Mumia-lét, Tudatok, tudatsereg... 4. rész (folyt. 4/4) (XXI-2). 

         "Az ember legyözte a természetet", sajnos 

  ======================================== 

    Szörnyü veszélyek megismerésére szól ez a szöveg. 

      Tudja meg mindenki! 

                       

------ (XXI-2) És még a többi... ------ 

 

  260/. "Az Isten népe" - a zsidó 

    A/. Az asztrál zóna tudói - A zsidók régóta kutatják, tanulják az asztrál zóna, a "tulvilág" dolgait, energiáit. Senki nem tudja ezt olyan jól, mint ök. 

    B/. Aktivan használják az asztrális, tudatmódositó ismereteket. Igy érték el "emberfeletti" sikereiket, igy lettek a Föld urai. 

    C/. Ezeket a különleges tudásaikat a "tulvilág", az asztrál zóna megszállására, meguralására is fel akarják majd használni. Erre kell nekik a Megváltó, az esetleges, beigért Világvége. Az lesz a minöségi váltás. Eddig a Földet uralták meg. Mindent csak akkor engednek "tovább menni", ha ök már felkészültek a következö lépésekre. 

    D/. A gyógyszer, az oltás a tudatot befolyásolja "anyagi" oldalról. Az elsö gyógyszergyárakat zsidók nyitották? A gyógyszeres, vágásos, orvos-fölényes, befektetös, totyogtatós, összezárós "egészségügyes" gyogyitás ezért általános Europában és Amerikában, mert ez szolgálja érdekeiket. Gyógyuláshoz nem muszáj ez. De itt nem a gyógyulás a fontos. ("Az az orvos akkor vágja le a maga lábát, amikor akarja.") 

      A gén-térkép információ-szállitásának kutatásáért most adtak Nobel-dijat vigyorgóéknak. Nem véletlenül. Épp erre kiváncsiak. 

    E/. "Nem félnek se istentöl, se embertöl." Istennek a természet eröit, az azt vezérlö emberi tudat-kollekciót nevezik. (Pontosabban "UR"-nak.) Nem pedig egy nagy hatalmat, amitöl félhetnének. 

    --- 

     

    A zsidó nép nem genetikai, hanem vonulási, kulturális közösség. Genetikai hasonlóság nincs egyedeik között. "Összefogdossák" az egyedeket vonulásuk során, a világ különbözö részein. Illetve már csak mult idöben igaz ez, hiszen ma már más a hatalmi helyzetük, mert ellepték a világot, és más lesz a következö lépés. Mások ma már a módszereik. 

    A zsidók "most kivárnak". "Több vasat tartanak a tüzbe." 

 

  261/. A Nobel-dij 

   

    Milyen "tudományos" eredményekért itélik oda? Azokért, amik közelebb viszik a zsidót a céljahoz (ld. sok más helyütt!). Mert ezt hivják "emberi haladásnak". Elhittük, mert "nem láttunk át a szitán". 

    A dijazott kör erösen szelektiv. A dinamit a jelképe is lehetne a kiválasztott résztudománynak. 

 

  262/. A "három grácia" 

   

    Egyéniségük, kapcsolatuk, megjelenésük, pillanatnyi lelki-állapotuk milyen hatással van egy negyedik személyre? Az négyük viszonyától, a negyediktöl, és a körülményektöl függ. 

    Ez is geometria, igen alaposan. 

 

  263/. Lyukmaszkos képcsö 

   

    A lukon áthaladó elektronsugár ingerli az asztrál zónát. Onnan energia jön, ettöl olyan erös, éles az ilyen képcsö képe. 

    A Sony tévék voltak elöször ilyenek nekem. Nagyon éles, de mégis abnormális volt a képe. A "japán képcsövel" magyar tévé a másik. Éles, de "szurós". 

    Az elektronsugár nem anyag már. 

    Az ember "nagy csodáit" az anyagi és az asztrális energia-állapot közötti mezsgyén találta. 

