Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ยุคกลาง
มีอายุตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 มี 7 อย่างคือ

1.หอเอนปิซา ตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ประเทศอิตาลี ซึ่งสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ.1174 เสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สำหรับหอเอนปิซานี้ ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่วนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้ ณ ที่หอเอนปิซาแห่งนี้เป็นที่ที่กาลิเลโอขึ้นไปทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก

2.สนามกีฬากรุงโรม ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นตึกวงกลมสร้างด้วยหินทรายและอิฐ ประกอบกันสูง 57 เมตร วัดโดยรอบยาว 527 เมตร ภายในอัฒจรรย์สำหรับนั่งดูกีฬา จุคนได้ถึง 80,000 คน ใต้อัฒจรรย์และใต้ดินมีห้องไว้ขังสิงโต และนักโทษที่รอการตัดสินประหารชีวิตหลายร้อยห้อง สำหรับสนามกีฬาแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์เวชเปเซียน ราว ค.ศ.72 เพื่อใช้เป็นที่ต่อสู้ระหว่างนักโทษกับสิงโต หากนักโทษาคนใดเอาชนะและฆ่าสิงโตที่ดุร้ายด้วยมือเปล่าได้ก็รอดชีวิต บางครั้งใช้เป็นที่ประลองอาวุธและความสามารถของบรรดานักรบ ขุนศึกแห่งกรุงโรม ปัจจุบันสนามกีฬาแห่งนี้เหลือแต่เพียงโครงสร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมความยิ่งใหญ่เท่านั้น

3.สุเหร่าเซ็นโซเฟีย เดิมจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นโบสถ์ประกอบพิธีของคริสต์ศาสนา ใช้เวลาก่อสร้าง 17 ปี ต่อมาพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้ดัดแปลงโบสถ์นี้เป็นสุเหร่าอิสลาม แต่ได้คงรูปแบบเดิมไว้ และได้เพิ่มเติมศิลปะอิสลามเข้าไปทำให้กลายเป็นศิลปะคริสเตียน ผสมกับศิลปะอิสลามงดงามมาก สุเหร่าเซ็นโซเฟีย มีเนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร ภายในมีเสาค้ำสลักลวดลายประดับไว้อย่างงดงาม จำนวน 180 ต้น ชั้นล่างเป็นเสาขนาดใหญ่ 40 ต้น และชั้นบนเป็นขนาดเล็ก 68 ต้น หลังคาเป็นรูปโดมแบน มีหอล้อมรอบจำนวนมาก ปัจจุบันสุเหร่าเซ็นโซเฟีย อยู่ในกรุงคอนสแตนติ โนเปิล ประเทศตุรกี

4.สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มีชื่อเรียกว่า คาตาโกมบ์ ซึ่งไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง ลักษณะของหลุมฝังศพไม่เหมือนกับปิรามิดคือจัดสร้างเป็นอุโมงค์ใต้ดิน ขุดลึกเข้าไปในภูเขาหินทราย ทำเป็นชั้นๆและมีช่องทางเดินวกเวียนไปมาเป็นระยะทางหลายไมล์ภายในอุโมงค์บางตอนตกแต่งอย่างสวยงาม ปัจจุบันคาตาโกมบ์มีสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์

5.เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง เดิมมีเพียง 3 ชั้น ต่อมาประมาณ ค.ศ.1430 สมัยจักรพรรดิยุ่งโล้ แห่งราชวงศ์หมิง ได้รับสั่งให้สร้างเพิ่มขึ้นอีก 6 ชั้น มีสายโซ่โยงมา 8 เส้น ติดกระดิ่งแขวนตามโซ่อีก 72 ลูก ลักษณะของเจดีย์แห่งนี้จึงเป็นเจดีย์สูง 9 ชั้น แปดเหลี่ยม สูง 261 ฟุต หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวทั้งหมด ชายคามีกระดิ่งแขวนไว้ 80 ลูก มีโคมไฟประดับอีกจำนวนมาก เจดีย์ก่อด้วยอิฐประดับกระเบื้องเคลือบ ยอดเจดีย์เป็นรูปกลมปิดทอง ต่อมาในปี ค.ศ.1853 กบฏไต้เผง ได้เข้าไปทำลายเจดีย์กระเบื้องเคลือบนี้ เครื่องบูชา และของมีค่าภายในเจดีย์ ถูกพวกกบฏไต้เผงกวาดไปหมด ปัจจุบันไม่งดงามเหมือนเก่า เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง ตั้งอยู่ที่เมืองนานกิง ประเทศจีน

6.กองหินสโตนเฮง มีมานานตั้งแต่ก่อนคริสต์กาล ถึง 17,000 ปี ไม่มี หลักฐานว่าใครเป็นผู้นำมาวางไว้ และนำมาวางไว้เพื่อจุดประสงค์ใด กองหินสโตนเฮงนี้ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่จำนวน 112 ก้อน แต่ละก้อนทรงสูง บางก้อนล้มนอน บางก้อนวางทับซ้อนอยู่บนยอด วงหินรอบนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 100 ฟุต หินที่วางเรียงรายอยู่มี 30 ก้อน แต่ละก้อนสูงถึง 13 ฟุต มีน้ำหนักเป็นตันๆ กองหินสโตนเฮงนี้ตั้งอยู่กลางทุ่งนาแห่งเมืองซัลลิสเบอรี่ มณฑลวิลไซร์ ประเทศอังกฤษ ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 10 ไมล์

7.กำแพงเมืองจีน เป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชิ วั่ง ตี่ หรือจักรพรรดิจิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่ของจีน ได้คิดสร้างกำแพงนี้เพื่อเป็นรั้วกั้นพรมแดนทางด้านเหนือของประเทศของจีน เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกตาด พระองค์จึงได้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.300-329 โดยใช้แรงงานจากราษฎรนับล้านคน และมีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก ลักษณะสำคัญของกำแพงเมืองจีน คือ เป็นกำแพงอิฐ ยาวประมาณ 1,500 ไมล์ ( 2,400 กิโลเมตร ) กำแพงหนา 15-25 ฟุต บนกำแพงมีทางเดินกว้าง 10 ฟุต ตัวกำแพงสูง 25-30 ฟุต บนกำแพงทุกๆ 30 ฟุตจะมีหอหรือป้อมตรวจการ 10-20 ฟุต ตลอดแนวกำแพงมีป้อมถึง 15,000 ป้อม มีระฆังแขวนบอกเหตุอีกประมาณ 20,000 กว่าหอ ปัจจุบันกำแพงเมืองจีนได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลจีน เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว