Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
  ຜຍາ

05/08/05

Home
ຜຍາກ້ຽວບ່າວກ້ຽວສາວ
ຜຍາພາຄິດ
ໂຄງບູຮານຂອງລາວ
ສຸພາສິດ
ຜຍາໃນວັນນະຄະດີລາວ

ພະພຸທຮູບໃນວັດສີສະເກດ

ວັດຂອງພະເຈົ້າອະນຸ

 

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າສູ່ຜຍາພາສິດຂອງລາວເຮົາ

'ຜຍາຄືປັນຍາແລະແຫລ່ງສະສົມຄວາມເປັນມາຂອງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ຫາກເຮົາຕຶກຕອງດ້ວຍມັນສມອງຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ເຮົາຈະເຫັນຄວາມເປັນມາແລະເປັນໄປຂອງຕົນເອງໃນທີ່ນັ້ນ' - ລາວເກົ່າ

 

 
ຖ້າທ່ານຍັງສົນໃຈໃນຂໍ້ຂີດຂຽນຂອງນັກຂຽນຄົນນີ້ ກະຣຸນາເຊີນອ່ານໄດ້ໃນwebsitesຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຜົນງານຂອງນັກກະວີລາວຫລາຍໆທ່ານ

 

ຖ້າແກ້ວໃສສ່ອງ ຮູບຣາຊສີ

ຫມູເກືອກຕົວລືດີ ຫ່ອນເສົ້າ

ແຮງຮຸ່ງເຮືອງຣັສມີ ກ່ວາເກົ່າ

ຄົນຖ່ອຍປຽບສັບປຸຣີສະເຈົ້າ ແຮງເຫລື້ອມກະສູນແສງ

ຖ້າທ່ານຢາກຈະຂຽນຫາຂ້າພະເຈົ້າລາວເກົ່າ ກະຣຸນາຂຽນໄປຫາໄດ້ທີ່: lanxang@yahoo.com

ຊາດທີ່ຄູຫາຫ້ອງ ຣາຊສີທ່ຽວທ່ອງ

ບໍ່ຫ່ອນລະຖິ່ນໄວ້ ຫນີໄປຊົ້ນປ່າຄາ ພີ່ແຫລ້ວ

- ສານລືບພະສູນ

 

 

Home | ຜຍາກ້ຽວບ່າວກ້ຽວສາວ | ຜຍາພາຄິດ | ໂຄງບູຮານຂອງລາວ | ສຸພາສິດ | ຜຍາໃນວັນນະຄະດີລາວ

This site was last updated 04/24/05

Web Counter by TrafficFile.com