Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

วันเสีย คือ วันที่ไม่ดีไม่เป็นศิริมงคล
เป็นวันที่ควรเว้นแต่ละเดือนจะมีวันเสียประจำวันตายตัวแน่นอนอยู่ดังนี้

เดือน = เกี๋ยง , ห้า , เก้า
เดือน = ยี่ , หก , สิบ
เดือน = สี่ , แปด , สิบสอง
เดือน = สาม , เจ็ด , สิบเอ็ด

ระวิจันตัง เสียวันอาทิตย์
อาการัง เสียวันอังคาร
สุโขพุทธา เสียวันพุธ กับวันศุกร์
โสรีกุรุ เสียวันพฤหัสบดี กับวันเสาร์

ยังไม่หมดจ้า.....ยังมีอีกนะจะบอกให้

ที่แน่ ๆ รู้มั้ยว่า ยังมีวันจม วันฟู อีกนะ วันจม วันฟู ก็เป็นวันกระด้างประจำเดือน
วันจมเป็นวันควรเว้น ส่วนวันฟูเป็นวันดีเจ้า

เดือน

วันฟู

วันจม

เกี๋ยง
ยี่
สาม
สี่
ห้า
หก
เจ็ด
แปด
เก้า
สิบ
สิบเอ็ด
สิบสอง
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันเสาร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
วันศุกร์
วันอาทิตย์
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันเสาร์
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันพุธ
วันพุธ
วันพฤหัสบดี

นั่นแน่! สับสนกันแม่นก่เจ้า
มีความหมายของเดือน บอกไว้ข้างล่างเจ้า ไปดูกันเลยเอ้าาาาา

เดือนเกี๋ยง
เดือนยี่
เดือนสาม
เดือนสี่
เดือนห้า
เดือนหก
เดือนเจ็ด
เดือนแปด
เดือนเก้า
เดือนสิบ
เดือนสิบเอ็ด
เดือนสินสอง

ตรงกับเดือนกรกฏาคม
ตรงกับเดือนสิงหาคม
ตรงกับเดือนกันยายน
ตรงกับเดือนตุลาคม
ตรงกับเดือนพฤศจิกายน
ตรงกับเดือนธันวาคม
ตรงกับเดือนมกราคม
ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์
ตรงกับเดือนมีนาคม
ตรงกับเดือนเมษายน
ตรงกับเดือนพฤษภาคม
ตรงกับเดือนมิถุนายน

.....กลับไปหน้าแรกเจ้า....