Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Aegis Encylopedia(มั่ง?)


เนื้อหาอาจจะมียังไม่ครบนะครับ ส่วนcredit ผมจะใส่ให้หลังทำเสร็จนะครับ
สารบัญ

ส่วนของการลง Aegis
  1. ลง Sql Server สำหรับ Aegis
  2. ลง Aegis
  3. Npc Pack
  4. สมัคร Id
  5. เตรียมความพร้อมด้าน Client
  6. เปิด Server

เนื้อหาเพิ่มเติม

ปรับแต่ง

การพัฒนา/ปรับแต่ง Server (Advance User)

Top