Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

דברים שרציתי לומר

יש דברים שרציתי לומר
ואינם נענים לי
המילים שבחרתי
אינן הטובות מכולם
ארוכים מיני ים הסודות
שאינם מובנים לי
שאולי לא אבין
לא אבין מעולם.

לא בכל הדרכים
שרציתי ללכת הלכתי
בדרכים שהלכתי טעיתי
וודאי לא פעם אחת
ועצבות מהלה כל שמחה
כל שמחה ששמחתי
כמו ביקשתי דבר
דבר שאבד.

חלומות שחלמתי
והם מקיצים בי עדיין
שבריהם בעיני נשטפים מפני בדמעה
ולילות ייסורים לא ספורים
שהטבעתי ביין
כאובד בדרכי
בדרכי הרעה.


אמממ... טוב... אז בגלל שאתה עוזב, וביקשו לכתוב לך משהו, ולא הייתי ממש טוב עם מילים שימלאו לך דף שלם, אז שמתי סתם שיר. טוב, לא סתם שיר, הראל מויאל ביצע אותו בדו קרבות בלא נפסיק לשיר, אבל לא משנה. חתכתי בית כי שם זה כבר לא ייראה טוב אם אני אשים. בכל מקרה, הנה תמונה שנראה לי שתזכיר לך אותי יותר טוב מהתמונה שלי. ותזכור שהבטחת לי ריאיון אקסקלוסיבי בעוד כמה שנים... (תמונה אחת שווה אלף מילים, או הרבה מאוד דקות דיבור במכשיר הסלולרי...חחח)