Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

<BGSOUND SRC="gloryoflove.mid" LOOP="infinite">
join our forum sign our guestbook

Hello And Welcome.... This WebSite Its Been Running Since Summer 1996, On March/2005 It Will Be 9TH Years Anniversary & I Wanna Thanks Everyone Whos Been Part Of Our Chat Room,Trivia Room And On This Site....Have Fun And Enjoy Our Home Sweet Home Mabuhay!

Search With ChefHenry
  

 • HOME
  Turn Your Speaker On For Music

 • VISITORS SINCE 1996-2005

  `May bradrandy Aki` Tisoy quackor Sabrinauk tag-ulan audrey KentD MoreNna Alexter limegirl Kaydee ms_tommyhilfiger silkrope [abby] Joey Anchorage Jenet `Rei Aprilrose pen2x sophiya maakit Jhanelle^Gracia B|kEagle bewicked Warly |corim| nonaiv

 • BACK

  Gubat Malawak na dibdib ng sangkalikasan may pusong maliblib ng kahiwagaan; madawag sa tinik ng kasiphayuan; mababa, matarik ang mga halaman; may mahalumigmig na himig ng buhay. May sapa at batis na umaaliw-iw sa kristal na tubig ang buntong-hinaing; sarisaring tinig ng galak at lagim; may lamig at init ng dusa at aliw. Anupa't kinapal na napakalawak ang kahiwagaang hindi madalumat; sa sangkatauhan ay guhit ng palad ng bawat nilalang ang nakakatulad; ganda't kapangitan ang buhay sa gubat.  Ang Kaibigang Tunay Kaibigang tunay ay laging matapat, ang tulong ay laan sa lahat ng oras. Siya ay mabait at saka marangal sa lahat ng saglit ay maaasahan. Sa pangangailangan, siya'y laging handa nang ang kaibiga'y hind mapahiya. Siya'y nakalaan kahit na magtiis upang mapagbigyan, katotong matalik. Kaibigang lubos, kaibigang tapat ay kayamanan din ang nakakatulad.

 • Isang Alaala Ng Aking Bayan
  Nagugunita ko ang nagdaang araw
  ng kamusmusang kong kay sayang pumanaw
  sa gilid ng isang baybaying luntian
  ng rumaragasang agos ng dagatan;
  Kung alalahanin ang damping marahan
  halik sa noo ko ng hanging magaslaw
  ito'y naglalagos sa ‘king katauhan
  lalong sumisigla’t nagbabagong buhay 
  
  Kung aking masdan ang liryong busilak
  animo'y nagduruyan sa hanging marahas
  habang sa buhangin dito'y nakalatag
  ang lubhang maalon, mapusok na dagat
  Kung aking samyuin sa mga bulaklak
  kabanguhan nito ay ikinakalat
  ang bukang liwayway na nanganganinag
  masayang bumabati, may ngiti sa lahat. 
  
  Naalaala kong may kasamang lumbay
  ang kamusmusan ko nang nagdaang araw
  Kasama-sama ko'y inang mapagmahal
  siyang nagpapaganda sa aba kong buhay.
  Naalaala kong lubhang mapanglaw
  bayan kong Kalambang aking sinilangan
  sa dalampasigan ng dagat-dagatan
  sadlakan ng aking saya't kaaliwan 
  
  Di miminsang tumikim ng galak
  sa tabing-ilog mong lubhang mapanatag
  Mababakas pa rin yaong mga yapak
  na nag-uunahan sa 'yong mga gubat
  sa iyong kapilya'y sa ganda ay salat
  ang mga dasal ko'y laging nag-aalab
  habang ako nama'y maligayang ganap
  bisa ng hanging mo ay walang katulad. 
  
  Ang kagubatan mong kahanga-hanga
  Nababanaag ko'y Kamay ng Lumikha
  sa iyong himlayan ay wala nang luha
  wala nang daranas ni munting balisa
  ang bughaw mong langit na tinitingala
  dala ang pag-ibig sa puso at diwa
  buong kalikasa'y titik na mistula
  aking nasisinag pangarap kong tuwa. 
  
  Ang kamusmusan ko sa bayan kong giliw
  dito'y masagana ang saya ko't aliw
  ng naggagandahang tugtog at awitin
  siyang nagtataboy ng luha't hilahil
  Hayo na, bumalik ka't muli mong dalawin
  ang katauhan ko'y dagling pagsamahin
  tulad ng pagbalik ng ibon sa hardin
  sa pananagana ng bukong nagbitin. 
  
  Paalam sa iyo, ako'y magpupuyat
  ako'y magbabantay, walang paghuhumpay
  ang kabutihan mo na sa aking pangarap
  Nawa'y daluyan ka ng biyaya't lingap
  ng dakilang Diwa ng maamong palad;
  tanging ikaw lamang panatang maalab
  pagdarasal kita sa lahat ng oras
  na ikaw ay laging manatiling tapat
  
  Copyright © This WebSite Been Update From Location:Chicago,Seattle,Alaska ChefHenry All Rights Reserved.
  Copyright © 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 ChefHenry.cjb.net,& Kusina.cjb.net All Rights Reserved.