Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

LITT OM KLUBBEN

Lista Fallskjermklubb er en interkommunal klubb som dekker området fra Mandal i øst til Flekkefjord i vest. Klubben ble etablert i 1984, og het den gang Lyngdal og Lista Fallskjermklubb. Vi er tilsluttet Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund som er et særforbund under Norges Idrettsforbund. Klubben har ca 30 medlemmer, og noen av disse har vært med siden etableringen. Vi har Norges desidert fineste hoppfelt spesielt med tanke på utdanning av nye fallskjermhoppere. Eget klubblokale har vi i gamle sykestuen på flystasjonen. Dette deler vi med andre personer, lag og foreninger. Vi disponerer eget fly som vi har leid inn. Dette tar 4 fallskjermhoppere og egner seg ypperlig for våre forhold. Praktisk hopping forsøker vi å få i gang 3 ganger i uken, torsdag, lørdag og søndag. Vi setter stor pris på å få besøk på feltet, og kan tilby luftetur for å se når vi hopper ut. Dette koster normalt kr 200.- Vi holder flere kurs i året og ønsker å rekruttere så mange som mulig. Kursinformasjon finner du på egen side.