Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 


ביום חמישי 19.6.2003, מתקיימת שיירת המכוניות.

ניפגש בחניית מואב של ביה"ס בשעה 6 לתאומים אחרונים, כאשר שיירת המכוניות תצא בשעה 6 וחצי.

 

בראש השיירה ובסופה ילוו אותנו ניידות משטרה, כאשר מטרתן להשלטת סדר בלבד... לא שזה יעזור

יש לעקוף ניידות מישטרה

 

לשם ביטחוננו נקבעו מספר חוקים

הנסיעה  היא עפ"י חוקי השיכבה

בכל רכב ינהג כל מי שבא לו

באם צריך מלווה לנהג, יש להיתקשר למכון ליווי

יש להקפיד על שמירת מרחק בין המלווה לנהג

יש לינסוע בהתאם לרצונכם

אין להוציא תגוף מהרכב אחרת באמת יהיו חלקי גוף נפרדים

יש להשליך חפצים מהרכב על אנשים כדי לימשוך את צומת ליבם

רכבי באגי וטרקטורונים ישתתפו בארוע

 

תלמידים שיעברו על חוקים אלו יענשו בהתאם לחוקי התנועה והמישטרה

 

נסיעה טובה! ממחזור ל"ה

 

תומר רדליך © 2003