 

  264/. A villanófény piros szemet okoz 

    A vakuval megvilágitott ember szeme pirosnak látszik a fényképen. 

    Miért? 

    A vaku is asztrális gerjesztést okoz villanásával, erejével, talán természetidegen energiaspektrumot "csap" oda. 

    Ez nem tudni, milyen formában jön vissza, hogy ez "piros szem" effektus létrejön. Lehet, hogy már kiköszöbölték ezt a problémát. 

 

  265/. Asztrál-kapcsolatra szoktatás 

   

    Sercegéshez, ropogtatáshoz szoktatás nagyrészt. 

     

    Macesz (pászka) - a zsidók "kovásztalan" kenyere vékony lapokból áll, barnás foltokkal boritott, fehéres szinü (tojáshéj-szinü), hullámos, kreppelt. Törése, harapása, evése erösen sercegö. Kötege a papirzacskóban "zsizserézö" látványt nyujt, segiti a zsizsere tudat-alkat és ezzel együtt az erröl árulkodó göndör haj kialakulását, megerösödését. Két legyet egy csapásra. 

    Sercli evése 

    Chips, ropi, sajtos tallér, nápolyi, amerikai mogyoró, r;tes evése 

     

    Gyufa, öngyujtó gyakori hallása - serceg 

     

    Undoritó ételek etetése: kocsonya 

     

    Tulterhelö feladatok elé állitás - többlet energia nélkül nem képes ember megoldani. 

      Pl. vigyázz-állásban tartás, "önfegyelem" hangoztatása (katonasági állomány kényszere alá helyezés), undoritó dolgok elviseltetése. 

 

  265/. Mechanikus (Newton-i) mozgást a természet nem szülhet 

    A Newton-i törvények csak ilyen, mechanikus tipusu energiák átalakulását irják le. 

    "Egyenes vonalu, egyenletes mozgás" magától nem jön létre a természetben. Sem "egyenletes körforgás": állandó szögsebességgel, nulla perdülettel (szöggyorsulás). De fennmaradhat talán, de ez más dolog. 

    A természetben elöforduló minden ilyen mozgás mesterségesen jött létre, vagy hasonlóból alakult át. 

    A ma tanult galaktikus mozgás (tengely körüli egyenletes forgás, Nap körüli keringés) csak akkor lehet Newton-i, ha azt mesterségesen hozták létre, és mesterségesen tartja fenn valami. Tudattal, mechanikus programmal. 

    Az anyagi világban elöször anomáliaként (rendellenességként) egy sárgombóc keletkezett az igazi: az asztrális (anyagiatlan) világ ovulátumaként, sarjaként, mint a szar. Ez további asztrális energia-löketekkel tovább ovulálódott ("tágul a világegyetem": tanultuk), azaz sárdarabok váltak le róla. Egy-két sárdarabba manifesztálódott valami az asztrális zónából: megjelentek az elsö "életnek" nevezett alkatu valamik. A többi az evolució-elmélet témája. A szétröpülö sárdarabok rendezett mozgásu állapotba csak ugy kerülhettek, hogy tudat-kollekciók hatása alá kerültek, kapcsolatba kerültek ilyenekkel. 

    A Naprendszert emberi tudat-rendszer vezérli? Lehet. Az emberi tudathasznalat mechanikus: jaras, napirend, kultura stb. 

    "Atlasz tartja az égboltot, a csillagokat" a mitológia szerint. Ez is ezt jelenti. 

    Az anyagi világban ami él, annak tudata része az asztrális világnak? De tudatunk "kint" van mindig valamennyire? Testünk csak fosadék? 

 

  266/. Az asztrál zóna tehetetlen az emberi támadással szemben 

   

     Képtelen tenni ellene. Ilyen. 

