Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Komîtey Uppsala bo pîshtgîrî Mafî Mrovayetî Kurd

Det kurdiska folket behöver dig! Att diskrimineras och utnyttjas. Att inte fritt få använda sitt språk eller bära sitt namn. Att fängslas utan grund. Att tvingas leva bakom stängsel och maskingevär. Att bli offer för gaskrig och tortyr. Det är verkligheten för många kurder. Det finns omkring 30 miljoner kurder i världen. När nationsgränserna i Mellanöstern fastslogs efter första världskriget splittrades kurderna mellan fyra länder: Turkiet, Irak, Iran och Syrien. Idag lever ca 2 miljoner kurder utanför Kurdistan bl a i Europa, Libanon, USA och det forna Sovjetunionen. Turkiet har sedan det bildades 1923 försökt tvångs- assimilera kurder till turkar genom att förbjuda det kurdiska språket. Sedan dess har den turkiska armén dödat hundratusentals kurder. Under kriget 1985-1999 har mer än 3500 byar jämnats med marken, ca 3 miljoner kurder tvångsförflyttats och mer än 4000 kurdiska intellektuella mördats på öppen gata av staten. I Iran har sedan Khomeini kom till makten 1979 mer än 40 000 kurder dödats av den iranska regimen och tiotusentals kurder deporterats till områden utanför iranska Kurdistan. Över femtusen kurder miste sina liv, när Saddam Husseins regim i mars 1988 bombade den kurdiska staden Halabja med kemiska stridsmedel I slutet av 1980-talet rensade den irakiska regimen landsbygden, förstörde minst fyratusen kurdiska byar och ett 20-tal mindre städer och deporterade 300 000 faylikurder till Iran. Under Gulfkriget har kurderna efter en folklig resning i hela irakiska Kurdistan taget över makten i ca 1/3 av landet och genom ett folkvalt parlament deklarerat en fede- ration med Irak. I slutet av 60-talet fråntogs mer än 150 000 kurder i Syrien sitt medborgarskap och därför kan varken de eller deras barn äga mark och hus, få utbildning eller starta affärsverksamhet. I mars 1993 brändes 59 politiska fångar till döds i syriskt fängelse. Uppsalakommittén för kurdernas mänskliga rättig- heter (UKMR) har bildats av det som tidigare var Uppsala lokalavdelning av Svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter. UKMR är en partipolitiskt och religiöst obunden förening vars syfte är att arbeta för att kurdernas mänskliga rättigheter respekteras samt att i Uppsala med omnejd sprida information om kurdernas situation i Kurdistan och i exil, samt att verka för kurdernas integration i det svenska samhället. >< http://www.folk/ukmr/weney.gif/" Weney melbend ><

Email: skkmruppsala@hotmail.com