QNL Home
+ About US
+ Quảng Cáo / Advertise
+ Contact/Liên Hệ
+ Giải Đáp / Giúp Đỡ
ADVERTISE YOUR BANNER HERE 50USD/Month
Âm Nhạc / Music
+ Nhạc Việt Nam
+ Nhạc Nước Ngoài
+ Lời Bài Hát / Lyrics
+ Nhạc Không Lời
Phim / Movies

+ Phim Người Lớn

    - Phim Châu Á

    - Phim Châu Âu

    - Phim Hoạt Hình

+ Phim Stilemedia
+ Phim Hay Trong Ngày
+ Phim Người Lớn Online
+ Phim Hài Người Lớn
Hình / Pictures

+ Hình Người Lớn

    - Hình Châu Á

    - Hình Châu Âu

+ Hình Download New
+ Wallpaper Người Lớn
+ Hình Vui Cười
Cập Nhật Nhanh
+ Hình Cập Nhật Trong Ngày New
+ Phim Cập Nhật Trong Ngày New
+ Pass XXX Cập Nhật Trong Ngày New
Truyện / Story
+ Truyện Người Lớn
+ Truyện Kiếm Hiệp
+ Truyện Vui Cười
+ English Story
Chat / Webcam
+ QNL Chat Room
+ Free Webcam Người Lớn

+ Free Chat Người Lớn

   - Phòng Chat 1

   - Phòng Chat 2

Game

+ Game Download

+ Game Người Lớn Online

QNL Mailing List

Viết Tên Và Email Bạn Vô

Tên:
Email:
Subscribe
Software Download
+ DivX
+ Flash
+ Quicktime
+ Real Player
+ Windows Media
+ Font Unicode
+ Winrar 320
+ Winzip 9.0
+ Codec Coi Phim
Hỗ Trợ Download
+ FlashGet
+ Mass Downloader
+ GetRight 5.0.2
+ Accelerator Plus 5.3
Địa Chỉ QNL
+ http://quanla.us
+ http://quanla.info
+ http://quannhala.us
Các Trang Tin Tức
+ Tin Tức Tổng Hợp
+ Tin Thể Thao New
 

Số Người Đã Truy Cập

Nedstat Basic - Free web site statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome To Quán Nhà Lá Website

Địa Chỉ QNL : HTTP://QUANLA.INFO HTTP://QUANNHALA.US

ADVERTISE YOUR BANNER HERE, Starting from $100USD/1 Month. Please Contact Us

Quán Nhà Lá Gửi Lời Chúc Giáng Sinh Đến Toàn Thể Các Anh Chị . Chúc Anh Chị Có Một Giáng Sinh Vui Vẻ Và Chàn Đầy Hạnh Phúc

+ Ngày 20/12

Sexy Series

+ Tập  Hình  A4U Mới Nhất Của Mimie (09)

+ Hình Mới Của Ayumi Rất Đẹp (Maxi 247)

+ Gái  Tóc Vàng Rất Trẻ  Đẹp Của Châu Âu

+ DVD  Phim Hàn  Quốc  Rất Dài (100 Phút)

