Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Senka Hajric

.

Angelfire - Free Home Pages
Free Web Building Help
Angelfire HTML Library
HTML Gear - free polls, guestbooks, and more!

Hajrić Senka Grbavička 14c 71000 Sarajevo Tel. + 387 (0) 33 526 561 Mob. + 387 (0) 61 276 496 WEBSITE: http://www.angelfire.com/ex/senka0 Predmet: Molba za Novčani prilog radi liječenja Obraćamo Vam se sa molbom za pomoć, jer nismo u mogućnosti da finansiramo liječenje naše kćerke. Senka ima 13 godina i trenutno se vodi pod dijagnozom Sy.Praeder Willi i Epi Symtomatica. Teško je pokretna i nosi ortopedski aparat – ortoze. Poboljšanje njenog stanja moguće je primjenom terapije aminokiselinama, koji provodimo na Kipru u ALTER EGO REHAB. CENTRE LTD – a pod nazorom dr. Kohlova. Cijelokupno liječenje predviđa pet tretmana u periodu od 2 godine i iznosi cc 10.000 EUR. Drugi tretman liječenja je završen, za slijedeće, TREĆI koji počinje 3. oktobra 2003. potrebno je cc 2200 EUR. U nadi da ćete nas razumjeti i u svojim mogućnostima pomoći lijećenje naše djevojčice. Unaprijed smo Vam zahvalni Otac i Majka - Ibrahim i Alida Hajrić

Email: senka_hajric@yahoo.com