Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
  ເຈົ້າເພັຊຣາດ: ພາກວິເຄາະວິຈານ

08/02/05

Home
ວັງຫລວງແລະວັງຫນ້າ
ເຈົ້າມະຫາຊີວິດສີສວ່າງວົງ: ເພິ່ນຢືນຢູ່ຈຸດໃດແທ້?
ເຈົ້າເພັຊຣາດ: ຣັຖບຸຣຸດຂອງຊາດລາວ
ເຈົ້າເພັຊຣາດ: ພາກວິເຄາະວິຈານ
Iron Man of Laos
Chapter1: Biography of Prince Phetsarath
Chapter 2: The Japanese seize Laos
Chapter 3: Dismissal from Viceroy
Chapter 4: Eleven years in Thailand
Chapter 9: Phetsarath is invited to return
Chapter 10: A critique of Phetsarath's neutrality
ເຈົ້າບຸນອຸ້ມ ນະຈໍາປາສັກ
ເຈົ້າມະຫາຊີວິດສີສວ່າງວັທນາ
The politics of ritual & remembrance
ເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາ: ຄວາມເປັນກາງຢູ່ໃສ?
ເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາ ຕອນທີ໒
ເຈົ້າຊີວິດ
ເຈົ້າເພັຊຣາດ
ເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາ
ເຈົ້າສຸພານຸວົງ
ເຈົ້າຈອມທັງຫລາຍ
Lao history ແລະເພງຊາດລາວ
ອະຣັມພະບົດແລະຄວາມເປັນມາຂອງເມືອງລາວ
ເຈົ້າສຸພານຸວົງ: ເຈົ້າຊາຍແດງ
Khun Borom Stories

 

ຕອນທີ໔

ພາກວິເຄາະວິຈານ

ໃນພາກນີ້ ນອກຈາກບັນຫາທີ່ຖາມໄປເມື່ອພາກກ່ອນແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ວິເຄາະວິຈານແລະລົງເລິກເຖີງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບເຈົ້າເພັຊຣາດອີກດ້ວຍ

ເຈົ້າເພັຊຣາດ ຕອນກັບຄືນມາສູ່ເມືອງລາວອີກຄັ້ງ ໃນປີ໑໙໕໗

 

ຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ ເຈົ້າເພັຊຣາດຄິດການຜິດບໍ່ ທີ່ເພິ່ນສ້າງຕັ້ງຣັຖລານລາວອິສຣະຂຶ້ນ? ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ການທີ່ເພິ່ນເຮັດແນວນັ້ນແມ່ນຖືກ ເພາະນັ້ນເປັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢາກມີສິດເສຣີພາບຢ່າງແທ້ຈິງ ອີກຢ່າງຖ້າເພິ່ນບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ ເພິ່ນກໍຈະຫມົດຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ດ້ວຍວ່າເພິ່ນເປັນຜູ້ຕ່າງຫນ້າຂອງປວງຊົນ ແລະທີ່ສໍາຄັນເພິ່ນກໍຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ເມືອງລາວເປັນເອກລາດຢູ່ແລ້ວ ໂອກາດທອງອັນນີ້ ຄົນທີ່ຄິດການໄກຢ່າງເພິ່ນບໍ່? ຈະໄລລາໄດ້ ແຕ່ບັນຫາມັນກໍຍັງມີວ່າ ຂະບວນການລາວອິສຣະແມ່ນມີຕົ້ນຕໍ່ມາຈາກຂະບວນການເສຣີໄທ ຊຶ່ງນໍາໂດຍທ່ານປຣີດີພະນົມຍົງ ແລະສນັບສນູນໂດຍຜູ້ນໍາທີ່ສໍາຄັນຂອງພາກອີສານໃນສໄມນັ້ນ ເຊັ່ນທ່ານຕຽງສິຣິຂັນຜູ້ແທນແຂວງສະກົລນະຄອນ ທ່ານທອງອິນພູຣິພັດຜູ້ແທນແຂວງອຸບົນ ແລະທ່ານຈໍາລອງດາວເຮືອງຜູ້ແທນແຂວງສາຣະຄາມເປັນຕົ້ນ ນອກຈາກນັ້ນທາງຝ່າຍລາວກໍມີທ່ານອຸ່ນຊະນະນິກອນແລະມະຫາສີລາວິຣະວົງຊຶ່ງລົບຫນີໄພຈາກຝຣັ່ງເສດໄປຢູ່ປະເທດໄທໃນປີ໑໙໔໑-໔໒ ຈະວ່າແລ້ວ ຂບວນການລາວອິສຣະບໍ່ແມ່ນແນວຄິດຂອງເຈົ້າເພັຊຣາດ ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ມີເວລາກະກຽມການຄັກແນ່ ຜົນກໍຄືເມື່ອທັງຂບວນການລາວອິສຣະແລະທັງລັຖບານລາວອິສຣະຕ້ອງໄປກ່ຽວກັບພັນກັບການເມືອງຂອງໄທ ມັນກໍເລີຍຢູ່ນອກເຫນືອອໍານາດແລະວິຈານຍານຂອງເພິ່ນໃນທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ເມື່ອການປ່ຽນແປງຢູ່ໄທເກີດຂຶ້ນໃນພາຍຫລັງ ຊຶ່ງເປັນຜົນໃຫ້ທ່ານປຣີດີພນົມຍົງຕ້ອງໄດ້ຫນີໄພການເມືອງໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະພວກຜູ້ນໍາຢູ່ອີສານຕ້ອງຖືກຂ້າຢ່າງຖອນຮາກ ຣັຖບານລາວອິສຣະຢູ່ຫມົດທີ່ເພິ່ງ ແລະກໍຕ້ອງສລາຍຕົວໄປໃນທີ່ສຸດ

 

