EXERCARO 6

Exerco 1 (Beantwoordt deze vragen over de brief van les 6)

1. Ka Erich esis en Italia dum du monati?___________________________________________________

2. Ka il asistos la Ido-konfero?____________________________________________________________

3. Quo eventos ye jovdio?_______________________________________________________________

4. Qua prizentos kansoni?_______________________________________________________________

5. Ka Erich skribis artiklo pri Japonia por 'Progreso'?__________________________________________

6. Ka Erich sendis posto-karto de Venezia?_________________________________________________

7. Ube esas Roma?____________________________________________________________________

8. Qua retretos ca yaro?________________________________________________________________

9. Qua esas Albert?____________________________________________________________________

10. Kad Albert standas bone?____________________________________________________________

Exerco 2 (Maak de volgende zinnen compleet en gebruik de voorwaardelijke wijs. Zie punt 2)

1. Se me esus richa, me________________________________________________________________

2. Se me povus selektar irga vakanco, me__________________________________________________

3. Se me povus renkontrar______________________________________________________________

4. Se me esus en karcero_______________________________________________________________

5. Me lojus en ______________________ , se_______________________________________________

Exerco 3 (Vertaal. Zie punten 5 en 4)

1. Paul bloosde._______________________________________________________________________

2. Jannie maakte haar lippen rood.________________________________________________________

3. De priester werd oud.________________________________________________________________

4. Werkeloosheid maakte hem oud._______________________________________________________

5. Zij bevochtigde zijn voorhoofd met een natte doek._________________________________________

6. Het gras werd nat.___________________________________________________________________

7. De verhalen over haar buurman maakte haar verdrietig._____________________________________

8. Zij werd verdrietig en sprak met niemand._________________________________________________

9. De dokter genas de rechter.___________________________________________________________

10. De rechter werd beter._______________________________________________________________

Exerco 4 (tradukez. Videz punto 6)

1. Hij amuseerde zich immens.___________________________________________________________

2. We wasden ons in de fontein.__________________________________________________________

3. Het kind kleedde zich nooit zelf aan._____________________________________________________

4. We hadden het koud en deden onze jassen aan.___________________________________________

5. Jacob raakte David en schoot zichzelf (neer).______________________________________________

6. André schopte Wim en schoot zichzelf (neer)._____________________________________________

7. Ik stond op vóór de anderen.___________________________________________________________

8. Zij stelt zich meestal aan de meest invloedrijke mensen voor._________________________________

9. Waarom haat je jezelf?_______________________________________________________________

10. Voel je je warm?___________________________________________________________________

Exerco 5 (Schrijf een fantasie ansichtkaart aan een vriend of relatie, gebruik er de opengelaten ruimte hieronder voor.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerco 6 (Respondez en Ido. Videz punto 5)

1. Qua koloro esas vua okuli?____________________________________________________________

2. Ka on portas pijamo en la nivo?________________________________________________________

3. Ka vu sentas vu varma prezente?_______________________________________________________

4. Quante facile vu respondis a la unesma questiono?_________________________________________

5. Quante ofte vu lektas biblioteko-libro?____________________________________________________

6. Quante kustas marko postala por letro ordinara?___________________________________________

7. De ube vua familio venas?____________________________________________________________

8. En qua komtio vu lojas?_______________________________________________________________

9. Quanta kuzin vu havas?______________________________________________________________

10. Ka vu skribas per vua dextra o per vua sinistra manuo?_____________________________________

Exerco 7 (Gebruik de vragen van hierboven, exerco 6, en de informatie van punt 5 om andere vragen te maken die uw leraar zal beantwoorden.)

1. (Questiono)__________________________________________________________________________

(Respondo)__________________________________________________________________________

2. (Q.)_________________________________________________________________________________

(R.)_________________________________________________________________________________

3. (Q.)_________________________________________________________________________________

(R.)_________________________________________________________________________________

4. (Q.)_________________________________________________________________________________

(R.)_________________________________________________________________________________

5.(Q.)_______________________________________________________________________________

(R.)_________________________________________________________________________________

6. (Q.)_________________________________________________________________________________

(R.)_________________________________________________________________________________

7. (Q.)_________________________________________________________________________________

(R.)_________________________________________________________________________________

8. (Q.)_________________________________________________________________________________

(R.)_________________________________________________________________________________

 

TERUG NAAR IDO-CURSUS