Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

             top.gif (2066 bytes)    

 

 

 

 

 

 

back3.jpg (1300 bytes)

 

 

 

 

back3.jpg (1300 bytes)

 

Кой всъщност контролира световната политика?

Не един или двама души смятат, че президентите на републиките, че кралете на монархиите са просто безгласни букви в управлението на своите страни. Една личност, която служи единствено за показно представяне на дадена страна пред света. Политик или надпартиен, но какви са неговите правомощия, ограничени от конституцията, от народното събрание, от сената...

А гореспоменатите институции едва ли те са върха на пирамидата в управлвнието на страната.

Преките униформени армейски генерали правят опити да контролират държавния законодателен орган бил той парламент или сенат.

Но това не е всичко...

Съществуват международни армейски организации, които обединяват страните за защита, но за защита срещу кого, щом всичките страни са влезли вече във въпросния съюз, изключение правят страни от третия свят и такива изостанали в развитието си?

“Защита на националната сигурност”. Това е лозунга, зад който се прикриват държавите влизащи във военни и военно-политически съюзи. Всъщност това е само “хвърляне на прах в очите” на хората за да не осъзнаят сред лутанията по международни военни учения.

Какво всъщност се крие зад паравана на обикновените военни маневри.Всъщност тук съществено е кой в действителност издава заповеди на униформените пряко свързани с международните военни организации.

Съществуват т. нар. отдели в някои страни организации в други управлвния в трети или просто бюра.

Гореспоменатите отдели, организации, управления или бюра, в която и страна да се намират и както и да ги наричат винаги изпълняват една и съща функция.

По всеки възможен начин да осъществяват контрол върху хода на историята.

 

 

 

 

<< 3 >>