Ljus magi

 


Ljusriddare

( Detta yrke passar nog bäst för en person som är Star Wars frälst, eller aldrig har sett filmerna! )

Du är en av de omtalade ljusriddarna, en av de få som fortfarande känner till den sedan länge bortglömda Ljusmagin ( ej att förväxlas med elementarmagins underskola). Du och dina bröder är de ondas dräpare, de fattigas värnare och de rättrognas profeter. Iklädda era bruna mantlar frälser ni era chronopiska grannar i den rätta läran, ljusets lära. Ni har rätt att döma de skyldiga och utkräva rättmätiga straff (tycker ni). Det är inte sällan som era vägar korsas av hängivna kättare som ofta slutar med att deras lemmar ligger utspridda lite här och där på blodröda kullerstenar.

Innan den "mörka tisdåldern" och svarta gardet blev kejsarens slutna hand, agerade du och dina bröder (och systrar) som rättskipare i den chronopiska djungeln. Ni hade rätt att döma och utföra straff. De vanliga medborgarna vände sig till er angående tvister sinsemellan, alvfurstar om vägledning och kejsaren om råd.

Men makten blev för mycket, eller egentligen för liten, för några av era bröder som sökte sig till Karons förvridna kumpaner. Tyvärr var mörkerkrigarna för arroganta och hänsynslösa (?) ens för de hängivna som efter ett tag slängde ut dem ur sina led. De nu levande avfällingarna är en mindre skara mördarmaskiner som håller sig till de finare kvarteren i Chronopia. Där lever de ett liv i lyx, med en skara lojala undersåtar som de använder som betjänter, garde och informatörer. Mörkerkrigarna slåss en hel del inbördes vilket leder till att de sällan lyckas samla sig till några större angrepp mot staden Chronopias innvånare. De flesta innvånarna ser med avsky på ljusriddarna som de tycker bär skulden för de hängivnas härjningar i staden.
 

Yrkesförmåga

Ljusriddarens yrkesförmåga är hans fullständiga kontroll över sin kropp. När han hoppar eller använder sig av akrobatik så räknas ett fummel som misslyckat, ett misslyckande som ett lyckat slag, ett lyckat slag som ett perfekt och ett prefekt slag som mycket mer än perfekt. Ljussvärd räknas som en primär färdighet för Ljusriddaren. Ljusriddaren har också 1 extra handling per SR i strider. 

Yrkesfärdigheter:

* Administration
 
* Akrobatik

* Ljushanden

* Ljusmagi

* Lärdomsfärdigheter (1)

* Magistudier

* Meditation

* Strid i mörker

* Stadskännedom

* En valfri färdighet

Ljusriddaren får också gratis samma FV som  Ljusmagi i

* Kunskap om Ljusmagi

* Känna magi 

Startutrustning

Ljusriddaren bär alltid sitt ljussvärd och ceremoniella dräkt.
 
* Ljusriddarens ljussvärd är hans käraste ägodel, visserligen är ljusriddaren inte hjälplös utan sitt ljussvärd men han  fungerar bäst med det vid sin sida. Ljussvärdet är egentligen bara ett skaft, den egentliga eggen är ersatt av ett skimrande kraftfält som går att stänga av och sätta på (1 PSY). Ljussvärdet gör 1T8+2 i skada, har BV ( och väger 0.5 kg. Observera att endast  kontakt med ett ljussvärds egg gör skada, se värdena för eldskada i grundreglerna (skadan sprider sig dock inte).

* Ljusriddarna är också tränade i den obeväpnade stridskonsten Ljushanden som innehåller följande ingredienser: Stålsättning, Undvika, initiativbonus, fallteknik/rullning, uppresning, vidvinkelsyn, liggande/knästående strid  (5,5)

Ljusmagi

Den uråldriga ljusmagin har sen länge bemästrats av Ljusriddarna som i generationer har lärt ut den till sina värdiga lärlingar. Ljusmagin används endast av Ljusriddare och i något så när fredliga syften.
 

4 ORÄDD (K) 

Ljusskolan
Personlig
FV X 1 SR

Ljusriddaren behöver inte slå på skräcktabellen under besvärjelsens varaktighet ens om han är påverkad av magi. 

5  LJUSHOPP (K)

Ljusskolan
Personlig
Omedelbar

Ljusriddaren använder sig av ljusmagin för att hoppa 5m (+2m per E )både horisontalt eller vertikalt
 

7 SANNSYN (K)

Ljusskolan
Personlig
FV X 1 SR

Ljusriddaren ser, hör och luktar utan att använda sig av ögon, öron och näsa. Han vet instinktivt var motståndarna är och vad de gör (och hur de luktar).

8 KASTA VAPEN (K)

Ljusskolan
FV X  1 Rutor
Omedelbar

Ljusriddaren styr sitt vapen (ljussvärdet) genom luften till sitt mål där den gör normal skada. 

9 PROJEKTILPARERING (K)

Ljusskolan
Personlig 
FV X 1 SR

Ljusriddaren använder sitt ljussvärd för att parera avståndsanfall under besvärjelsens varaktighet. Per E kan en till projektil pareras.
 

10 TELEKINISI (K*)

Ljusskolan
FV X  1 Rutor
Omedelbar
 
Riddaren kan förflytta  föremål (som väger 100kg) genom luften med en hastighet av 5m/s (1 per E eller öka på vikten med 100kg). 
 

10 TELEPATI/EMPATI 

Ljusskolan
FV X  5 Rutor
FV X 5 SR

Ljusriddaren kan känna av alla andra humanoiders känslor och tankar i hans närhet. Han kan även själv förmedla sina tankar till andra. 
 
 

12  STARKT SINNE (K*)

Ljusskolan
FV X  1 Rutor
Omedelbar

Ljusriddaren kan påverka en persons sinne per E som måste göra det riddaren vill, man kan dock inte få en person att begå självmord. För att magin ska fungera måste riddaren övervinna offrets halverade psyke mot sitt FV i besvärjelsen på motståndstabellen. Offret lyder då riddarens vilja och glömmer t.ex bort att riddaren någonsin satt sin fot på grevens mark och tagit en näve av hans finaste vitsippor.
OBS! En ljusriddare använder endast denna besvärjelse i nödfall!
 

15 DVALA

Ljusskolan
Personlig
Omedelbar

Ljusriddaren kan försätta sig själv i en dvala genom att sänka hjärtats antal slag. Han behöver inte äta, dricka eller ens andas under dvalan. Under dvalan har riddaren +5 i upptäcka fara. Dvalan kan jämföras med en slags djup meditation som riddaren närsomhelst kan ta sig ur. 

15 HELA (K*)

Ljusskolan
Beröring/Personlig
Omedelbar

Ljusriddaren kan hela sig själv eller någon annan person 1T10 kp per E.

* = Besvärjelsen blir kvick endast om ljusriddaren spenderar en extra PSY

av: Stanne