Johan Lundberg är namnet, kassör och medlem sedan starten -03

       

Kallas:                                                Stuten

Nås enklast:       070-8363351

Tycker om:                                  Allt på 4 ben med juver

Tycker inte om:                                                                 Stabor                    

Säger ofta:                 Särring

Personlig pryl:    142:an

Ser helst på:                                        ***

Status:                         Ledig!!!

Svävar på:                                   Taket på traktorn

 

© Copyright  Ljunga Bikers 2004