ຕໍ່ຄໍາຖາມທີສອງທີ່ວ່າ ເມື່ອຝຣັ່ງມີໄຊ ເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ຍອມສະວາມີພັກຕໍ່ຝຣັ່ງ? ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໃນເມື່ອເພິ່ນໄດ້ລົງກະເທີນຕໍ່ສູ້ກັບຝຣັ່ງແລ້ວ ມັນກໍບໍ່ງ່າຍໆທີ່ເພິ່ນຈະຄືນຄໍາໄດ້ ນຶ່ງມາກໍຍ້ອນກຽດສັກສີຂອງເພິ່ນ ແລະສອງມາກໍຍ້ອນເປັນຜູ້ນໍາທີ່ປະຊາຊົນໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ການເຮັດຫຍັງເຄິ່ງທາງນັ້ນບໍ່ແມ່ນອຸດົມການຂອງເພິ່ນຢູ່ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄິດອີກວ່າ ສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ປະກາດຕົວເປັນອະຣິກັບຝຣັ່ງນັ້ນ ຝຣັ່ງຄົງຈະບໍ່ລືມງ່າຍໆ ເຂົາຄົງບໍ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ກໍາຕໍາແຫນ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການປົກຄອງລາວຢູ່ຄືເກົ່າ ອີກຢ່າງຮອຍລ້າວລະຫວ່າງເຈົ້າເພັຊຣາດແລະເຈົ້າແຜ່ນດິນຫລວງພະບາງນັ້ນຍາກທີ່ປະສານໄດ້ຄືນອີກ ດັ່ງນັ້ນທາງອອກສຸດທ້າຍກໍຄື ເດີນຕາມທາງທີ່ປວັດສາດມອບຫມາຍໃຫ້ຈົນເຖີງທີ່ສຸດນັ້ນເອງ

ຕໍ່ຄໍາຖາມທີສາມທີ່ວ່າ ຫລືບໍ່ຊັ້ນ ກໍກັບຄືນມາລາວໃນປີ໑໙໔໙ ຄືກັບຜູ້ນໍາລາວອິສຣະຜູ້ອື່ນໆເຊັ່ນເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາເປັນຕົ້ນ ມັນກໍຄົງບໍ່ມົ້ມພົວພັນກັບຄໍາຕອບໃນຂໍ້ທີສອງ ອີກຢ່າງເຈົ້າເພັຊຣາດໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຫມົດອໍານາດໄປແລ້ວ ແມ້ແຕ່ຄົນຮ່ວມລັຖບານຂອງເພິ່ນເຊັ່ນເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາ ພະຍາຄໍາມ້າວແລະທ່ານກະຕ່າຍກໍຕິດຕໍ່ຢ່າງລັບໆກັບຝຣັ່ງ ໂດຍທີ່ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເລີຍ ຫາກວ່າເພິ່ນກັບໄປເມືອງລາວອີກ ເພິ່ນກໍຄົງຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະກໍາໂຊກຊະຕາຂອງຊາດບ້ານເມືອງຄືເກົ່າກ່ອນ

 

ເປັນອັນວ່າການຕັ້ງລັຖບານລາວອິສຣະມີຜົນດີໃຫ້ແກ່ຊາດບ້ານເມືອງໃນຂັ້ນຍາວໄກ ເພາະມັນເປັນບັງຄັບໂດຍທາງອ້ອມໃຫ້ຝຣັ່ງຫາຫົນທາງແກ້ບັນຫາລາວໃຫ້ຢ່າງຈິງຈັງແລະໄວຂຶ້ນ ຊຶ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແຜນການຂອງຝຣັ່ງທີ່ມີຕໍ່ດິນແດນລາວເລີຍ ແຕ່ຜົນເສັຽກັບເປັນອັນວ່າ ມັນໄດ້ທໍາລາຍລັຖບຸຣຸດຂອງຊາດລາວໄປຢ່າງຫນ້າເສັຽດາຍ ກ່ອນທີ່ເພິ່ນຈະໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະບາຣະມີທີ່ເພິ່ນສ້າງໄວ້ກັບປວງຊົນລາວໃຫ້ເກີດຫນໍ່ອອກຜົນແກ່ແຜ່ນດິນທີ່ຮັກຂອງເພິ່ນຜືນນີ້

ເຈົ້າເພັຊຣາດ ເຖີງຈະຕົກອໍານາດໄປແລ້ວ ແຕ່ເພິ່ນກໍຍັງຄົງຢູ່ດວງໃຈຂອງປວງຊົນລາວສເມີມາ

 

ມາບາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍວິເຄາະວິຈານກ່ຽວກັບບັນຫາເຈົ້າເພັຊຣາດທີ່ຍັງຄ້ອງຄາໃນປວັດສາດ ທີ່ບາງຄົນສຶກສາເລື້ອງນີ້ອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນມາ ບັນຫານັ້ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

  1. ຮອຍລ້າວລະຫວ່າງເຈົ້າສີສວ່າງວົງແລະເຈົ້າເພັຊຣາດ
  2. ເຈົ້າເພັຊຣາດເປັນນັກສວຍໂອກາດບໍ່?
  3. ເຈົ້າເພັຊຣາດອ່ຽງໄທບໍ່?
  4. ຄວາມປີ້ນປອກຂອງນະໂຍບາຍປະເທດມະຫາອໍານາດໂດຍສະເພາະສະຫະລັດອະເມຣິກາ
  5. ເປັນຫຍັງຜູ້ນໍາຣຸ່ນໃຫມ່ສໄມໄດ້ເອກລາດຂອງລາວ ຈຶ່ງບໍ່ມັກເຈົ້າເພັຊຣາດ ຍົກຕົວຢ່າງທ່ານຜຸ່ຍຊະນະນິກອນເປັນຕົ້ນ?
  6. ຖ້າບໍ່ມີເຫດການປວັດສາດເຊັ່ນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງເກີດຂຶ້ນ ເຈົ້າເພັຊຣາດຈະເປັນແນວໃດ?
  7. ເປັນຫຍັງທາງລະບອບໃຫມ່ຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ເຈົ້າເພັຊຣາດໃນການຂຽນປະວັດສາດສະບັບຫລັງໆນີ້?
  8. ຄໍາທີ່ວ່າ ເຈົ້າເພັຊຣາດຄືລັຖບຸຣຸດຂອງຊາດລາວນັ້ນ ມີນໍ້າຫນັກຂນາດໃດ?

