Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Merensky Hor Landbouskool

Aan al die "ou" Plasies. Ek is besig om 'n databasis op te trek van alle oud-studente. Hier is die begin van 'n lys (wat hopelik nog lank sal word).

Lees ons missie.

Stuur asseblief vir my 'n e-pos sodat ek jou by die lys kan voeg.
In memoriam: Ons vriende wat ons verlaat het.

Ons skool se webwerf is te vinde by hsmerensky.co.za

Die skool se kontak besonderhede is as volg:
Tel. 015-305-3214/5/6
Faks. 015-305-3226

Privaatsak X4003
Tzaneen
0850

E-pos merensky@pixie.co.za of fkm@mweb.co.za

Email: marius@mailbox.co.za