Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 Discover the Difference: Northern Light Search
SZÚ

POŽADAVKY NA VZORKY

1. Postup přípravy vzorku zákazníkem.

1.1. Vzorek stavebního materiálu určený ke stanovení formaldehydu

1.1.1. Příjem vzorku od zákazníka

Přijímán je vzorek aplikovaný zákazníkem, resp. vzorek vyrobený průmyslově. Pracovníci laboratoře neručí za způsob přípravy vzorku. Je však uplatňována zásada, že je ke zkoušce přijímán pouze vzorek, který odpovídá požadavkům zkoušky (rozměry, čas, způsob přípravy). Jsou přijímány vždy tři stejné vzorky.

1.1.2. Vzorek aplikovaný připravený zákazníkem (nátěrové hmoty, aj.)

Zákazník obdrží informaci, v jakém časovém rozmezí má připravit vzorek předepsaným technologickým postupem uvedeným v dokumentaci, a to na inertní podložce o rozměrech 400x400 mm - zákazník na rubové straně vzorku na samolepce uvede jméno firmy obchodní název výrobku datum aplikace výrobku - zákazník po zaschnutí (vytvrzení) vzorku zabalí každý zvlážť do PE fólie - zákazník dodá vzorek do SZÚ.
Upozornění:
K balení vzorků je nepřípustné používat fólie vyrobené z recyklovaných plastů

1.1.3. Vzorek vyrobený průmyslově (DTD, sádrokarton,aj.)

Zákazník obdrží informaci, v jakém časovém rozmezí má dodat vzorek o rozměrech 400x400 mm zákazník na rubové straně vzorku na samolepce uvede jméno firmy obchodní název výrobku zákazník zabalí každý vzorek zvlášť do PE fólie zákazník dodá vzorek do SZÚ.
Upozornění:
K balení vzorků je nepřípustné používat fólie vyrobené z recyklovaných plastů

1.1.4. Počet vzorků stavebních materiálů

Zákazník dodá do SZÚ 3 vzorky o rozměrech 400 x 400 mm

1.2. Vzorek stavebního materiálu určený ke stanovení těkavých organických látek

1.2.1. Příjem vzorku od zákazníka

Přijímán je vzorek aplikovaný zákazníkem, resp. vzorek vyrobený průmyslově. Pracovníci laboratoře neručí za způsob přípravy vzorku. Je však uplatňována zásada, že je ke zkoušce přijímán pouze vzorek, který odpovídá požadavkům zkoušky (rozměry, čas, způsob přípravy).

1.2.2 Vzorek aplikovaný připravený zákazníkem (nátěrové hmoty, aj.)

Zákazník obdrží informaci, v jakém časovém rozmezí má připravit vzorek předepsaným technologickým postupem uvedeným v dokumentaci, a to na inertní podložce o rozměrech 400x400 mm - zákazník na rubové straně vzorku na samolepce uvede jméno firmy obchodní název výrobku datum aplikace výrobku - zákazník po zaschnutí (vytvrzení) vzorku zabalí každý zvlášť do PE fólie - zákazník dodá vzorek do SZÚ.
Upozornění:
K balení vzorků je nepřípustné používat fólie vyrobené z recyklovaných plastů

1.2.3. Vzorek vyrobený průmyslově (DTD, sádrokarton,aj.)

Zákazník obdrží informaci, v jakém časovém rozmezí má dodat vzorek o rozměrech 400x400 mm zákazník na rubové straně vzorku na samolepce uvede jméno firmy obchodní název výrobku zákazník zabalí každý vzorek zvlášť do PE fólie zákazník dodá vzorek do SZÚ.
Upozornění:
K balení vzorků je nepřípustné používat fólie vyrobené z recyklovaných plastů

1.2.4. Počet vzorků stavebních materiálů

Zákazník dodá do SZÚ 1 vzorek o rozměrech 400 x 400 mm


 

Matrix | Vyhledávání | Něco o mně | Obchod | Home | Odkazy | Služby | Zákazníci | Zprávy
                                                                                                                                                                                                       

Website Designed by CityBreakerMediaGroup & Co. (CBMG & Co.)

Click Here!