     Ha szoros asztrál-kapcsolatu embert csinálnak, rajta keresztül hozzáértö "megszivhatja" a külsö energiát. A szerencsétlen semmit sem tud tenni, csak reszket ilyenkor, szikrázik a szeme is talán. Lehet, hogy azt mondták neki korábban, hogy ö lesz a "mindenható". Ö meg elzsibbadt a megtiszteltetéstöl, dicsöségtöl, a nagyságtól, kiválónak hiszi magát. Mert nem érti, hogy csak szörnyen kibasztak vele. Mikor halhat meg szegény? Fontos ez valakinek? 

 

  267/. A világképek árulkodnak 

   

    A világképek mégsem butaságból születtek? 

      Geocentrikus világkép: a Föld a középpontja a világmindenségnek, a galaktikának. 

      Heliocentrikus világkép: A Nap a középpont, akörül keringenek bolygói, a Hold pedig a Föld körül. 

    Lehet, hogy nem az ember tanulásával, tudásával vált bonyolultabbá a világkép, hanem valóban maga lett egyre összetettebbé az idö mulásával. 

    Tehát régen nem keringett sehol semmi. 

    Kesöbb álltak össze mechanikus világrenddé bizonyos galaktikus elemek. Mert vezérlést kaptak hozzá? Tudatokat programoztak talán erre a feladatra? Lehet, sajnos. 

 

  268/. "Ime, por és hamu vagyunk." [Halotti beszéd] 

   

    Abban az idöben lehet, hogy tényleg igy oszlott el a hulla: porrá. Mert tisztább volt a világ, a légkör, nem voltak asztrális gerjesztések ember által (hja, a tudományos haladás...) 

    Lehet, hogy husunk is másmilyen volt akkor, ezért is bomolhatott máshogy. Ma olyan, mint egy rossz fözelék. 

    Lehet, hogy nem csak jelképes szavak ezek: "hamuvá és porrá", hanem pontosak. 

    Ma elrohad a hulla, mócsinggá, moslékká. Ha hütés után képes erre. 

 

  269/. A fizikai, mikrofizikai haladás - Az energetika 

   

    Ami eredményt a mikrofizikában elér az emberi tudomany, azt az asztrál zóna "hasogatásával" éri el. Ezeket az "eredményeket" saját, uj, korábbiaktól idegen fogalmakkal irja le: elektron, kvark, neutrino, fekete lyuk, antirészecske, sugárzás stb. Ezek csak észlelések, mértségek fölé emelt másodlagos fogalmak. 

    Igy született az elektromosság, az atomenergia, a rádiotávközlés stb. 

    Ezért az ilyen haladás veszélyezteti a tulvilágot, az asztrál zónát, veszélyes nemcsak a mára, hanem öseinkre, utódainkra is. Mert megváltoztatja, megzavarja az igazi világot. 

    Az anyagi világ csak szemölcs, ovulátum az igazi világ felületén. Ha levágják szemölcsödet, rákot kaphatsz. 

    Még az ujabbi szélkerekek is megzavarják talán a világ rendjét. Pedig "ujratermelödö" energiát használnak fel. 

    Jézus, a Megváltó tudatát akarják interface-ként, konverterként, illesztö "gép"-ként tenni az anyagi és az asztralis világ, a "mennyország" közé a zsidók? Zsidók elött nincs lehetetlen. 

 

  270/. A jiddis nyelv különleges szavai 

   

    A jiddis a zsidók által Kelet-európában használt keverék-nyelv német, szláv stb., szavakból állt. 

    "Bármilyen más nyelven kezdtek beszülni, végül mindig jiddisül beszéltek." Tehát tudat-állapotot rögzitö nyelv volt, tudati szövetet adott. Ugymond zseniálisan volt kitalálva, ezek szerint. 

    Lelkiállapotra vonatkozó olyan szavak is vannak benne, melyek más nyelvekböl hiányoznak. 

    Pl. A mindent átható belsö remegést, reszketést megnevezö szó. 