+ Hình  PeeAsian  Mới Nhất Ngày Hôm Nay

+ Hình  Châu Âu  Của Gabriella Trẻ Và Đẹp

+ Phim  Người Và Vật  Mới Người Và Ngựa

+ Hình  Asian4You Tuyệt Đẹp :  Sexy Series

+ Hình Châu Âu Mới Nhất : Jennifer Korbin

+ Phim  Hay Của  Ngày DVD Phim Châu Âu

+ Girl Nhật Bản Rất Trẻ Konatsu Hasegawa

+ Một  Tập Hình Châu Âu Nữa Rất Trẻ Đẹp

+ Phim  Download Nhanh Của Ngày Gái Trẻ

+ Hình  Nhật Bản  Của Aika Miura Rất Đẹp

+ Hình Asian Cute 3 : Tập 1    Tập 2    Tập 3

+ Password  Mới  Nhất  Cho Ngày Hôm Nay

+ Ngày 19/12

+ Ngày 18/12

+ Ngày 17/12

+ Tập Hình A4U Mới  Nhất : Becky  Jang

+ Hình  Tuyệt  Của  Playmate : Kyla Cole

+ Phim  Hay  Trong Ngày Phim Á 38 Phút

+ Tập  Hình Của PureJapan Tuyệt Đẹp Á

+ Hình Hardcore Châu Âu Đẹp Về Tawny

+ Một  Số Pass Mới Rất Là Hiếm và Độc

+ Cô Gái Mới Của A4U Teresa Tung Đẹp

+ Hình Của CuteGirl Rất Trẻ Và Rất Đẹp

+ Phim Người Và Vật  Chẳng Biết Con Gì

+ Hình  Mới  Đẹp  Của PeeAsian Và  Hay

+ Một Tập  Hình Lesbian Rất Nhiều Hình

+ DVD  Phim Âu Do Một Anh Tặng QNL

+ Hình  A4U  Mới  Của  Irene Fah Tập 09

+ Tập Hình Teen Châu Âu Mới Hôm Nay

+ Rất  Nhiều Phim Download Trong Ngày

+ Hình A4U Mới Đẹp Của Kathy & Kaila

+ Hình  Châu  Âu  Đẹp Của Tanya  James

PureJapan

 + Ngày 16/12

 + Ngày 15/12

+ Hình Tuyệt Đẹp Của Franciely Jacobsen

+ Phim  Hay  Của Ngày : Akira Watase P2

+ Hình  PeeAsian  Lớn  Và Rất Là Rõ Nét

+ Tập  Hình  Mới Của Amy Lee Chen Đẹp

+ Cập  Nhật  Một  Số Password Mới  Nhất

+ Kyla Cole Với Tập Hình Tuyển Trên Núi

+ Hình  A4U  Của  : Annie  Chui Và Amika

+ Hai  DVD  Phim  Châu Á  Mới Cập Nhật

+ Tập  Hình  Âu  Mới Của Marta Andrade

+ Tập  Hình  Tuyển  Chọn Hình Asian4You

+ Phim  Châu  Âu  Do Một Anh Tặng QNL

+ Chọn  Bộ  8 Tập  Hình  A4U : Của Minie

+ Hình  Châu Âu Của Katerina Trẻ & Đẹp

+ Phim  Download  Nhanh Trong Ngày Dài

+ Hình  Châu Âu Mới Đẹp Của Bunny Luv

+ Phim Á Online :Cách Chơi Bóng Chuyền

Maiko Kazano

 + Ngày 14/12

   

 