I. ຮອຍລ້າວລະຫວ່າງເຈົ້າສີສວ່າງວົງແລະເຈົ້າເພັຊຣາດ

ເລື້ອງນີ້ນັບວ່າເປັນເລື້ອງທີ່ຂ່ອນຂ້າງຮຸນແຮງເກີນກ່ວາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະມານໄວ້ໃນຄັ້ງແຣກ ສາເຫດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ້າເວົ້າແນວນີ້ກໍເພາະ

ໃນປື້ມ ບຸຣຸດເຫລັກຂອງລາວ ສະບັບເປັນພາສາອັງກິດ (Iron Man of Laos) ແປໂດຍ John Murdoch ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ ເຈົ້າເພັຊຣາດແລະເຈົ້າສີສວ່າງວົງເຄີຍຊົກຕີກັນຕອນກ່ອນຈະຂຶ້ນມາມີບົດບາດໃນພາຍຫລັງ ໂດຍວ່າໃຜກໍວ່າໃຜເກ່ງ ແລະຜູ້ທີ່ຂຽນປື້ມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງສັນນິຖານວ່າແມ່ນເຈົ້າເພັຊຣາດເອງເປັນຜູ້ຂຽນ ຫລືບໍ່ຊັ້ນກໍແມ່ນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ເຈົ້າເພັຊຣາດບອກໃຫ້ຂຽນ ກ່າວໄວ້ວ່າ ເຈົ້າຄໍາຜີວຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ເປັນມະເຫສີຂອງເຈົ້າສີສວ່າງວົງນັ້ນ ເຄີຍມັກຮັກກັບເຈົ້າເພັຊຣາດມາກ່ອນ ຫາກເລື້ອງເປັນເຊັ່ນນີ້ແທ້ ຄວາມບາດຫມາງສ່ວນຕົວລະຫວ່າງທ່ານທັງສອງກໍຄົງຫລີກລ້ຽງບໍ່ພົ້ນ ບໍ່ພໍເມື່ອເຈົ້າເພັຊຣາດປະກາດສ້າງຕັ້ງລັຖບານລາວອິສຣະຂຶ້ນ ໂດຍປົດເຈົ້າສວ່າງວົງລົງຈາກຕໍາແຫນ່ງພະເຈົ້າແຜ່ນດິນ ມັນກໍກາຍເປັນເລື້ອງຄໍຂາດບາດຕາຍເຖີງຂນາດນັ້ນເລີຍ ອີກຢ່າງຢ່າລືມໄປວ່າ ເຈົ້າສີສວ່າງວົງໄດ້ປົດເຈົ້າເພັຊຣາດອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງມະຫາອຸປຣາດກ່ອນມາກ່ອນເຫດການຊິບານປາຍແລ້ວ

ຕາມເບິ່ງ ທາງຂະບວນການລາວອິສຣະຄົງຈະຢາກເຮັດແບບປະເທດໄທ ຕອນທີ່ທ່ານປຣິດີພນົມຍົງແລະຈອມພົນແປກພິບຸນສົງຄາມເຮັດກໍ່ການລົ້ມລ້າງລະບອບສົມບູນຣາຊາທິຣາດຢູ່ເມືອງໄທໃນປີ໑໙໓໒ນັ້ນ ແມ້ນຢູ່ວ່າ ເຖີງຈະມີພະເຈົ້າແຜ່ນດິນຢູ່ກໍຄົງແຕ່ຢູ່ໃຕ້ກົດຫມາຍລັຖທັມມະນູນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີອໍານາດເດັດຂາດຄືແຕ່ເກົ່າ ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ຖ້າບໍ່ມີເລື້ອງບາດຫມາງໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ ກໍຄົງຈະລົງລອຍກັນໄດ້ຢູ່ ແຕ່ຕ່າງຄົນກໍຕ່າງມີມິດທິມານະ ຜົນຮ້າຍກໍເກີດແກ່ບ້ານເມືອງຈົນໄດ້ ຄືວ່າຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ສຸດຂອງເມືອງລາວ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງລາວໃຫ້ເປັນລາວໄດ້ແທ້ ຕ້ອງໄດ້ມີອັນເປັນໄປຢ່າງຫນ້າເສັຽດາຍທີ່ສຸດ

 

II. ເຈົ້າເພັຊຣາດເປັນນັກສວຍໂອກາດບໍ່?

ຄໍາຖາມນີ້ຖືກຖາມຂຶ້ນເພາະທາງຝ່າຍຄົນອີສານເຊື້ອສາຍລາວເຊັ່ນທ່ານອ່ຽມປາງຄໍາຂຽນຂຶ້ນໃນປື້ມນ້ອຍໆຂອງທ່ານວ່າ ເຈົ້າເພັຊຣາດເປັນພຽງນັກສວຍໂອກາດຊື່ໆ ຈາກການເບິ່ງຂອງຄົນພາຍນອກເຊັ່ນທ່ານອ່ຽມປາງຄໍາ ມັນກໍມີລັກສນະເຊັ່ນນັ້ນແທ້ ເພາະຂະບວນການລາວອິສຣະໄດ້ແບບມາຈາກພວກລາວອີສານ ແຕ່ເຖີງບໍ່ມີຂບວນການນີ້ ເຈົ້າເພັຊຣາດໃນນາມຜູ້ປົກຄອງຝ່າຍລາວ ກໍຕ້ອງເຮັດຄືປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນວຽດນາມເປັນຕົ້ນ ເພາະນີ້ເປັນສໄມການຕື່ນຕົວຂອງພວກທີ່ຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພວກອະນານິຄົມທັງຫລາຍ ດ້ວຍວ່າຖານກໍາລັງທາງການເມືອງຂອງເພິ່ນ ມັນບໍ່ແຫນ້ນຫນາແລະແຜ່ກະຈາຍເຖີງຂັ້ນບ້ານນອກຄອກຄະເມຄືພວກວຽດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຢ່າງມີປະສິດທິພາບມາເຫີງນານ ເພິ່ນຈຶ່ງຕົກຈາກອໍານາດງ່າຍ ແຕ່ຈະວ່າແລ້ວ ຍ້ອນວ່າພົວພັນກັບແລະເຊື່ອຫມັ້ນໃນການສນັບສນູນແລະຊ່ອຍເຫລືອຈາກຝ່າຍໄທຫລາຍຈົນເກີນໄປ ຝຣັ່ງຈຶ່ງເຫັນເພິ່ນເປັນສັດຕູ ຢ່າງທີ່ເຂົ້າກັນຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເປັນອັນວ່າໄພ່ການເມືອງໄທນີ້ນໍາຜົນຮ້າຍ ຢ່າງບໍ່ໃຜຄາດຄິດ ມາສູ່ເມືອງລາວອີກຄັ້ງ

