Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ningsverk.
Dette forteller de 2500 år gamle ruinene som landene i Vest har gjort til  å være en av verdens eldste by nemlig;Troja, kalles også for Ilios, Ilion og Ilium. Vi vet i dag at byen Troja er betyderlig
eldre en det Grekere og Romere lenge har trodd, men den er langt ifra verdens eldste.

I det nordvestre hjørnet av Lille Asia (Tyrkia) reiser det store platået Hissarlik seg over en fruktbar slette imellom to floder.
Den ligger seks kilometer ifra både det Egeriskehav og Dardanellerne. Dette er et landskap som er bra både for bønder, fiskere og kjøpmenn og helt fortrefferlig for maktsyke konger og pirater.
Den som har kunnet forskanset seg i festningen har kunnet kontrollert og blokkert innseilingen ifra det Egeeriskehavet til Marmarahavet og Svartehavet.
Den første borgen som ble bygd på dette platået,var på slutten av 3000-tallet f.kr. Borgen var oppført som en sirkel og hadde en diaieter på ruNdt/Â4 y"b1²q'G(FYç @M@D¼á@$@R!*´@&& ¨`¤¨h@$
ƒ@UU@D *P@
* -·Q2 (  ¡Vh@°@A¨
På de enorme ruinene vokste det opp en ny by:Troja III.Murene bygdes opp igjen, men ble igjen plyndret og brent. På samme måte ble også Troja IV og  Troja V ødelagt. Troja VI er ifra 1700-tallet f.kr.Borgen hadde fått en diameter på 200 m og dekte dermed hele kollen.
Husene stod på ringformede terasser. Yttermuren var 1000 m