Copyright © 2003 By QNL . All Rights Reserved

Designed By LangThang_To  Quán Nhà Lá' Webmaster

ℼⴭ∧⼼楴汴㹥⼼敨摡ⴾ㸭ਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ⼯睏敮䥲ੑ慶⁲彟楯影捰⁴‽〵਻晩
彟楯影捰㹴ㄽ〰簠⁼慍桴昮潬牯䴨瑡⹨慲摮浯⤨ㄪ〰⠯〱ⴰ彟楯影捰⥴
‾‰
੻慶⁲潟煩ⁱ‽潟煩ⁱ籼嬠㭝弊楯煱瀮獵⡨❛楯影摡偤条䉥慲摮Ⱗ䰧捹獯崧㬩弊楯煱瀮獵⡨❛楯影摡偤条䍥瑡Ⱗ䤧瑮牥敮⁴‾敗獢瑩獥崧㬩弊楯煱瀮獵⡨❛楯影摡偤条䱥晩捥捹敬Ⱗ䤧瑮湥❤⥝਻潟煩⹱異桳嬨漧煩摟呯条崧㬩⠊畦据楴湯⤨笠瘊牡漠煩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩漠煩琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧漠煩愮祳据㴠琠畲㭥漊煩献捲㴠搠捯浵湥⹴潬慣楴湯瀮潲潴潣‫⼧瀯⹸睯敮楲⹱敮⽴瑳獡猯氯捹獯⹮獪㬧瘊牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝猠瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲漨煩‬⥳਻⥽⤨਻੽⼊⼯⼯⼯䜠潯汧⁥湁污瑹捩ੳ慶⁲束煡㴠张慧ⁱ籼嬠㭝弊慧⹱異桳嬨弧敳䅴捣畯瑮Ⱗ✠䅕㈭㐱㈰㤶ⴵㄲ崧㬩弊慧⹱異桳嬨弧敳䑴浯楡乮浡❥‬愧杮汥楦敲挮浯崧㬩弊慧⹱異桳嬨弧敳䍴獵潴噭牡Ⱗㄠ‬洧浥敢彲慮敭Ⱗ✠楦浬猯敩煵慵❹‬崳㬩弊慧⹱異桳嬨弧牴捡偫条癥敩❷⥝਻昨湵瑣潩⡮
੻†慶⁲慧㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩朠⹡祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴※慧愮祳据㴠琠畲㭥 朠⹡牳⁣‽✨瑨灴㩳‧㴽搠捯浵湥⹴潬慣楴湯瀮潲潴潣‿栧瑴獰⼺猯汳‧›栧瑴㩰⼯睷❷
‫⸧潧杯敬愭慮祬楴獣挮浯术⹡獪㬧 瘠牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝猠瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲木ⱡ猠㬩紊⠩㬩ਊ⼯⼯⼯䰠捹獯䤠楮楴污穩瑡潩⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯ਯ慶⁲祬潣彳摡㴠䄠牲祡⤨਻慶⁲祬潣彳敳牡档煟敵祲㴠∠㬢瘊牡氠捹獯潟汮慯彤楴敭㭲ਊ慶⁲浣牟汯⁥‽氢癩≥਻慶⁲浣桟獯⁴‽愢杮汥楦敲氮捹獯挮浯㬢瘊牡挠彭慴楸⁤‽⼢敭扭牥浥敢摤摥㬢瘊牡愠杮汥楦敲浟浥敢彲慮敭㴠∠楦浬猯敩煵慵≹਻慶⁲湡敧晬物彥敭扭牥灟条⁥‽昢汩⽭楳略畱祡猯敩煵慵⹹瑨汭㬢瘊牡愠杮汥楦敲牟瑡湩獧桟獡⁨‽ㄢㄵ㜶㜳㘴㨱搲晣㔹㌴挷攷昸㔳㡢愹ㄹ㜷㠷㤴㜳戶㬢ਊ慶⁲祬潣彳摡损瑡来牯⁹‽≻楦摮睟慨≴∺敮⁴桷牥≥㭽ਊ慶⁲祬潣彳摡牟浥瑯彥摡牤㴠∠㐵㤮⸰㌲⸷㐱∸਻慶⁲祬潣彳摡睟睷獟牥敶⁲‽眢睷愮杮汥楦敲氮捹獯挮浯㬢瘊牡攠楤彴楳整畟汲㴠∠睷⹷湡敧晬物⹥祬潣⹳潣⽭慬摮湩⽧慬摮湩⹧浴汰甿浴獟畯捲㵥潨獵♥瑵彭敭楤浵氽湡楤杮慰敧甦浴损浡慰杩㵮潴汯慢汲湩≫਻㰊猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴㩰⼯捳楲瑰⹳祬潣⹳潣⽭慣浴湡椯楮⹴獪㸢⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧 慶⁲潧杯敬慴⁧‽潧杯敬慴⁧籼笠㭽 潧杯敬慴⹧浣⁤‽潧杯敬慴⹧浣⁤籼嬠㭝 昨湵瑣潩⡮
