Fortsätt Å Va Rebell

En översikt av den svenska punken av Erik Rosenberg

 

Fortsätt Å Va Rebell är arbetsnamnet på en bok

jag håller på att skriva om den svenska punken,

och dess historia. Den kommer även att innefatta

ett antal personers reflektioner över vad punk

egentligen är, och hur den utvecklats sedan

det tidiga 70-talet.

Punkens relation till politik är en annan viktig

frågeställning som jag vill fokusera på.

 

En av de vanligaste frågorna jag får just nu är:

- Vad ska du ha för approach / angreppssätt?

Svaret är: Ja, säg det. Jag ändrar mig hela tiden,

men intervjuerna har gett mig nya frågor att

fokusera på. Jag kommer att presentera projektet

utförligare på denna sajt i mitten av november.

 

Det är ingen dålig trio som anslutit sig till

den redan digra mängden intervjuobjekt:

Mensi från Angelic Upstarts, Steve från Red Alert,

samt Nick Cash från 999!

 

 

 

Lämna gärna kommentarer här / Please write me your opinions here

Medverkande i boken / Participants

Revolver.

Mediaarkivet.

 

Denna sajt är uppdaterad den 19 november 2002

Skicka gärna ett mail :

fellingsbro@hotmail.com