Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Geografi
BENTUK MUKA BUMI


A. Struktur Bumi Tiga lapisan utama:
Kerak bumi (litosfera)
Mantel (mesosfera)
Teras bumi (barisfera)
B. Pergerakan Tektonik
Perbezaan kepanasan antara kerak bumi dengan mantel menyebabkan magma bergerak secara perolakan

Bentuk muka bumi yang terbentuk:
Gunung lipat
Banjaran gunung
Dataran tinggi
Gunung bongkah
Lurah gelinciran
Gunung berapi
C. Pembentukan Gunung
Gunung lipat:

Lipat tua
Lipat muda
Gunung bongkah (horst)

Lurah gelinciran (graben)

Gunung berapi

Hidup
Pendam
Mati
D. Proses Penggondolan
Luluhawa

Mekanikal
Kimia
Hakisan

Angin
Ombak
Glasier
Air yang mengalir
E. Tindakan Sungai dan Bentuk Muka Bumi
Tiga jenis tindakan sungai:

Hakisan
Lurah berbentuk "V"
Jurang
Kanyon
Jeram
Air terjun
Pengangkutan (tengah sungai)
Lurah berbentuk "U"
Tebing tinggi
Tubir
Likuan sungai
Susuh bukit berpanca
Pemendapan (hilir sungai)
Lurah berbentuk "|_|"
Dataran mendap
Tetambak
Liku terpenggal
Tasik ladam
Delta
F. Tindakan Glasier dan Bentuk Muka Bumi
Hakisan


Kori
Rabung Aret
Puncak Piramid
Lurah bentuk "U"
Lurah gantung
Tangga batu
Tasik berjajar
Roche Moutonnee
Kreg (terjal)
Ekor
Pemendapan
Dataran til
Eratik
Esker
Drumlin
Morain hujung
Dataran lanar ais
G. Tindakan Angin di Gurun dan Bentuk Muka Bumi Hakisan
Lekukan layangan angin
Menara batu
Zeugen
Yardang
Mesa dan bat
Inselberg
Pemendapan

Barkhan
Seif
Tanih loes
H. Tindakan Ombak dan Bentuk Muka Bumi
Hakisan


Tanjung dan teluk
Tebing tinggi
Pentas hakisan ombak
Gua
Gerbang laut
Batu tunggul
Tunggul sisa
Gloup
Geo
Pemendapan

Tetanjung
Beting pasir
Tombolo
Pantai