Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Australian Embassy

Ankara Migration Office

YAKIN AKRABA İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN LİSTESİ /

DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR SKILLED AUSTRALIAN LINKED MIGRATION

(Booklet No. 6)


Basvuru Formu / Application for Migration Form (form 47SK)


Davetiye Formu / Sponsorship for Migration Form (form 40)


Davet eden kişinin vatandaşlık belgesinin veya Avustralya pasaportunun vizeli ve mühürlü sayfalarının Avustralya Makamları’nca ‘ASLININ AYNISIDIR’ damgalı kopyaları / Certified copy of sponsor’s Citizenship Certificate or Australian Passport


*Varsa evlenme cüzdanı / *Marriage Certificate, if applicable


*Vukuatli Nufus kütük kayıt örneği (eş ve çocukların görülebilmesi gerekir) / *Family Status Certificate (including spouse & all children)


*Sabıka kaydı (başvuruya dahil edilen 16 yaşından büyük herkes için) / *Police Record

(for each person over 16)


*Nüfus cüzdanı (başvuruya dahil edilen herkes için) / *ID (for each person included in this application)


4 adet vesikalık yeni çekilmiş renkli resim (başvuruya dahil edilen herkes için) /

4 passport type photographs of each person included in this application


*Askerlik terhis/tecil belgesi / *Military Service discharge/postponed letter


*Daha önce evlenme/boşanma durumu oldu ise mahkeme kararları, varsa çocukların velayeti / *If previously married, divorce documents, custody of children, if any


Mesleki belgeler / Occupational documents


*Diploma (lisans/yüksek lisans/doktora) veya ustalık/usta öğretici belgesi /

*Diploma (Bachelor/Masters/PhD) or Trade/Mastery Certificate


*Not bildirgesi / *Academic Transcript


*Varsa oda/meslek kuruluşu üye kaydı / *Letter from Chamber of Commerce, if any


*Referans mektupları / *Reference letters


*Sosyal Sigortalar Kurumu/Bağ-Kur prim ödemeleri (son 2 yıllık) / *Social Security (SSK) premium payments (for the last 2 years)


 * ile işaretli belgelerin asılları ile beraber, yeminli tercüman tarafından İngilizce’ye tercüme edilmiş olarak getiriniz / Enclose certified English translations by a sworn translator of the documents marked * which are in languages other than English


 Başvuru ücreti 1745 Avustralya Dolari karşılığı Türk Lirası’dır (yalnızca Türk Lirası olarak tahsil edilir) / Application fee is 1745 A$ equivalent Turkish Liras (payable only in Turkish Lira)


 Eksik belge ile yapılan başvurular işlemlerinizin uzamasına sebep olacaktir / Applications lodged with outstanding documents will cause a delay


 Belgelerinizi Adelaide Beceriye Dayali Gocmenlik Degerlendirme Merkezi’ne gondermeden once lutfen hangi vize sinifi altinda basvurdugunuzdan ve temel sartlarin neler oldugunu anladiginizdan emin olunuz. Beceriye Dayali Gocmenlik Kitapcigi’ni okuyup anlamak ve (www.immi.gov.au) internet sitemizi kontrol etmek temel sartlari anlamaniza yardimci olacaktir. / Please make sure that you understand the category for which you are applying and the basic requirements before sending your documents to the Adelaide Skilled Processing Centre. Reading and understanding the Skilled Migration Booklet and checking the website, (www.immi.gov.au) should assist you in understanding the requirements.


LUTFEN BASVURU FORMUNDA VE DAVET FORMUNDAKI TUM SORULARI TAM VE EKSIKSIZ DOLDURDUGUNUZDAN EMIN OLUNUZ. BOYLE YAPMAMANIZ BASVURUNUZUN UZAMASINA SEBEP OLACAKTIR / PLEASE ENSURE YOU ANSWER ALL QUESTIONS FULLY AND COMPLETELY IN THE APPLICATION AND SPONSORSHIP FORMS. FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOUR APPLICATION BEING DELAYED

Visa & Citizenship Enquiries Telephone :90 312 459 9550 Facsimile: 90 312 459 9560

Email : dima-ankara@dfat.gov.au