Ljunga Bikers PM§1. Ljunga Bikers Värnar om naturen, därför tar vi hand om avfall på ett fördömligt sätt mm. Vi värnar oxå om ett bra samhälle för ungdomar att vistas i utan våld, alkohol och tobak.

§2. Om det på sidan skulle förekomma kränkningar eller andra saker som kan uppfattas stötande ber vi er kontakta oss snarast.

§3. Alla är inte lika mycket värda. Huvudmedlemmarna har tillåtelse att slå de lägre i rang. (Wannabisen)

§4. Ljunga Bikers arbetar för ett skylt-fritt samhälle då detta kan störa trafikanterna.

§5. Att på något vis kränka eller inte se upp till Ljunga Bikers anses omoraliskt. Tänk på det.

§6. Finnländare ska absolut inte komma och tro att de är nått, YXI KAXI

§7. Den som bygger en bro åt andra går oftast där på själv....Tänk på det

§8. Alla gröna brevlådor får sprängas.

§9. Om allt stöldgods skulle polisanmälas skulle vi gå i konkurs...

§8. Som ett wannabi godkänner du alla dessa villkor.