Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SALGÓTARJÁN  ÚTI  ZSIDÓ  TEMETÖ

                                              
                         
         
                                      CÍM: BP. VIII. Salgótarjáni út
                          
A fotókat a szerzo készítette 2002. júniusában.

 A Salgótarjáni úti zsidó temetöt az Új Kerepesi úti Köztemetö 55 hektáros elkülönített területén alakították ki 1874-ben.
A Salgótarjáni úti föbejáratot híres építész, Lajta Béla tervei szerint építették 1908-ban, egy kicsit egy várbejárathoz hasonlít. Ebben az épületben találhatók a ceremoniális termek, helységek és a gondozó lakása is. A temetö kialakítása után a zsidóság kiemelt családjai, személységei kaptak sírhelyet. Híres nagyiparos dinasztiák, a bankszektor ismert igazgatóinak családi kriptái, híres müvészek nyugszanak a növényzet misztikus, szinte dzsungel szerüen körbefonódott buja környezetében.
Az elözö temetkezési elökészítö épületet keleti, mezopotámiai stílusban készült reliefek díszítik, sajnos az épület teteje beomlott és ma már csak a falak állnak a lassú enyészetnek átadva.
Ebben az ezotikus, benött növényzettel még misztikusabbnak ható temetöben 1950-ben temettek utoljára, de a múlt évben gondozott emlékmüvet adtak át a zsidó munkaszolgálatosok és a holokauszt áldozatainak emlékére.

A híresebb családi sírok: 

-  Báró Weiss Manfréd és családja kriptája
A híres csepeli Csepel Acélmüvek tulajdonosa és igazgatója 1922-ben halt meg. Az ipari nagyüzem komoly lökést és fejlödést adott a magyar ipar felnövekedéséhez, amely az ipartól a közlekedésig szinte mindent gyártott. Az I. világháború fegyvergyártása majd 30.000 munkásnak biztosított megélhetést. 1880-ban tesvérével megalapította a magyar konzerv és löszergyárat, amely 1892-ben a Csepel szigetre költözött át. A gyáróriás termelésével a Monarchia legnagyobb fegyver-és löszergyártó üzeme volt.
A család más tagjai is ebben a családi kriptában nyugszanak: így WAHL Albert, aki a Magyar Államvasútak igazgatója volt, vagy WEISS Alice, akinek emlékére a Budakeszi Tüdöszanatóriumot és Gondozót alapították. 1944. március 19-e után, amikor a németek megszállták az országot, a családnak egyezséget ajánlottak: a gyár német kézbe eladása fejében megmenekülhetnek a zsidókat sujtó retorzióktól. A család a Kasztner Rudolf által szervezett mentöakció részeként német repülövel hagyhatta el Magyarországot.   

 -Ulmann Adolf
Iparcég elnök, vezeto pénzügyi személység, a Magyar Általános Hitelbank elnöke volt.
 

 - Goldberger az óbudai textilgyár alapítói és tulajdonosai:
1784-ben Óbudán alapította meg a Goldberger család az ország és késobb a Monarchia legjelentösebb textilgyárát. Maga a császár és király, Ferenc József is tisztelgö látogatást tett a gyárban, majd a céget a Monarchia fontos beszállítójának nevezte ki. A gyárnak kereskedelmi kirendeltségei, lerakatai volta világ 50 országában. 1867-ben a család magyas nemesi rangot kapott, a felsö körökben számított olyannyira, hogy a zsidók azt mondták, hogy amíg Goldberger a kormányzóval kártyázgat, addig nagy baj nem lehet. A család utolsó nagy ipari igazgatóját Goldberger Leót Mauthausenbe hurcolták, ahol éhenhalt a koncentrációs táborban.

- Ehrenfeld család
a családi kripta belsö mozaik dekorációja külön figyelmet érdemel 

- Sváb család kriptája
Az impozáns családi kriptát fekete gránitból készült madarak szobrai díszítik, az építész Lajta Béla mestermunkái. 

- Bródy József és családja kriptája
Az elhunyt a pesti Chevra Kadisa elnöke volt. A kriptát impozáns fekete márványoszlopok díszítik.

- Hatvany-Deutsch család kriptája:
A monumentális síremléket a görög Pantheon stílusában készítették. A család az ország  legjelentosebb malomiparát alapította meg és irányította. A család óriási vagyont költött a képzömuvészet támogatására és saját képtára gyarapítására. A zsidó törvények utasítására az  értékes festményeket kötelezö állami "letétbe" kellett átadni, amelyet a Nemzeti Bank páncélterméböl a híres-hírhedt Aranyvonaton menekítettek ki a háború utolsó heteiben nyugatra. A festmények visszakerültek és ma a Szépmüvészeti Múzeum régi képtárát gazdagítják.

-
Aschner Lipót
A Tungsram Egyesült izzó gyáralapítója és igazgatója, a világ lámpagyártásának vezetö alakja volt.

- Friedmann Bernát
híres jogász és védöügyvéd volt, az 1882-es Tiszaeszlári Vérvád vádlottjait védte és sikeresen felmentette.

- A II. világháború zsidó áldozatainak síremléke.
A város ostromának zsidó áldozatai, a Dunába lött áldozatok sírja
,
- A
Klauzál téri gettó áldozatainak síremléke
1500 áldozatnak emléket állító Emlékmü, 2002.

 

Néhány fontos sír fotója

      Hatvany-Dresch családi kripta

       A kripta záróköve

                  A Sváb család kriptájának madárszobrai

 Csepeli Báró Weiss Manfréd kriptája  

              Régi sírkövek        

Vissza a föoldalra