੻†瘠牡朠摡⁳‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧਻†朠摡⹳獡湹⁣‽牴敵਻†朠摡⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴਻†瘠牡甠敳卓⁌‽栧瑴獰✺㴠‽潤畣敭瑮氮捯瑡潩⹮牰瑯捯汯਻†朠摡⹳牳⁣‽用敳卓⁌‿栧瑴獰✺㨠✠瑨灴✺
ਫ††✠⼯睷⹷潧杯敬慴獧牥楶散⹳潣⽭慴⽧獪术瑰樮❳਻†瘠牡渠摯⁥‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰਻†渠摯⹥慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥慧獤‬潮敤㬩 ⥽⤨਻⼼捳楲瑰ਾਊ猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ਾ朠潯汧瑥条挮摭瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠 †潧杯敬慴⹧敤楦敮汓瑯✨㤯㤵㌶㤵⼶乁彇〳砰㔲弰晤❰‬㍛〰‬㔲崰‬搧癩札瑰愭ⵤ㐱〵〲㐷㐸㜰ⴰ✰⸩摡卤牥楶散木潯汧瑥条瀮扵摡⡳⤩਻†朠潯汧瑥条攮慮汢卥牥楶散⡳㬩 ⥽਻⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧 潧杯敬慴⹧浣⹤異桳昨湵瑣潩⡮
੻†朠潯汧瑥条搮晥湩卥潬⡴⼧㔹㘹㔳㘹䄯䝎慟潢敶㝟㠲㥸弰晤❰‬㝛㠲‬〹ⱝ✠楤⵶灧⵴摡ㄭ㔴㈰㜰㠴〴〷ㄭ⤧愮摤敓癲捩⡥潧杯敬慴⹧異慢獤⤨㬩 †潧杯敬慴⹧湥扡敬敓癲捩獥⤨਻素㬩㰊猯牣灩㹴ਊ猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ਾ朠潯汧瑥条挮摭瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠 †潧杯敬慴⹧敤楦敮汓瑯✨㤯㤵㌶㤵⼶乁彇敢潬彷㈷堸〹摟灦Ⱗ嬠㈷ⰸ㤠崰‬搧癩札瑰愭ⵤ㐱〵〲㐷㐸㜰ⴰ✲⸩摡卤牥楶散木潯汧瑥条瀮扵摡⡳⤩਻†朠潯汧瑥条攮慮汢卥牥楶散⡳㬩 ⥽਻⼼捳楲瑰ਾਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ昨湵瑣潩⡮獩⥖笠 †椠⁦ℨ獩⥖笠 †††爠瑥牵㭮 †素ਊ††⼯桴獩氮捹獯獟慥捲彨畱牥⁹‽祬潣彳敧彴敳牡档牟晥牥敲⡲㬩 †瘠牡愠䵤牧㴠渠睥䄠䵤湡条牥⤨਻††慶⁲祬潣彳牰摯獟瑥㴠愠䵤牧挮潨獯健潲畤瑣敓⡴㬩 †瘠牡猠潬獴㴠嬠氢慥敤扲慯摲Ⱒ∠敬摡牥潢牡㉤Ⱒ∠潴汯慢彲浩条≥‬琢潯扬牡瑟硥≴‬猢慭汬潢≸‬琢灯灟潲潭Ⱒ∠潦瑯牥∲∬汳摩牥崢਻††慶⁲摡慃⁴‽桴獩氮捹獯慟彤慣整潧祲਻††摡杍⹲敳䙴牯散偤牡浡✨慰敧Ⱗ⠠摡慃⁴☦愠䍤瑡搮潭⥺㼠愠䍤瑡搮潭⁺›洧浥敢❲㬩ਊ††晩⠠桴獩氮捹獯獟慥捲彨畱牥⥹笠 †††愠䵤牧献瑥潆捲摥慐慲⡭欢祥潷摲Ⱒ琠楨⹳祬潣彳敳牡档煟敵祲㬩 †素ਠ††汥敳椠⁦愨䍤瑡☠…摡慃⹴楦摮睟慨⥴笠 †††愠䵤牧献瑥潆捲摥慐慲⡭欧祥潷摲Ⱗ愠䍤瑡昮湩彤桷瑡㬩 †素ਊ††潦⁲瘨牡猠椠汳瑯⥳笠 †††瘠牡猠潬⁴‽汳瑯孳嵳਻††††晩⠠摡杍⹲獩汓瑯癁楡慬汢⡥汳瑯⤩笠 †††††琠楨⹳祬潣彳摡獛潬嵴㴠愠䵤牧朮瑥汓瑯猨潬⥴਻††††੽††੽ਊ††摡杍⹲敲摮牥效摡牥⤨਻††摡杍⹲敲摮牥潆瑯牥⤨਻⡽昨湵瑣潩⡮
