Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Sahitya Academy Awards to Maithili


Year Author Title Subject
1966 Yashodhar Jha Mithila Baibhab Philosophy
1968 Baidyanath Mishra "Yatri" Patraheen Nagna Gaachh Collection of Poems
1969 Upendra Jha "Vyas" Doo Patra Novel
1970 Kashikant Mishra "Madhup" Radha Birah Epic
1971 Surendra Jha "Suman" Payaswini Collection of Poems
1973 Braj Kishore Verma "Manipadma" Naika Banijara Novel
1975 Girindra Mohan Mishra Kichhu Dekhal Kichhu Sunal Memoir
1976 Baidyanath Mallik "Bidhu" Seetayan Epic
1977 Rajeshwar Jha Abahattak Udvaw o Vikas Critique
1978 Upendra Thakur "Mohan" Baaji Uthal Murli Collection of Poems
1979 Tantranath Jha Krishna Charit Epic
1980 Sudhanshu "Shekhar" Choudhary Ee Bataha Sansaar Novel
1981 Markandeya Pravasi Agastyayinee Epic
1982 Lili Ray Marichika Novel
1983 Chandranath Mishra "Amar" Maithili Patrkaritak Itihaas Critique
1984 Arsi Prasad Singh Suryamukhi Collection of Poems
1985 Harimohan Jha Jeevan Yatra Autobiography
1986 Subhadra Jha Naatik Patraka Uttar Collection of Essays
1987 Umanath Jha Ateet Collection of Stories
1988 Mayanand Mishra Mantra Putra Novel
1989 Kanchinath Jha "Kiran" Parashar Epic
1990 Prabhas Kumar Choudhary Prabhasak Katha Collection of Stories
1991 Ramdeo Jha Paseejhaita Pathar Collection of Dramas
1992 Bhimnath Jha Vividha Collection of essays
1993 Govind Jha Saamaaka Pauti Collection of Stories
1994 Gangesh Gunjan Uchitbakta Collection of Stories
1995 Jaymant Mishra Kavita Kusumanjali Collection of Poems
1996 Rajmohan Jha Aai Kalhi Parasoo Collection of Stories
1997 Kirtinarayan Mishra Dhwast Hoit Shanti Stoop Collection of Poems
1998 Jeevkant Takaita Achhi Chirai Collection of Poems
1999 Saketanand Gananaayak Collection of Stories
2000 Ramanand Renu Katek Raas Baat Collection of Poems
2001 Babuaji Jha "Agyat" Pratigya Pandava Epic
2002 Somdev Sahasmukhi Chaukpar Collection of poems
2003 Ritambhara Neeraja Renu(Khamakhya Devi) Collection of stories
2004 Shakuntala   Niraja Renu (Khamakhya Devi) Epic
2005 Chanan Ghan Gachchiya Vivekanand Thakur Poetry
2006      

SAHITYA ACADEMY TRANSLATION AWARDS

Year Language from Maithili name of the book Original Author Translator
1990 Bengali Vipradas Saratchandra Upendranath Jha "Vyas
1991 English Saratchandra Vyakti O Kalakar Subodh Chandra Sen Shailendra Mohan Jha
1993 English Nepali Sahityak Itihaas Kumar Pradhan Govind Jha
1994 Urdu Sagai (Ek Chadar Maili si) Rajindar Singh Bedi Ramdeo Jha
1995 Bengali Rabindra Natakavali Vol. I Ravindranath Tagore Surendra Jha "Suman"
1996 Urdu Abul Kalam Azad Abdul Kavi Desnavi Fazlur Rahman Hasmi
1997 Kannada Maati Mangal (Marillamniggo) Shivram Karant Navin Coudhary
1998 Bengali Parashuramak Beechal Berayal Katha RajShekhar Basu Chandranath Mishra "Amar"
1999 Bengali Arogya Niketan Bibhutibhushan Mukhopadhyay Murari Madhusudan Thakur
2000 Hindi Tamas Bhism Sahani Amaresh Pathak
2001 Marathi Antarikshame Bisphota Jayant Vishnu Narlikar Sureshwar Jha
2002 Urdu Patajharak Swara Kurtul- ain- Haider Prabodh Narayan Singh
2003 Oriya Manoj Dasak Katha o Kahini Manoj Das Upendra Doshi
2004 Hindi Premchand: Chayanit Katha - I Premchand Prafulla Kumar Singh ‘Maun’
2005 English Biharak Lok Katha Folk Tales of Bihar   Yogananda Jha
2006

Home