Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Ga naar de Ordina website

Kennisdatabank Testen

Home
Kwaliteit
Testaanpak
Testsoorten
Testtools
Bevindingen
Artikelen
Links

Kennisdatabank Testen

 

Inleiding

Deze databank heeft als doel de binnen !Effective aanwezige kennis over testen te verzamelen en ter informatie aan te bieden aan !Effective-medewerkers. Middels snelkoppelingen is het mogelijk de hieronder beschreven items te benaderen.

Deze databank is een groeiobject. Alle !Effective-medewerkers worden van harte uitgenodigd hun testkennis te delen met hun collega’s. Artikelen die betrekking hebben op onderstaande onderwerpen kunnen naar ondergetekende worden gemaild, waarna ze zullen worden opgenomen in de databank. Suggesties met betrekking tot deze databank zijn vanzelfsprekend ook welkom.

Inhoud

bulletkwaliteit
bullettestaanpak
bulletmethoden en technieken
bulletvoorbeelden
bullettestsoorten
bullettesttools
bullet bevindingenadministratie
bulletartikelen
bulletforum

Beheer

Mark Winters (m.winters@effective-it.com)

 

Kwaliteit

 

 

Testaanpak

 


Testsoorten

 


TesttoolsBevindingenLinks

 


Artikelen

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]