    Tehát fogalmakat alkottak ezekröl az embernél ismeretlen belsö energiáju állapotok érzeteiröl. Ha csak ilyen speciális érzelmi állapotot idéznek elö, akkor különleges energiáju állapotba került a tudatuk, testük. Ez is azt bizonyitja, hogy használtak, használnak asztrális energiát. 

 

  271/. "Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy." 

   

    Minden nyelv megtanulva stabil tudati platformot ad. 

    Az egyiken ilyen, a másikon olyan leszel, mert olyan vagy "rajta". 

 

  272/. "Megjelent álmában..." 

   

    Ez müködik, de telepatiával. 

     

  273/. Jézus régi szimbóluma a hal 

   

    Két nagy iv alkotja a halat az eredeti rajzon. 

    Ez azt jelzi, hogy erös asztrális kapcsolatra volt idomitva Jézus, vagy mástól volt ilyen sajátossága. 

    A hal-rajzban az iv a lényeg. 

    Vagy talán azóta is igy él a tudata valahol. 

    Használni akarják? 

 

  274/. A rokonok torz tükörképek - "A tékozló fiu" 

   

    Mivel genetikai hasonlóság van gyerek és szülök közt, és minden rokonnal, tükörképek ök valamennyire. De a különbözöség miatt eltérés is van. 

    Torz tükörben szereted nézni magad? 

    Tehát emiatt - durván szólva - a család természetidegen kapcsolat. 

    Ezért vannak a megszökések, világgá menések, "tiszteletlenségek" stb. 

 

  275/. Szent György és a sárkány 

   

    Ez is jelkép. Szent György leszurta a sárkányt lándzsájával, ahogy a szobor is mutatja. 

    A sárkány a gén kettös spirálját jelképezi, azaz a lelket, a tudatot, a jellemet, a természetböl fakadó embert. Ezt gyözte le egy természetidegen (lovagi oltozetben, lohaton) ember vasruddal. Nem csak az anyagi világban, hanem a tulvilágon is talán. 

 

  276/. Muzsák, mentorok 

   

    Mentor = tanitó, nevelö, (tudat-befolyásoló: szó szerint ezt jelenti), 

    Muzsa = pszichikai kötelékkel kapcsolatra lépett. 

    A muzsák, vagy mentorok kézben tartották az irányitott személy tudatát.     

    Az ilyenek együtt nagy dolgokra voltak képesek. 

     

    Hunyadi Mátyás - Beatrix 

    Hitler - Braun Eva 

    Lenin - Krupszkaja (Lengyelböl jött és ment) 

    Csokonai - Lilla 

    Ady Endre, Márffy Ödön - Csinszka 

    Nero - Seneca 

    Jézus - Mária Magdolna, Judás 

    Bolyai János - házvezetönöje 

    Blázi Lajos - Gordos Erzsébet 

     

  277/. Az öngyilkos merénylök 

   

    Vallásuk, vagy meggyözödésük alapján talán haláluk után tetterös hösként kerülnek a tulvilágra, ha ellenséget gyöznek le. És igy is születnek ujjá, talán. 

    Általában nem mindegy, hogyan halsz meg. Ez meghatározza egész további sorsodat: életedet, lélek-állapotban létedet. Gondolom én. 

    Talán ezért csinálják. Az ugy nevezett terroristák. 

    Zrinyi Miklós kirohant vesztes várkapitányként és harcolva halt meg. 

    Dugonics Titusz magával rántott egy támadót a várfalról. 

    Ezek is erre utaló példák. 

    "Ágyban, párnák közt halni meg..." [Petöfi] - csak csiga lehetsz talán ujjászületve, bár az is békés élet lehet. Amig rá nem lépnek. A "földre szállt angyal"-okból, az "Isten bárányai"-ból ez lesz? 

 

  278/. A zsidók "egyenjogusága" ("emancipáció") 

   

    Egyetlen törvény mondta ki, amit kiegyezéskor a birkásitott Deák Ferenc idején vitték végig a törvényhozáson. 

