Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
  ກະວີລາວ

07/06/05

Home
ກະວີຮັກ
ກະວີເພື່ອຊີວິດ
ບົດຂີດຂຽນອື່ນໆ
Video Page
ແຮງດົນໃຈເບື້ອງຫລັງກະວີ
ວັນວານຍັງຫວານຢູ່

 

ທຸກສິ່ງອາດຈະແປປ່ຽນໄປ ແຕ່ດວງໃຈດວງນີ້ຈະຍັງຄົງເປັນລາວແທ້ ຈົນທົ່ວຊົ່ວກາລວະສານ

 

ການຂຽນກະວີ

ຖ້າທ່ານຍັງສົນໃຈໃນຂໍ້ຂີດຂຽນຂອງນັກຂຽນຄົນນີ້ ກະຣຸນາເຊີນອ່ານໄດ້ໃນwebsitesຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ໃຫມ່ຫລ້າສຸດ ບົດບັນທຶກ "ວັນວານຍັງຫວານຢູ່"

ຫລາຍຄົນວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະຂຽນກະວີໄດ້ຕ້ອງແມ່ນຄົນທີ່ມີພອນສວັນມາແຕ່ເກີດ ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະບອກວ່າ ກະວີທີ່ດີແມ່ນມາຈາກສ່ວນເລີກຂອງຫົວໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື້ອງຄວາມຮັກຫລືວິຖີຊີວິດໃດໆກໍຕາມ ເລື້ອງສັມຜັດຫລືບໍ່ນັ້ນ ມັນບໍ່ສໍາຄັນ ສິ່ງສໍາຄັນນັ້ນຄືຄວາມຈິງຈັງແລະຈິງໃຈຂອງຜູ້ຂຽນເທົ່ານັ້ນເອງ

                                                                                            - ລາວເກົ່າ

 

ຖ້າທ່ານຢາກຈະຂຽນຫາຂ້າພະເຈົ້າລາວເກົ່າກະຣຸນາຂຽນໄປທີ່

lanxang@yahoo.com

Home | ກະວີຮັກ | ກະວີເພື່ອຊີວິດ | ບົດຂີດຂຽນອື່ນໆ | Video Page | ແຮງດົນໃຈເບື້ອງຫລັງກະວີ | ວັນວານຍັງຫວານຢູ່

This site was last updated 07/06/05