Indeksen i 1999 var 282. Da var forbruket til en gjennomsnittshustand kr 180 000. I 1994 regner vi med at indeksen var 254.
Finn det årlige forbruket til en gjennomsnittsfamilie i 1994.

Løsning: Vi kaller det ukjente forbruket kroner x og bruker indekslikningen:

  X     =    180 000
254              282
                            ..... Vi multipliserer med 254

 X * 254   =   180 000 * 254
   254                     282

                            .... Vi forkorter

X = 180 000 * 254
              282

x = 162 100

Forbruket i 1994 va ca. kr 162 100

< - >

hovedside