Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

eller et fornminner som kalles forTrojalabyrinter.
Bakgrunnen for dette navnet er skrifter og sagn ifra klassike middeltid som gjerne vil forbinde dette fornminne til den forhistoriske byen Troja i Tyrkia.(Se bilde nr:1)Bilde nr:1 kommer senere
Dette er en rekonstruert by ifra Tessalia's sletteland ved Demini som ligner på Troja  II (2600f.kr).Denne byen hadde et borgsystem som kan minne om disse labyrintene.