 

III. ເຈົ້າເພັຊຣາດອ່ຽງໄທບໍ່?

ຢ່າງຕິດແນບຄືຂໍ້ທີສອງ ມັນຈຶ່ງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຖາມຄໍາຖາມຂ້າງເທີງນີ້ ຕາມທີ່ເຫັນໆ ມັນກໍມີບາງອັນທີ່ສໍ່ວ່າ ເຈົ້າເພັຊຣາດອ່ຽງເຂົ້າຂ້າງໄທ ເຊັ່ນການທີ່ເຊື້ອສາຍເພິ່ນໄດ້ຕໍາແຫນ່ງມະຫາອຸປຣາດນີ້ ກໍຍ້ອນການແຕ່ງຕັ້ງຂອງໄທ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຕອນໄທຍື່ນຂໍ້ສເນີຕໍ່ຝຣັ່ງເສດ ຂໍເອົາດິນແດນລາວຄືນໃນປີ໑໙໔໐ນັ້ນ ເພິ່ນກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຕ່າງຫນ້າໄທທີ່ຈັງຫວັດຫນອງຄາຍວ່າ ຖ້າຫາກໄທຈະຂໍເອົາລາວຄືນໄປແລະຫວັງຢາກໃຫ້ຄົນລາວຮ່ວມມືນໍານັ້ນໃຫ້ໄທທໍາສັນຍາຫລືໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຄັກແນ່ວ່າ ຈະບໍ່ເອົາລາວໄປໂອນເປັນໄທ ຄືພາກອີສານ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ລາວເປັນລັດນຶ່ງຕ່າງຫາກ ແລ້ວຈຶ່ງໂຮມກັນເຂົ້າເປັນສະຫະພັນທະລັດກັບໄທ (Confederation Lao-Thai) ອີກຢ່າງຕອນເພິ່ນໄປຫລີ້ໄພການເມືອງຢູ່ເມືອງໄທນັ້ນ ເພິ່ນກໍໄດ້ເອົາກັບຄົນໄທອີກດ້ວຍ ມາບັດນີ້ ເພື່ອຄວາມແຈ້ງຂາວຂອງບັນຫານີ້ ເຮົາມາພາກັນເບິ່ງທີ່ມາແລະທີ່ໄປຂອງແຕ່ລະຂໍ້ ສໍາລັບຂໍ້ທີ່ວ່າ ເຊື້ອສາຍຂອງເພິ່ນມີອໍານາດກໍເພາະໄທແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໃນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນນັ້ນ ກໍຖືກແທ້ ແຕ່ຕໍ່ໆມາ ການແຕ່ງຕັ້ງໃນຕົວຂອງມັນເອງບໍ່ມີຄວາມຫມາຍຫຍັງ ຫາກວ່າຄົນໃນເຊື້ອສາຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ເລື້ອງໄດ້ການແທ້ ອີກຢ່າງ ຫລັງຈາກຝຣັ່ງເຂົ້າມາປົກຄອງລາວແລ້ວ ແລະອຸປຣາດບຸນຄົງເສັຽຊີວິດລົງໃນປີ໑໙໒໐ ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ລົ້ມເລິກຕໍາແຫນ່ງອຸປຣາດຖີ້ມ ການທີ່ເພິ່ນໄດ້ດິບໄດ້ດີໃນພາຍຫລັງຈົນເຖີງຂັ້ນເປັນຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດທາງດ້ານຝ່າຍປົກຄອງຕົວຈິງຂອງເມືອງລາວ ກໍຍ້ອນຄວາມປີຊາສາມາດຂອງເພິ່ນເອງເປັນຕົ້ນຕໍ່ ຂໍ້ທີວ່າ ເພິ່ນເຂົ້າຫາໄທນັ້ນ ກໍເພາະເພິ່ນເຂົ້າໃຈເຖີງຄວາມເປັນຈິງວ່າ ຖ້າໄທເອົາລາວເຮົາໄປ ເຂົາກໍຈະກືນກິນເຮົາຄືດັ່ງທີ່ເຂົາເຮັດຕໍ່ພາກອີສານທີ່ແຕ່ກ່ອນເປັນດິນແດນຂອງລາວຢ່າງຖືກຕ້ອງ ການທີ່ເພິ່ນເຮັດດັ່ງນັ້ນ ນັບວ່າເປັນການຄິດການໄກເພາະເຫັນແກ່ຜົນປໂຍດຂອງຊາດບ້ານເມືອງຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະຢ່າງຫນ້ອຍເພິ່ນກໍໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງໃນຄວາມສາມາດຂອງເພິ່ນເພື່ອເມືອງລາວນີ້ຈະຊົງໄວ້ຊຶ່ງຄວາມເປັນລາວ ບໍ່ໃນຮູບໃດກໍຮູບນຶ່ງທີ່ຄົນລາວເຮົາຈະພໍຮັບໄດ້ ສ່ວນຂໍ້ສຸດທ້າຍນັ້ນ ບາງຄົນເຮັດເປັນເລື້ອງໃຫຍ່ ເພາະວ່າເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາເອົາເມັຽຄົນຝຣັ່ງ ກໍເລີຍອ່ຽງອໍກັບຝຣັ່ງ ແລະເຈົ້າສຸພານຸວົງເອົາເມັຽວຽດ ວຽດກໍເລີຍຈຸດດັງໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຈົ້າເພັຊຣາດມີເມັຽໄທ ບາງຄົນກໍສລຸບເອົາງ່າຍໆວ່າ ເພິ່ນຕ້ອງອ່ຽງໄທແນ່ນອນ ຟັງເຜີນໆກໍພໍຟັງໄດ້ ແຕ່ຖ້າເບິ່ງຄັກໆ ຈະເຫັນວ່າ ກໍຣະນີເພິ່ນກັບກໍຣະນີຂອງພວກນ້ອງເພິ່ນ ມັນຕ່າງກັນຫລາຍ ເພິ່ນເອົາເມັຽໄທກໍຕໍ່ເມື່ອເພິ່ນບໍ່ມີບົດບາດໃນການເມືອງຂອງລາວອີກແລ້ວ ການເອົານັ້ນເປັນເພື່ອພຽງການຢູ່ລອດຊື່ໆ ບໍ່ແມ່ນອິດທິພົນໃດໆຈາກຝ່າຍນັ້ນໆ ສລຸບແລ້ວ ເປັນອັນວ່າ ເຈົ້າເພັຊຣາດອ່ຽງໄທນັ້ນ ຟັງບໍ່ຄ່ອຍຂຶ້ນ ເພາະຖ້າເພິ່ນອ່ຽງໄທແທ້ ແຕ່ໃນຖານະຂອງລັຖບຸຣຸດຂອງຊາດແລ້ວ ສັດຕູຂອງສັດຕູກໍຄືເພື່ອນດີໆຂອງເຮົານັ້ນເອງ

