Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

~Ku'ualoha~

Ku'ualoha  By Fiji

Ku'u Aloha
Noku Nau Nau Hani
Sae Iko Tautu Agau
Augauga Mua

Iko Na Eke
Ua Nim Pi Ti A'u
Pe Ona Kae Galili

Sae Iko Ku'u Aloha
Augauga Mauna
Kalo Kalo Se Rau
Talei Feau

Ku'u Sweet Aloha
You're Always On My Mind
Stay Right Beside Me
Lie Down And Hold Me Tight

Whisper (whisper softly) Softly
Say That You Need Me
I Will Always Be Here For You

Sae Iko Ku'u Aloha
Augauga Mauna
Kalo Kalo Se Rau
Talei Feau
Ku Ku'u Aloha
So Soft and gentle
I Love You My Darling
And (always)I'll (and always) Always Will