Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

תפקיד : מסוק תקיפה\תעבורה מסיבי

טייסת תקשור\אימונים בעלת כלי טיס דו מנועי,תחת השם טייסת 114, נוצרה לאחר שביתת נשק,במרץ 1949,עם מטוס מסוג "אנסון" ומטוס מדגם "Airspeed Consuls". תשעה מטוסי "אנסון" וחמש עשרה מטוסי "Airspeed Consuls" הגיעו לארץ. מטוסי ה"אנסון" היו מדגם ex-RAF ,ומטוסי ה"Airspeed Consuls" נרכשו מהעמלה של האומות המאוחדות בפלשתין. בשני שני סוגי המטוסים היה מקום לשני טייסים,הם היו מצויידים ברדיו,אמצעי ניווט לימודיים,וגם שימשו כאמצעי עזר לתחבורה. ב-1 לאפריל 1956 מספר מטוסי ה"Airspeed Consuls" הגיע ל-7. שני סוגי המטוסים שכנו בכפר-סירקין (בית הספר לטיסה). היחידה פורקה מאוחר יותר בשנת 1956.

טייסת 114 גובשה מחדש באפריל 1966,והוכרה כטייסת מסוקים מסוג "SA321 Super Frelon". המסוקים הראשונים שהגיעו ארצה היו מסוג "SA321K" בעלי יכולת תפעול מעל יבשה או ים,בעלי יציבות גבוהה מצופים להצלה, ומנוף חיצוני לחילוץ והצלה.

רק שישה מטוסים מהסוג הנ"ל הגיעו ארצה בזמן שפרצה מלחמת ששת-הימים.בזמן המלחמה,מסוקי הטייסת השתתפו בתקיפה על "שארם אל שיק",וכמו-כן השתתפו בקרב על הרי הגולן. למרות חרם צרפתי עקב המלחמה, הגיעו ארצה עוד שבעה מסוקים.המסוקים האחרונים שהגיעו לא היו בעלי יכולת מבצעית מעל פני הים,וללא מנוף חילוץ וההצלה והמצופים. לאחר כמה זמן הגיעו ארצה עוד שני מסוקים מהסוג הנ"ל.

בשנת 1968 המסוקים היו בעלי שימוש חיוני. בערב של ה-31 לאוקטובר,שני מסוקים הטיסו כוח של צנחנים לתחנת כוח הידראולית, ולסכר באזור הצפוני של הנילוס,במטרה להשמיד את שניהם.ב-28 לדצמבר, באותה שנה, ארבעה מסוקים הטיסו בבטחה כוח קומנדו לשדה תעופה בביירות,שם הרס כוח הקומנדו שלושה עשר מטוסים של הכוח הערבי כנקמה על תקיפות מצד אש"פ. בזמן מלחמת יום-הכיפורים, המסוקים עסקו בעיקר בפינויי נפגעים.

מיד עם סיום מלחמת יום-כיפור, מספר מסוקים מדגם "Corps CH-53As" סופקו לישראל מארצות-הברית כסיוע חירום. המסוקים החדשים היוו תוספות למסוקים הישנים בחלוקת הנטל, אך זוהה בהם מחסור בחדק תדלוק מהסוג החדש. מאוחר יותר המסוקים שודרגו לסטנדרט ה-S-65C-3.

בין 1974-75, המסוקים מדגם "Super Frelons" ששרדו,עברו שדרוג מנועי לדגם "T58-GE-16 TurboShaft" האמריקאי, שדרוג שלא היווה הצלחה לחלוטין. שני סוגי המסוקים ביצעו תפקידים מגוונים בפלישה ללבנון בשנת 1982 : חילוץ אנשי צוות אוויר שהופלו, הצלה ופינויי נפגעים ותחבורה ליחידות שונות. בזכות השקט היחסי בחלל מסוק ה-"Super Frelon" והרטט הנמוך של המסוק, המסוק שימש כמסוק תעבורה לאנשים חשובים. המסוק "פרש" בשנת 1991.

מספר המסוקים ששרדו עומד בקירוב על 30 והם עברו שדרוג הידוע בכינויי "יסעור 2000". השדרוג כולל מערכת חשמלית ואוויונית חדשה,ותחליפים לחליפים הלא כל-כך אמינים מהעבר ברכיבים מודרניים הדורשים תחזוקה מעטה ככל האפשר.המסוק הראשון שעבר את השדרוג הגיע לחיל-האויר ב-2 לפברואר 1993.

 

בסיסי שירות

בסיס

זמן השירות

Kfar Sirkin

March 1949-1956

Tel Nov

1966-Present

 

מסוקים בשימוש הטייסת

סוג מסוק

כמות

שנת שירות

תג

דוגמה למספר

Anson I

4

March 49 -1956

-

02

Anson I

4

April 49 -1956

-

06,07

AS65 Consul

18?

March 49 - 1956

 

08,14

SA321Ka

5

20 Apr 66 - 1991?

1

09,408

SA321Kb

7+2

Late 1967 - 1991?

1

08,010,102,120,121

CH-53A (S-65C-3)

12

Oct 73 - Present

1

43,54, 960,961,247

 

מסוק מדגם "SA321Kb Super Frelon" מספר 

סידורי 015 במוזיאון בחצרים

 

צילום מקרוב על סמל הטייסת במסוק 015

 

 


מסוק מדגם "S-65" מספר 717 מעל הים

                                סמל טייסת