Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

נינט טייב - ים של דמעותים של דמעות בשתי עיני
ליבי זועק שובה אלי
ים של דמעות בשתי עיני
ליבי זועק שובה אלי


ארוכים הלילות מיום שעזבת
האביב כמו הסתיו כל כך אפור
ובלב זכרונות מן הסתם כבר שכחת
ותפילה תפילה כנה שתחזור

מה שומם הוא חדרי מיום שעזבת
השעון שעל הקיר ליבו נדם
ובודד בפינה הכסא שאהבת
בלעדיך העולם כה מיותם


ים של דמעות בשתי עיני
ליבי זועק שובה אלי
קולי שובר את הדממה
התשמע התשמע

עוד אשוב ילדתי אתה כה הבטחת
רק חכי ושלי הישארי
עם הזמן רק מכתב יחידי לי שלחת
הדפים דהו מזמן גם שערי

ים של דמעות בשתי עיני
ליבי זועק שובה אלי
קולי שובר את הדממה
התשמע התשמעשייך לאתר יו-יו
רוצים עוד שירים עם מילים
www.yo-yo.up.co.il