Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


אתה נמצא כרגע בדף 3.

 

הקודם 1, 2, 3

 

משוגעים

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

פקח של בית המשוגעים הלך לבדוק עם יש משהו שיכול להשתחרר.
כשהגיע ראה הפקח איש שעושה כל מיני תנועות עם הידיים
אז הפקח שאל אותו מה הוא עושה?
והמשוגע ענה לו שהוא תפוז.
כך היה גם בתא ה-2 וה-3 וה-4,5,6,7
כשהגיע לתא ה-7 ראה איש יושב על כיסא קורא עיתון ומעשן סיגריה.
הפקח שאל אותו איזה פרי הוא מייצג?
אז המשוגע ענה אני אבטיח אבל עכשיו זו לא העונה.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

רופאים באים לבית משוגעים,
הם רואים כמה משוגעים עושים רכבת - טו..טו..!!
הם רואים ילד יושב בפינה, ושואלים אותו: "למה אתה לא עושה רכבת עם האחרים?!"
אז הוא עונה: "אני רגיש לעשן."

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

שני משוגעים נפגשים במעלית.
משוגע אחד שואל את השני: "למה לא ירדת במדרגות?"
עונה השני: "המדרגות מקולקלות..."

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

איש אחד עובר ליד בית משוגעים.
לפתע שומע מכיוון בית המשוגעים מישהו צועק "7!... 7! ..."
האיש אינו מבין. הוא מטפס על הגדר ומסתכל דרך החלון.
פתאום זורקים על האיש אבן מפוצצים לו את הצורה, והוא נופל.
ואז הוא שומע: "!!!! 8!!!! 8..."

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3  משוגעים רוצים לברוח מבית המשוגעים. הם מגיעים לדלת היציאה
הראשון אומר: "בואו ננשוף על הדלת."
השני מציע: "בואו נעשה שביתה עד שהדלת תיפתח. "
השלישי: "מה אתם דפוקים? אף אחת מהשיטות האלו לא תעבוד! הדלת פתוחה!"

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

שתי משוגעים הולכים ברחוב המשוגע אחד הראשון כמעט דורך על חרא אז המשוגע השני דוחף אותו.
משוגע א: "למה דחפת אותי זה לא חרא!"
משוגע ב: "זה כן חרא!"
משוגע א: "זה לא חרא!"
משוגע ב: "אתה יודע מה תטעם ותגיד לי אם זה באמת חרא."
משוגע א טועם ואומר: "בואנה זה באמת חרא! איזה מזל שלא דרכתי!"

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

משוגע א החליט לעשות טיול לבית של משוגע ב.
משוגע א מצלצל בפעמון.
משוגע ב: "אני לא בבית"
משוגע א: "איזה מזל שלא באתי!"

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                                                          עמוד ראשי