Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Update 31-05-2002

 

 

Geschiedenis van Talakua

Eerst even een kanttekening aan dit verhaal. Het verhaal zoals hieronder is beschreven is het verhaal volgens een Talakua uit Tiouw. Een gedeelte, welke in het blauw is ingevoerd, is hetzelfde als men ze in Porto vertelt.

In het begin woonde de Mojang TALAKUA in een dorp stroomopwaarts van de rivier TALA (de grootste rivier van Seram).

Op een dag ging Mojang TALAKUA met een vlot de genoemde rivier af naar de rand van de zee. Niet lang daarna ontmoet hij op zijn weg een Mojang, die later de afkomst de naam Mojang PATTAWALA krijgt. Terwijl hij bezig was zijn fakkel te bewegen, ging het toch uit en Mojang TALAKUA stak met zijn fakkel de fakkel van Mojang PATTAWALA aan.

Daarna gingen de Mojangs samen met de vlot richting zee, maar in het midden van hun weg kwamen de twee een groot stuk steen midden in de rivier en die in de weg stond. Daarop haalde Mojang TALAKUA zijn voet op en schopte zo hard mogelijk tegen de steen en zo dat de steen in tweeen brak. Vanaf dat moment is de rivier TALA verdeeld in drie takken, met als grootste:
  1. TALA
  2. ETI
  3. SAPALEWA

Omdat er geschopt is tegen de steen dat hij in tweeen barstte, kreeg de Mojang TALAKUA de naam naar zijn daad.
In eigen taal betekende TALAKUWA: hij, die zo hard schopt, dat het in tweeen barst.
De naam TALAKUWA werd later geschreven als: TALAKUA.
Mojang PATTAWALA kreeg de naam en zijn afkomst PATTALAWALA welke betekent: hij die de fakkel beweegt dat deze niet uitgaat. De naam wordt later geschreven als PATTAWALA.

Daarom worden de teong (stam, afkomst) van deze twee mojang "SOPAMENA" genoemd, wat betekent: Als eerste vertrokken. Van alle mojangs aan de rivier TALA zijn Mojang TALAKUA en Mojang PATTAWALA als eerste vertrokken naar de zee.

Vervolgens vertrokken de twee Mojang op een vlot naar het eiland SAPARUA en kwamen aan in negeri Porto (Saparua) met de naam SIRISAHONE. En Mojang TALAKUA werd landheer en heerser als radja in genoemd dorp. Mojang PATTAWALA daarentegen liep door naar negeri Tiouw (Saparua ) en bleef daar wonen.

Verder op een dag toen Mojang TALAKUA heen en weer liep om naar zijn werk te kijken, kwam hij op een plek of een landtong en hij zag dat er een man zwom langs die landtong.
En hij haalde een lang stok en haakte die Mojang naar het land.
Daarop kreeg deze Mojang in eigen taal de naam NANULOHY wat betekent: die aan land werd gehaakt en deze werd geschreven als NANLOHY. En toen werd NANLOHY als broeder aangenomen door Mojang TALAKUA.

Later kwam een portugees schip en meerde aan bij de haven van Porto. En zij droegen op de heersers van de genoemde dorp te roepen. Mojang TALAKUA wilde niet verschijnen voor de Portugezen, en draagt Mojang Nanlohy op er naar toe te gaan.
Nadat Mojang NANLOHY de portugezen had ontmoet, die gedacht hadden dat Mojang NANLOHY de Radja was in negeri Porto, werd hij als vriend binnengehaald en hem werd gegeven het koninklijk staf.

Toen die Mojang NANLOHY Mojang TALAKUA weer ontmoette en zijn koninklijk staf liet zien, vertelde hij alles over de betreffende kwestie die er was tijdens de ontmoeting met die portugezen.
Daarom werd Mojang NANLOHY radja gemaakt in het gedeelte van de negorij aan de kust en Mojang TALAKUA werd radja in de bergen.

Vervolgens zal Mojang TALAKUA aan Mojang NANLOHY de hele negorij Porto overdragen en Mojang TALAKUA zal landheer blijven tot nu toe.

Later verhuisden de kinderen van Mojang TALAKUA naar:
PORTO (Saparua) (uit de bergen naar de kust)
TIOUW (Saparua)
Mardike (Ambon)
Poka (Ambon)
Rumah Tiga (Ambon)
Mamala (Ambon)
en nog veel andere plaatsen

Er wordt nog een stuk geschreven over het verhaal zoals die in Porto wordt verteld. Deze is hetzelfde als in Mardike, Poka , Rumah Tiga en Mamala. 

 

 

Berichten voor orang Porto