Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

קורנס 2000 מספר 668 סוגר כני-נסע בזמן המראה,מטוס זה היה המטוס המושבח הראשון שהגיע לטייסת

 

קורנס 2000 מספר 668 משייט באוויר

 

קורנס 2000 מספר 685 משחרר מצנח בעת הנחיתה

 

סמל טייסת

 

 

 

 

 

( טייסת "האחת" )

תפקיד : תפעול מטוסי קרב והפצצה.

ישנה סברה שטייסת 201 גובשה לראשונה כטייסת חסוייה וסופחה לישראל בזמן מבצע סואץ. המטוסים מאותה תקופה פרסו לרמת-דויד באוקטובר 1956.

היחידה הראשונה שזכתה לתפעל את מטוס הפאנטום "F-4E", טייסת 201, גובשה בספטמבר 1969, תחת פיקודו של שמואל חץ, שנהרג בקרב זמן קצר לאחר מכן. לאחר עבודה פנימית מהירה בטייסת, טייסת 201 הפכה לטייסת הפאנטום הראשונה בארץ. בין השנים 1969-1975, מספר צוותי אוויר עברו אימוני המרה בטייסת, ולאחר מכן היוו את הגרעין לטייסת הפאנטום החדשה.

למרות טיסות האימון, היחידה החלה להשתתף מיד בקרבות מבצעיים בתקופת מלחמת-ההתשה, תקיפה מהטייסת בוצעה על מטרות נ"מ באיזור הקרוב לעיר "אבו סואיר" באוקטובר 1969. כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית בזמן מלחמת-ההתשה, טייסת 201 גרמה לבומים על-קוליים מעל קהיר בנומבר אותה השנה. מטוס הפאנטום ביצע את ההפלה הראשונה שלו בחיל-האויר הישראלי בטייסת 201 ב-11 לנובמבר 1969 נגד מטוס מיג דרומית לעיר סואץ.

טייסת 201 הייתה בנוסף הטייסת הראשונה שקיבלה את מטוסי הפאנטום המושבחים "קורנס 2000". המטוס המושבח הראשון הגיע לטייסת בשנת 1989. בתחילת שנת 1992 הטייסת הועברה מבסיס חצור לבסיס תל-נוף.

 

בסיסי שירות
בסיס זמן השירות
רמת-דויד Oct 1956-Dec 1956
חצור Sept 1969-1992
תל-נוף 1992-Present

 
מטוסים בשימוש הטייסת
סוג מטוס כמות זמן שירות תג דוגמה למספר
Mystere IVA 12 Oct 1956 - Dec 1956 -  
F-4E 22 5 Sept 1969 - 1989 1,2 124,201,613,618
Kurnass 2000 25 9 Apr 1989 - Present 1,2 584,668,678,680