Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ขั้นตอนการค้นหา ATM ใกล้บ้าน ของ ธนาคารกรุงเทพ
1 ในช่องขอบเขตการค้นหา เลือกคลิ๊กหน้าคำว่า เอทีเอ็ม
2 ในข้อเลือกพื้นที่ทั่วไป คลิ๊กเลือกจังหวัดที่ต้องการค้น
3 ในข้อเลือกพื้นที่เฉพาะ คลิ๊กเลือกอำเภอที่ต้องการค้น แล้วกดปุ่ม <>