 

IV. ຄວາມປີ້ນປອກຂອງນະໂຍບາຍປະເທດມະຫາອໍານາດໂດຍສະເພາະສະຫະລັດອະເມຣິກາ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ປະເທດມະຫາອໍານາດອັນມີໂຊວຽດອັງກິດແລະອະເມຣິກາໄດ້ປະກາດວ່າ ມະຫາອໍານາດຈະໃຫ້ທຸກໆປະເທດທີ່ເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນເປັນເອກລາດປົກຄອງຕົນເອງ ແລະອະເມຣິກາເອງກໍໄດ້ສົ່ງຄົນຂອງເຂົາເຂົ້າມາຊ່ອຍປະເທດຫົວເມືອງຂຶ້ນ ຈົນວ່າພວກຜູ້ນໍາລາວຈົນຮອດຜູ້ນໍາວຽດເຊື່ອວ່າ ອະເມຣິການັ້ນຈິງຈັງແທ້ ເຈົ້າເພັຊຣາດເອງກໍຕົກຄຸມເຊື່ອອະເມຣິກາ ຊຶ່ງເບິ່ງຕາມສະພາບການຕອນນັ້ນ ອັນຫມາຍເຖີງຕອນທີ່ປະທານາທິບໍດີຣຸສແວວຍັງກໍາອໍານາດນັ້ນ ເຂົາຕ້ອງການແນວນັ້ນແທ້ ແຕ່ພໍປະທານາທິບໍດີຣຸສແວວເສັຽຊີວິດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ ແນວທາງຂອງອະເມຣິກາກໍປ່ຽນແປງ ເປັນອັນວ່າ ເຂົາຫັນມາສນັບສນູນໃຫ້ຝຣັ່ງແລະອັງກິດເຈົ້າຂອງອະນານິຄົມເກົ່າເຂົ້າໄປປົກຄອງໄດ້ດັ່ງເດີມ ການປ່ຽນແປງຫລືຄວາມປີ້ນປອກຂອງອະເມຣິການີ້ ຄືຕົ້ນຕໍ່ຂອງບັນຫາແລະຄວາມຂັດແຍ້ງໃນລາວ ເພາະຖ້າພຽງແຕ່ອະເມຣິກາບໍ່ເຫັນພ້ອມໃຫ້ຝຣັ່ງກັບຄືນມາມີອໍານາດໃນອິນດູຈີນ ບັນຫາລາວກໍຄົງຈະຕົກໄປ ແລະເມືອງລາວກໍບໍ່ຕ້ອງມາເສັຽເວລາຂ້າຟັນລັ່ນແທງກັນ ເປັນເວລາຫລາຍສິບປີ ຊຶ່ງຜົນສຸດທ້າຍກໍຄື ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ມາໃນຂະນະນີ້ ກໍບໍ່ມີຫຍັງດີຫລາຍໄປກ່ວາ ສິ່ງທີ່ປວງຊົນລາວເຝົ້າຝັນເຝົ້າຕໍ່ສູ້ມານັ້ນເລີຍ ອີກຢ່າງຄົນໆດຽວທີ່ຈະສ້າງເມືອງລາວໃຫ້ແຂ່ງແກ່ນ ໃຫ້ເປັນທີ່ເອກອ້າງຂອງຄົນລາວແທ້ໆໄດ້ ກໍຕ້ອງມາລະເຫ່ເຣຣ່ອນໄປຕ່າງແດນ ເພາະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະຈິງຈັງຂອງອະເມຣິກາແທ້ໆ

 

