Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

วีธีสั่งซื้อ
1คลิกที่ปกเพื่อดูตัวอย่าง Screen Shot ของหนัง ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กรอกจำนวนแผ่นแล้วกดที่ปุ่ม<<สั่งซื้อ>> ถ้าไม่ต้องการกดที่ปุ่ม<<ปิดหน้าต่าง>>
2เมื่อเลือกซื้อสินค้าจนพอใจแล้ว คลิกที่ปุ่ม<<ดูรายละเอียด>>ใต้สรุปยอดการสั่งซื้อ หรือปุ่ม<<สินค้าในรถเข็น>>บนแถบเมนูด้านบน เพื่อตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อ
3กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนให้กรอกจำนวนที่ต้องการแทนจำนวนเดิม หรือต้องการยกเลิกรายการนั้นให้ใส่จำนวน 0 แล้วกดปุ่ม<<คำนวณใหม่>>แล้วกดปุ่ม<<ขั้นตอนถัดไป>> กรณีไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการให้กดปุ่ม<<ขั้นตอนถัดไป>>ได้เลย
4กรอกรายละเอียดผู้รับสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน หากข้อมูลผิดพลาดอาจทำให้สินค้าสูญหายระหว่างทางได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม<<ทำการสั่งซื้อ>>
5ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อและสถานที่จัดส่ง ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แล้วกดปุ่ม<<ยืนยันสั่งซื้อ>>
6ระบบยืนยันรับคำสั่งซื้อพร้อมแจ้งรายละเอียดบัญชีของที่ท่านจะต้องโอนเงินเข้าเพื่อชำระค่าสินค้า

วีธีการโอนเงิน
1โอนเงินที่ธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีที่ระบุด้านล่าง ควรโอนเงินเกินจากยอดที่สั่งซื้อไว้ 1-9 บาท ถ้าโอนทาง ATM กรุณาโอนเกินเป็นเศษสตางค์ 1-99 สตางค์ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ (ควรเก็บสลิปโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า)
2เขามาที่ MENU "แจ้งการโอนเงิน" กรอก E-MAIL ที่ใช้ตอนสั่งซื้อและกดปุ่ม<<ขั้นตอนถัดไป>>
3ระบบจะแสดงรายการสั่งซื้อสินค้าของท่านขึ้นมา กดปุ่ม<<แจ้งโอนเงิน>>หลังรายการสั่งซื้อที่ต้องการยืนยัน
4ระบบจะแสดงฟอร์มให้กรอกรายละเอียดการโอนเงิน (ดูวิธีการอ่าน Slip ATM ด้านล่าง) เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วกดปุ่ม<<ขั้นตอนถัดไป>>
5ระบบจะแสดงรายละเอียดการโอนเงินที่ท่านได้กรอกเมื่อครู่ ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แล้วกดปุ่ม<<ยืนยันการโอน>>
6ระบบยืนยันรับทราบการโอนเงิน เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและส่งสินค้าต่อไป

วีธีอ่าน Slip ATM เพื่อใช้กรอกยืนยันการโอนเงิน
1มีข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน คือ 1.วัน-เวลาที่โอนเงิน 2.สถานที่โอน 3.จำนวนเงินที่โอน โปรดดูจากตัวอย่างด้านล่าง (Click บนภาพเพื่อขยาย)