Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ขั้นตอนการค้นหา ATM ใกล้บ้าน ของ ธนาคารไทยพาณิชย์
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่มี Web Pabe ค้นหา ATM โดยตรง ต้องหาสาขาแทน
2 ในเมนูด้านขาวเลื่อนเมาส์ไปที่ Domestic Branches จะมีแถบเมนูย่อยแสดงออกมา ให้เลือก Bangkok Area สำหรับสาขาในกรุงเทพ และเลือก Up-Country Branches สำหรับสาขาต่างจังหวัด
3 ระบบจะแสดงรายชื่อสาขา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เรียงลำดับอักษร