V. ເປັນຫຍັງຜູ້ນໍາຣຸ່ນໃຫມ່ສໄມໄດ້ເອກລາດຂອງລາວ ຈຶ່ງບໍ່ມັກເຈົ້າເພັຊຣາດ ຍົກຕົວຢ່າງທ່ານຜຸ່ຍຊະນະນິກອນເປັນຕົ້ນ?

ຕາມທັສນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ນີ້ຄົງຈະເປັນບັນຫາທີ່ເຣື້ອຣັງຂອງເມືອງລາວແທ້ໆ ເພາະໃຜຕ່າງກໍວ່າຕົນເອງນັ້ນດີກ່ວາຫມູ່ ຖ້າວ່າຄາວໃດຕົນເອງນັ້ນມີໂອກາດ ແລ້ວແມ່ນວ່າ ຄົນທີ່ເຄີຍທໍາຄວາມດີໃຫ້ແກ່ຊາດບ້ານເມືອງເມືອກ່ອນນັ້ນ ບໍ່ມີຄຸນຄ່າລາຄາຫຍັງເລີຍ ນຶ່ງມາອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າ ຄົນຣຸ່ນນີ້ບໍ່ມັກເຊື້ອສາຍເຈົ້າທັງຫລາຍ ທີ່ເຫມືອນນຶ່ງມີສິດອໍານາດໂດຍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງທີ່ເປັນປໂຍດແກ່ຊາດບ້ານເມືອງເລີຍ ສອງມາເຂົາເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າ ຕົນນັ້ນມີຄວາມສາມາດຫລາຍກ່ວາ ດັ່ງນັ້ນຕົນຄວນຈະມາເປັນນາຍແທນພວກເຈົ້າ ທີ່ລ້າສໄມທັງຫລາຍ ຕາມທີ່ເຫັນໆໃນປວັດສາດລາວ ເຫດການລົ້ມແລ້ວຢຽບນີ້ ກໍມີໃຫ້ເຫັນເຊັ່ນເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າອະນຸທີ່ກັບມາສູ່ວຽງຈັນອີກຄັ້ງ ເຈົ້າໃຫຍ່ນາຍໂຕເມືອງລາວຜູ້ໃຫມ່ຊຶ່ງເປັນຄົນລາວແທ້ໆບໍ່ຫລຽວຕາມອງເລີຍ ທ່ານເຫລົ່ານັ້ນທັງທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດ ກໍກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການ ຕາມຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດ ພວກເຈົ້ານາຍທີ່ບໍ່ມີກໍາເນີດເປັນເຈົ້າທັງຫລາຍ ບາງຄົນອາດຈະມີຄວາມປີຊາສາມາດແທ້ ເຊັ່ນທ່ານກະຕ່າຍເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຄົນເຫລົ່ານີ້ຍັງຂາດສິ່ງທີ່ຄົນລາວເຊື່ອຫນັກເຊື່ອຫນາໃນຕົວຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຖືວ່າ ຄຸນບ້ານຄຸນເມືອງແທ້ ນັ້ນກໍຄື ສັດທາບາຣະມີໃນຕົວບຸກຄົນນັ້ນ ສັດທາບາຣະມີນີ້ອາດມາຈາກຊາດກໍາເນີດ ຜົນງານ ແລະບຸກຄະລິກລັກສະນະຂອງຄົນນັ້ນໆ ທັງສາມສິ່ງນີ້ມີໃນຕົວຂອງເຈົ້າເພັຊຣາດຢ່າງເຕັມທີ່ ແຕ່ເທົ່າທີ່ສັງເກດຄືບໍ່ເຫັນມີໃນຫມູ່ຜູ້ນໍາລາວຄົນອື່ນເລີຍ ແມ້ກະທັ່ງເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາ ເຈົ້າສຸພານຸວົງ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຈອມຄືກັນ ຍິ່ງຄົນອື່ນແລ້ວ ກໍຍິ່ງໄປກັນໃຫຍ່ ອາດຈະດ້ວຍແຮງອິດສາ ຫລືຖືດີວ່າ ຕົນເອງນັ້ນໄດ້ດີແລ້ວ ກໍເລີຍຍິ່ງຍະໂສ ເຫດການທີ່ມະຫາສີລາໄດ້ເລົ່າໄວ້ໃນຫນັງສືຂອງເພິ່ນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ເລື້ອງມີວ່າ ພາຍຫລັງເຈົ້າເພັຊຣາດກັບຄືນມາລາວອີກຄັ້ງໃນປີ໑໙໕໗ ທາງຝ່າຍລັຖບານສໄມນັ້ນ ອັນມີທ່ານຜຸ່ຍເປັນນາຍົກໄດ້ບຸກຣຸກຍົກຍ້າຍເຂົ້າຂອງສົມບັດຂອງເຈົ້າເພັຊຣາດ ອອກຈາກໂຮງຢູ່ວຽງຈັນ ຂຶ້ນໃສ່ເຮືອໄປຫລວງພະບາງ ໂດຍບໍ່ບອກໃຫ້ພະອົງຮູ້ລ່ວງຫນ້າ ຜູ້ເຫັນເຫດການຜູ້ນຶ່ງເລົ່າວ່າ ເມື່ອເຈົ້າເພັຊຣາດຮູ້ຂ່າວວ່າ ເຮືອຂົນເຄື່ອງຂອງພະອົງໄປຮອດທ່າ ຈຶ່ງຟ້າວອອກມາເບິ່ງ ແລະເຫັນຮູບຢືນຂອງພະອົງ ຖືກວາງຢອງຕາກແດດຢູ່ເທີງຫລັງຄາເຮືອ ກໍແຄ້ນເຄືອງຈົນນໍ້າຕາໄຫລ ດ້ວຍຮູ້ສຶກຖືກຫມິ່ນພະກຽດໃນທີ່ສຸດ ເລື້ອງດັ່ງກ່າວສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົງຍັງອີກດົນກ່ວາຜູ້ນໍາລາວບໍ່ວ່າຣຸ່ນໃດໆຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີ່ປວງຊົນລາວມອບໃຫ້ຜູ້ນໍາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊັ່ນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ທັງກາຍແລະໃຈແກ່ເຈົ້າເພັຊຣາດລັຖບຸຣຸດຜູ້ດຽວຂອງຊາດລາວນັ້ນເອງ

 

