Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

hode plagg med horn,noe som forbinder dem dyrenes verden.

Vi må derfor tenke oss at de tidligere veidemennene ble ledet i sin religion av sjamaner,heller enn egentlige prester.
Sjamanene var folk av stammen som delte stammens liv, men de levde en særlig bevisst kontakt med naturen og åndenes verden.

Sjamanene kunne danse seg inn i ekstasen og var bindeleddet mellom menneskene og de maktene som de mente bestemte over liv og død for mennesker og dyr.
Vi vet også at disse sjamanene falt i trance og hadde " ut av kroppen opplevelser", slik at de kunne forflytte sjelen til andre steder og kunne f.eks forutsi en persons fremtid og gi råd om hvorledes sult og nød kunne unngås.
I nyere tid er det helst nomader og jegerfolk som utøver denne formen for religons utøvlser samt i nordlige og sentral-asiatiskestrøk.
Samene kallte en som drev med seid for noaide,eskimoene angekokk og det mongolske folket sjamaner.

I Edda kvadet beskyldes Odin og hans ledsagere for å ha "slått på vett"(en magisk runetromme av skinn),og de hadde oppført seg som volver.
En volve er navnet for den som bærer en stokk,en magisk stein eller kvist,slike som f.eks feene å våre eventyr gjør.
Både menn og kvinner kunne drive med dette,men vi har i detalj beskrivelser om hvordan en volve eller spå kvinne kunne føre an