Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Boliginstallation

I dette afsnit vil jeg forklare noget om de forskellige kabler der er benyttet i installationen, det vil sige stik-, gruppe- og tilledning. Derefter vil jeg forklare lidt omkring gruppetavlen, HPFI-afbryderen og gruppeafbryderne. Så vil jeg fortælle hvordan de forskellige tændingssystemer i min installation virker. Til sidst vil jeg fortælle lidt om nogle af de SBE bestemmelser der er omkring boliginstallationer.


Kabler

Det første kabel vi støder på i installationen er stikledningen som på min stand starter i forgreningsdåsen og fortsætter op i målerskabet her efter fortsætter den op til gruppetavlen hvor slutter i HPFI-afbryderen. På min stand er stikledningen udført i en 4*6 ledning. På min stand symboliserer forgræningsdåsen, gravstenen eller kabelskabet der står ude ved vejen. Stikledningen kan også nogle gange stoppe ved målerskabet, men dette forekommer kun når der sker en forgrening fra målerskabet til flere gruppetavler.
Efter gruppetavlen hedder de kabler man bruger gruppeledninger og de fortsætter helt ud til den faste installation ophørere. Disse kabler har 1,5 ledere, da dette er det mindste kvadrat man må bruge i faste installationer, og kablerne har forskelligt antal ledere, det er altså gruppeledninger der er ud til afbryderne, membrandåserne og de lamper der er fast indstaleret.
Tilledningen kommer fra den faste installation og kører ud til brugsgenstanden. I modsætning til gruppeledningerne må tilledningerne godt være mindre end 1,5, der for uden er der en anden forskel nemlig den at tilledninger er bløde ledninger. De eneste tilledninger jeg har på min stand er dem ud til motorene, da jeg kun har brugt fast instalerede lamper.


Gruppetavlen

Gruppetavlen er det sted hvor man har HPFI-afbryderen, gruppeafbryderen, relæerne og andet siddende.
En HFI i en HPFI-afbrydere står for høj følsom strøm-afbryder og P står for at den også slår fra ved pulserende jævnspænding. HPFI-afbryderen slår fra når der går en fejlstrøm på max. 0,03A. Og ifølge SBE afsnit 8, § 801.531.2 er de eneste fejlstrøms-afbrydere man må bruge i boliger en HPFI-afbrydere og en PFI-afbrydere.
Gruppe-afbrydere afbryder for strømmen ved at springe en sikring, dette sker hvis der går en for stor strøm, for eksempel en kortslutningsstrøm. Disse sikringer må max. være på 13A i henhold til SBE afsnit 8, § 801. Denne paragraf handler om hvor store sikringer man må bruge foran de forskellige lednings kvadrater.

Tændingssystemer

Korrespondance A: En korrespondance A, er at man kan tænde og slukke på to afbryder eller flere afbrydere. Men der er kun fase i en af afbryderne, så man kan ikke sætte en stikkontakt op under begge afbrydere, uden at trække en ekstra leder. F.eks. i et langt rum hvor der er en eller flere lamper. Men for at man ikke skal løbe så langt for et slukke på én afbryder. Så laver man en korrespondance, for der kan jo være lige så mange afbrydere i som man vil have. Hvis man vil have mere end to afbrydere skal man bruge krydsningsafbrydere, som jeg har gjort. Hvis man skal have rigtig mange afbrydere er det billigere at lave et kiprelæ.

Korrespondance B: Forskellen på en korrespondance A og en korrespondance B er at i en korrespondance B kan man sætte en stikkontakt under 2 af afbryderne uden at trække en ny leder. I korrespondance B er der nemlig en fase i 2 af afbryderne. En korrespondance B kan man også slukke en lampe på flere afbryder, lige som i en korrespondance A.
Trappeautomat: En trappeautomat har den funktion at når man trykker på afbryderen tænder lampen, men så har den forsinket frafald. Det betyder at lamperne først slukker efter den indstillede tid. Det er smart for så glemmer man ikke at slukke for lyset.
Kip-tænding: Kip-relæet fungere næsten på samme måde, men i stedet for at slukke efter et stykke tid så forbliver dette tændingssystem tændt indtil kip-relæet får et nyt strømstød så slukker det.
Bilag nr. 3 en målfast tegning over min stand, bilag nr. 4 er et enstregsskema af min boliginstallation, og bilag nr. 5 er et fler-stregsskema også af min boliginstallation.


SBE bestemmelser

Hele afsnit 8 omhandler installationer i boliger. Her kommer nogle eksempler på sådanne bestemmelser. SBE afsnit 8, § 801.53 omhandler hvor mange stikkontakter der mindst skal være i et rum. Nemlig som hovedregel 1 for hver påbegyndt 4 m2 gulvareal, dog kræves der ikke mere end 8 stikkontakter. En anden meget relevant paragraf er SBE afsnit 8, § 801.314, som forklarer hvor mange gruppeafbrydere der skal være i en bolig. Der siges at der skal side en gruppeafbryder for hver påbegyndt 50 m2 boligareal, dog skal der mindst være to gruppeafbrydere.  1. hallo1
  2. hallo2
  3. hallo3
  4. hallo4
  5. hallo5

Link

Ved at klikke her kommer du ind på telmore.dk

Ved at klikke her kommer du ind på min første hjemmeside

Til tops

Skriv en mail til mig, please :o)


Billeder


Tabel

hej med dig!!
hvordan går det??
her går det
godt.. er ved
at lave min første hjemmeside