VI. ຖ້າບໍ່ມີເຫດການປວັດສາດເຊັ່ນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງເກີດຂຶ້ນ ເຈົ້າເພັຊຣາດຈະເປັນແນວໃດ?

ນີ້ເປັນຂໍ້ທີ່ຄວນຄິດໄຕ່ຕອງຢ່າງຍິ່ງ ເພາະຖ້າບໍ່ມີເຫດການຄັ້ງນັ້ນ ເຈົ້າເພັຊຣາດກໍຄົງບໍ່ໂດດເດ່ນຂຶ້ນມາໃນປວັດສາດລາວ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບເຈົ້າອະນຸທີ່ເຖີງເພິ່ນດັບດິ້ນສິ້ນໂຄດ ແຕ່ວິຣະກັມທີ່ບໍ່ຍອມຈໍານົນຂອງເພິ່ນນັ້ນ ກາຍເປັນຕໍານານກ່າວຂານໃຫ້ລູກຫລານທີ່ຮັກຊາດລາວສືບຕໍ່ໄປ ພ້ອມດ້ວຍກັນນັ້ນ ເຫດການນຶ່ງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍສງັກການກ້າວໄປຂອງຊາດນັ້ນໆ ເປັນອີກຕັ້ງຫລາຍສິບປີ ຫລືອາດຈະເປັນຫລາຍຮ້ອຍປີ ກໍອາດເປັນໄດ້ ເຊັ່ນກໍຣະນີຂອງເຈົ້າອະນຸທີ່ບ້ານເມືອງຕ້ອງເຖີງຂັ້ນເກືອບສິ້ນຊາດເລີຍ ຕາມການຄາດຄະເນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫາກບໍ່ມີສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງເກີດຂຶ້ນ ມັນມີທາງເປັນໄປໄດ້ສອງທາງໃຫຍ່ໆຄື

ກ. ເມືອງລາວຂຶ້ນກັບສະຫະພັນອິນໂດຈິນອັນມີວຽດນາມເປັນຜູ້ຄຸມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງນີ້ຂ່ອນຂ້າງຫລາຍ ເພາະຝຣັ່ງມີໂຄງການຈະເອົາຄົນວຽດທີ່ເຂົາຄິດວ່າຫ້າວຫັນກ່ວາຄົນລາວເຂົ້າມາຫັນປ່ຽນເມືອງລາວໃຫ້ລ້ຽວກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບໍ່ລໍແຕ່ງົບປະມານຈາກສ່ວນກາງ ເຈົ້າເພັຊຣາດເຖີງຈະວາດຣະແວງການກືນກິນຂອງວຽດ ກໍຄົງຈະເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ຫລາຍ ເພາະຖານກໍາລັງຂອງເພິ່ນລະໂຫລມຫລາຍ ທ້າຍທີ່ສຸດຖ້າເຂົາບໍ່ເຂັ່ຽເພິ່ນອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊີ້ເປັນຊີ້ຕາຍໄດ້ ເພິ່ນກໍຕ້ອງຖືກຄຸມແຈຈົນເຮັດຫຍັງໃຫ້ແກ່ຊາດບ້ານເມືອງບໍ່ໄດ້ນັ້ນເອງ

ຂ. ເມືອງລາວອາດຈະຄ່ອຍໆແຂງຕົວຂຶ້ນ ເພາະຄົນຂອງເຈົ້າເພັຊຣາດກະຈາຍໄປທົ່ວປະເທດ ການປົກຄອງຈະເລີ້ມມີປະສິດທິພາບ ແລະຖ້າເພິ່ນຫາກປະສານມືຮ່ວມງານກັບເຈົ້າສີສວ່າງວົງໄດ້ ກໍຄົງມີອໍານາດຕໍ່ຣອງກັບນະໂຍບາຍຂອງຝຣັ່ງເສດທີ່ຢາກເອົາວຽດເຂົ້າມາເມືອງລາວຢ່າງແທນຄົນລາວຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດນັ້ນເອງ

 

VII. ເປັນຫຍັງທາງລະບອບໃຫມ່ຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ເຈົ້າເພັຊຣາດໃນການຂຽນປະວັດສາດສະບັບຫລັງໆນີ້?

ຄໍາຖາມຂໍ້ນີ້ ທໍາອິດຂ້າພະເຈົ້າກໍງົງຢູ່ຄືກັນ ເພາະເຈົ້າເພັຊຣາດກໍເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຊາດບ້ານເມືອງ ມີຄຸນຄ່າໃນພາກຕົວຈິງກວ່າຫລາຍໆຄົນທີ່ທາງລະບອບໃຫມ່ຕື່ມສີສັນປັ່ນແຕ່ງຂຶ້ນເອງ ບາດວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາສຶກສາຈາກຫລາຍແງ່ຫລາຍທາງ ຈຶ່ງພໍເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ້າເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເພິ່ນຫລາຍ ກໍເທົ່າກັບວ່າ ອັນຂະບວນການຄອມມູນິດລາວໃນສໄມນັ້ນຊ່າງກະຈ້ອຍຣ້ອຍຢ່າງສິ້ນດີ ການໃຫ້ກຽດລະບອບສັກດີນາເກົ່າໆນັ້ນ ເຊັ່ນເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ເຈົ້າໄຊເສດຖາ ຫລືເຈົ້າອະນຸ ຍັງເປັນເລື້ອງຫ່າງໄກຫລາຍ ເພາະມັນບໍ່ຫຍັງພົວພັນກັບຂະບວນການຂອງລະບອບໃຫມ່ ແຕ່ເລື້ອງເຈົ້າເພັຊຣາດ ຖ້າຮັບຫລາຍ ກໍເທົ່າກັບການຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖີງການໄຮ້ຄຸນຄ່າລາຄາຂອງຕົນໃນຫມູ່ຊົນຊາວລາວເທົ່ານັ້ນເອງ ແຕ່ກໍບໍ່ແນ່ ເມື່ອສະພາບການປ່ຽນໄປ ເພາະຄວາມຜັນແປຂອງໂລກຢູ່ທຸກໆມື້ ທາງລະບອບໃຫມ່ອາດຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຈົ້າເພັຊຣາດໃນປວັດສາດລາວຫລາຍຂຶ້ນ ກໍເປັນໄປ ຄວາມຈິງແທ້ຈະເປັນຢ່າງໃດ ກໍຂໍໃຫ້ສະພາບການແລະຈິດສໍານຶກຂອງຜູ້ທີ່ສ່ວນຮັບຜິດຊອບຈັດການເອງ

 