੻††慶⁲⁷‽ⰰ栠㴠〠‬業楮畭呭牨獥潨摬㴠㌠〰਻††晩⠠潴⁰㴽猠汥⥦笠 †††爠瑥牵牴敵਻††੽ †椠⁦琨灹潥⡦楷摮睯椮湮牥楗瑤⥨㴠‽渧浵敢❲⤠笠 †††眠㴠眠湩潤⹷湩敮坲摩桴਻††††⁨‽楷摮睯椮湮牥效杩瑨਻††੽††汥敳椠⁦搨捯浵湥⹴潤畣敭瑮汅浥湥⁴☦⠠潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥坴摩桴簠⁼潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥䡴楥桧⥴
੻††††⁷‽潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥坴摩桴਻††††⁨‽潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥䡴楥桧㭴 †素 †攠獬⁥晩⠠潤畣敭瑮戮摯⁹☦⠠潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮楗瑤⁨籼搠捯浵湥⹴潢祤挮楬湥䡴楥桧⥴
੻††††⁷‽潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮楗瑤㭨 †††栠㴠搠捯浵湥⹴潢祤挮楬湥䡴楥桧㭴 †素ਊ††敲畴湲⠠眨㸠洠湩浩浵桔敲桳汯⥤☠…栨㸠洠湩浩浵桔敲桳汯⥤㬩紊⤨⤩㬩ਊਊ楷摮睯漮汮慯⁤‽畦据楴湯⤨笠 †瘠牡映㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉∨祬潣䙳潯整䅲≤㬩 †瘠牡戠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭∨潢祤⤢せ㭝 †戠愮灰湥䍤楨摬昨㬩 †映献祴敬搮獩汰祡㴠∠汢捯≫਻††潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤氧捹獯潆瑯牥摁䙩慲敭⤧献捲㴠✠愯浤愯⽤潦瑯牥摁椮牦浡⹥瑨汭㬧ਊ††⼯匠楬敤⁲湉敪瑣潩੮††昨湵瑣潩⡮
੻††††慶⁲⁥‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨晩慲敭⤧਻††††⹥瑳汹⹥潢摲牥㴠✠✰਻††††⹥瑳汹⹥慭杲湩㴠〠਻††††⹥瑳汹⹥楤灳慬⁹‽戧潬正㬧 †††攠献祴敬挮獳汆慯⁴‽爧杩瑨㬧 †††攠献祴敬栮楥桧⁴‽㈧㐵硰㬧 †††攠献祴敬漮敶晲潬⁷‽栧摩敤❮਻††††⹥瑳汹⹥慰摤湩⁧‽㬰 †††攠献祴敬眮摩桴㴠✠〳瀰❸਻††⥽⤨਻ਊ††⼯䈠瑯潴摁䤠橮捥楴湯 †⠠映湵瑣潩⡮
੻††††慶⁲⁢‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥戢摯≹嬩崰਻ †††瘠牡椠晩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴椧牦浡❥㬩 †††椠晩献祴敬戮牯敤⁲‽〧㬧 †††椠晩献祴敬洮牡楧‽㬰 †††椠晩献祴敬搮獩汰祡㴠✠汢捯❫਻††††楩⹦瑳汹⹥獣䙳潬瑡㴠✠楲桧❴਻††††楩⹦瑳汹⹥敨杩瑨㴠✠㔲瀴❸਻††††楩⹦瑳汹⹥癯牥汦睯㴠✠楨摤湥㬧 †††椠晩献祴敬瀮摡楤杮㴠〠਻††††楩⹦瑳汹⹥楷瑤⁨‽㌧〰硰㬧 †††椠晩献捲㴠✠愯浤愯⽤湩敪瑣摁椮牦浡⹥瑨汭㬧 †††ਠ††††慶⁲摣癩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴搧癩⤧਻††††摣癩献祴敬㴠∠楷瑤㩨〳瀰㭸慭杲湩ㄺ瀰⁸畡潴∻਻††††摣癩愮灰湥䍤楨摬
