Exposition. Hanggang sa kasalukuyan ay nasa magandang kalagayan pa rin ang obra na walang gasgas o bahid ng pagkaluma.
                                                                                                                                               Ayon kay Wowie L. Gray