VIII. ຄໍາທີ່ວ່າ ເຈົ້າເພັຊຣາດຄືລັຖບຸຣຸດຂອງຊາດລາວນັ້ນ ມີນໍ້າຫນັກຂນາດໃດ?

ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຄໍາຖາມນີ້ຂຶ້ນກັບຈິດສໍານຶກຂອງຄົນລາວແຕ່ລະຄົນນັ້ນເອງ ຫາກຖາມຄົນທີ່ມີຈິດສໍານຶກທີ່ສາມາດໂຍ່ງໄປເຖີງບັນພະບຸຣຸດຂອງລາວເຮົາຫລາຍຮ້ອຍປີແລ້ວ ຄໍາຕອບກໍຄົງຈະຢູ່ໃນຄໍາຖາມນັ້ນເອງ ເພາະໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ທີ່ເປັນທັມເຫັນແກ່ຜົນປໂຍດຂອງຊາດບ້ານເມືອງເປັນທີ່ຕັ້ງແລ້ວ ຜົນງານທີ່ເຈົ້າເພັຊຣາດເຝົ້າພຽນສ້າງມາເປັນເວລາຫລາຍສິບປີ ໃນຕົວຂອງມັນກໍບອກແຈ້ງແລ້ວ ລອງເອົາຜູ້ນໍາລາວໃນສັດຕະວັດທີ໒໐ຫລື໒໑ມາວັດກັນເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທັງຜູ້ນໍາລະບອບເກົ່າແລະລະບອບໃຫມ່ ຍັງໄກຄວາມເປັນລັຖບຸຣຸດຫລາຍ ຫລືຖ້າເຮົາຈະປ່ຽນນິຍາມຂອງລັຖບຸຣຸດ ນັ້ນກໍເປັນອີກບັນຫານຶ່ງ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຖົກຖຽງກັນອີກ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແນ່ວ່າ ເມື່ອຄວາມເປັນຈິງເປັນສິ່ງປະຈັກແລ້ວ ຄົນລາວທີ່ມີຄຸນນະທັມເປັນທີ່ຕັ້ງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຊກໃດຂອງພັກຝ່າຍການເມືອງ ກໍຈະຕ້ອງຮັບວ່າ ລັຖບຸຣຸດຂອງຊາດລາວບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃດ ນອກຈາກເຈົ້າເພັຊຣາດຜູ້ດຽວທີ່ຄົນລາວບໍ່ວ່າໃນອະດີດໃນປັດຈຸບັນຫລືໃນອະນາຄົດຈະຮັບໄດ້ຢ່າງພາກພູມຂອງຄວາມເປັນລາວນັ້ນເອງ

 

ທ້າຍນີ້ ເລື້ອງເຈົ້າເພັຊຣາດເປັນທັງເລື້ອງທີ່ພາກພູມໃຈແລະເສົ້າໃຈໄປໃນຕົວ ເພາະຕາມທີ່ເຫັນໆ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັ້ນມີຫລາຍ ແຕ່ກໍເຫມືອນເປັນໂຊກຊະຕາຂອງບ້ານເມືອງ ທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ຖືກບັນທອນໄປຢ່າງຫນ້າເສັຽດາຍ ເຖີງຢ່າງໃດກໍດີ ມັນກໍເປັນອຸທາຫອນໃຫ້ຄົນຣຸ່ນຫລັງໄດ້ຕະຫນັກວ່າ ການທໍາຄວາມດີນັ້ນມັນບໍ່ມີວັນເສັຽຫາຍ ຊາດບ້ານເມືອງແລະປວງຊົນລາວທີ່ຮັກຄວາມເປັນທັມ ຮັກຄວາມຖືກຕ້ອງຈະຍັງຄົງຈາຣຶກໄວ້ຕາບເທົ່າໃດໆ ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານຂອງເຈົ້າເພັຊຣາດເຊື້ອຫນໍ່ຂອງຂຸນບໍຣົມຜູ້ມີເລືອດລາວແທ້ ຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂຕິເຖີດ ພວກເຮົາເລືອດລາວແທ້ ຈະຂໍນໍາທາງທີ່ເພິ່ນໄດ້ທ່າງໄວ້ ຈົນກ່ວາແຜ່ນດິນລາວຈະໄດ້ກາຍເປັນດິນດໍານໍ້າຊຸ່ມຂອງປວງຊົນລາວຢ່າງແທ້ຈິງ

ເຈົ້າມະຫາອຸປຣາດເພັຊຣາດ ລັຖບຸຣຸດຂອງຊາດລາວ

 

 

 

 

 

 

 

Home | ວັງຫລວງແລະວັງຫນ້າ | ເຈົ້າມະຫາຊີວິດສີສວ່າງວົງ: ເພິ່ນຢືນຢູ່ຈຸດໃດແທ້? | ເຈົ້າເພັຊຣາດ: ຣັຖບຸຣຸດຂອງຊາດລາວ | ເຈົ້າເພັຊຣາດ: ພາກວິເຄາະວິຈານ | Iron Man of Laos | Chapter1: Biography of Prince Phetsarath | Chapter 2: The Japanese seize Laos | Chapter 3: Dismissal from Viceroy | Chapter 4: Eleven years in Thailand | Chapter 9: Phetsarath is invited to return | Chapter 10: A critique of Phetsarath's neutrality | ເຈົ້າບຸນອຸ້ມ ນະຈໍາປາສັກ | ເຈົ້າມະຫາຊີວິດສີສວ່າງວັທນາ | The politics of ritual & remembrance | ເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາ: ຄວາມເປັນກາງຢູ່ໃສ? | ເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາ ຕອນທີ໒ | ເຈົ້າຊີວິດ | ເຈົ້າເພັຊຣາດ | ເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາ | ເຈົ້າສຸພານຸວົງ | ເຈົ້າຈອມທັງຫລາຍ | Lao history ແລະເພງຊາດລາວ | ອະຣັມພະບົດແລະຄວາມເປັນມາຂອງເມືອງລາວ | ເຈົ້າສຸພານຸວົງ: ເຈົ້າຊາຍແດງ | Khun Borom Stories

This site was last updated 08/02/05