楩⁦㬩 †††椠⡦戠⤠ †††笠 †††††戠椮獮牥䉴晥牯⡥摣癩‬⹢慬瑳桃汩⥤਻††††੽††⥽⤨਻紊ਊ㰊猯牣灩㹴ਊ猼祴敬ਾ⌉潢祤⸠摡敃瑮牥汃獡筳慭杲湩〺愠瑵絯㰊猯祴敬ਾ㰊楤⁶瑳汹㵥戢捡杫潲湵㩤愣敢昶㬶戠牯敤⵲潢瑴浯ㄺ硰猠汯摩⌠〵愷㜸※潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥稠椭摮硥㤺㤹㤹㤹㸢ਊ††搼癩挠慬獳∽摡敃瑮牥汃獡≳猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴漠敶晲潬㩷楨摤湥※楷瑤㩨ㄹ瀶㭸㸢 †††㰠⁡牨晥∽瑨灴⼺眯睷愮杮汥楦敲氮捹獯挮浯∯琠瑩敬∽湁敧晬物⹥潣㩭戠極摬礠畯⁲牦敥眠扥楳整琠摯祡∡猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯㭫映潬瑡氺晥㭴眠摩桴ㄺ㘸硰※潢摲牥〺㸢 †††㰠浩⁧牳㵣⼢摡⽭摡愯杮汥楦敲昭敲䅥⹤灪≧愠瑬∽楓整栠獯整⁤祢䄠杮汥楦敲挮浯›畂汩⁤潹牵映敲⁥敷獢瑩⁥潴慤ⅹ•瑳汹㵥搢獩汰祡戺潬正※潢摲牥〺•㸯 †††㰠愯ਾ††††搼癩椠㵤愢彤潣瑮楡敮≲猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴映潬瑡氺晥㭴眠摩桴㜺㠲硰∠ਾ††††††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴搾捯浵湥⹴牷瑩⡥祬潣彳摡❛敬摡牥潢牡❤⥝㰻猯牣灩㹴 †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶㰊搯癩ਾ㰊ⴡ‭⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯⼯ ⴭਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴搾捯浵湥⹴牷瑩⡥祬潣彳摡❛汳摩牥崧㬩⼼捳楲瑰ਾਊ搼癩椠㵤氢捹獯潆瑯牥摁•瑳汹㵥戢捡杫潲湵㩤愣敢昶㬶戠牯敤⵲潴㩰瀱⁸潳楬⁤㔣㜰㡡㬷挠敬牡戺瑯㭨搠獩汰祡渺湯㭥瀠獯瑩潩㩮敲慬楴敶※⵺湩敤㩸㤹㤹㤹∹ਾ搼癩挠慬獳∽摡敃瑮牥汃獡≳猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴漠敶晲潬㩷楨摤湥※楷瑤㩨㌹瀶㭸㸢ऊ搼癩椠㵤愢汦湩獫潨摬牥•瑳汹㵥昢潬瑡氺晥㭴眠摩桴ㄺ㘸硰∻ਾ††††愼栠敲㵦栢瑴㩰⼯睷⹷湡敧晬物⹥祬潣⹳潣⽭•楴汴㵥䄢杮汥楦敲挮浯›畢汩⁤潹牵映敲⁥敷獢瑩⁥潴慤ⅹ•瑳汹㵥搢獩汰祡戺潬正※潢摲牥〺㸢 †††††㰠浩⁧牳㵣⼢摡⽭摡愯杮汥楦敲昭敲䅥㉤樮杰•污㵴匢瑩⁥潨瑳摥戠⁹湁敧晬物⹥潣㩭䈠極摬礠畯⁲牦敥眠扥楳整琠摯祡∡猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯㭫戠牯敤㩲∰⼠ਾ††††⼼㹡 †㰠搯癩ਾ††椼牦浡⁥摩∽祬潣䙳潯整䅲楤牆浡≥猠祴敬∽潢摲牥〺※楤灳慬㩹汢捯㭫映潬瑡氺晥㭴栠楥桧㩴㘹硰※癯牥汦睯栺摩敤㭮瀠摡楤杮〺※楷瑤㩨㔷瀰≸㰾椯牦浡㹥㰊搯癩ਾ⼼楤㹶ਊਊ