    Ezt nem érvénytelenitették, mint a késöbbi "numerus clausus" törvényeket, vagy annyi más törvényt és jogszabályt. 

    Ez csak egy törvény. Ugye, zsidók? 

 

  279/. Az ember "teremtése" 

   

    A kezdeti anyag-ovuláció után, mikor még csak az "elemek" (föld, viz, levegö, tüz) voltak jelen az anyagi világban, egy sárcsomóba "odafentröl" olyasmi manifesztálodott, ami mára olyasmivé alakult, amit "léleknek", "tudatnak" nevezünk; ami vezényelni tudta anyagi részeit, azokkal együttmüködve. Ez összetettebb volt, mint a sárgombócok, és lassacskán ("évmilliók alatt") spontán változgatott. Persze, ha valaki az ösvizhez ragaszkodik, meg az "elsö egysejtühöz", az is igaz lehet. 

    "Sárból gyurta, majd lelket lehelt belé." (Ö volt az elsö Sárika? Ha-ha.) 

     

    Mi lehetett, vagy lehet ma az a legkevesebb valami, ami tudattá "fejlödhet", mert "odafentröl" energiát kapott?. 

 

  280/. Az ember a "teremtés koronája" 

   

    Az élölények közül ö használja tudatosan az asztrális energiákat, föleg a zsidók. Ezt jelenti a "korona". 

    A férfiak is inkább, mint a nök. A férfiak füle, orra nagyobb. Több nehézség elé állitották öket (hadsereg stb.), mert ez is asztrális energia használatára nevel: mert "meghaladja az ember képességeit". A több nehézseg miatt halnak korábban, mint a nök. Azok füle kisebb. 

 

  281/. "A technika ördöge" 

   

    A természet-zavaró geometria ingerli az asztrális mezöt, ahonnan ezért anomáliaként energia-manifesztációk érkezhetnek különféle formában. Véletlen hibaként is. 

 

  282/. A görbe fasz és a kitárult pina 

   

    Mindkettö ivelt, ergo: "kintröl" jon bele az energia. Anélkül nem volna semmi. 

  283/. A világvége után mi marad? 

   

    Az igazi; asztrális világ megmarad. 

    Az anyagi világból a valódi elemek megsemmisülnek: föld, viz, levegö, tüz. 

    Megmarad az anyagi világban minden természetidegen: fémek, müanyagok, gépek, beton, autopályák. Azok nem ovulátumai az asztrális világnak, mint az öselemek. 

    Természet és vasvilág fog harcolni a hatalomért? 

    Az ember az igazi világ szarából faragta világát. 

 

  283/. Bill Gates a Fenevad? 

   

    Az informatika szinte teljesen átformálta az embervilágot. Már csak gépemberek tudják lakni. Mindenhol processzor, billentyü, display van. 

    A természetet, az ember természetességét Bill Gates pusztitotta el. Konok számitástechnikai örületével, csölátásával belepte a világot. 

    Kapjátok el Bill Gates-t! Az USA egyik tudományos-technikai bálványát. 

    Balkezes, vörös haju, raccsol. 

 

  284/. Mi az "örökség"? 

   

    Ami nem része az anyagi világnak. Ami az anyagi pusztulás után is megmarad. 

    Ami az elhalt ember elporladása után megmarad, ami nem porlad el. 

    Ami az anyagi világ pusztulása után is megmarad itt, mert nem része az öselemeknek: fém, beton, ötvözet, titán! stb. 

    A zsidók ezt jelzik, amikor aranyat, ezüstöt, gyémántot, ingatlant gyüjtenek, birtokolnak és hagynak tovább. Ezt ök termeltetik, hogy birtokolhassák. 

    Ami "értékálló". 

    A nemzeti pénz fedezete az arany jobb helyeken. A föld és a viz pusztulása után is megmarad. 

    De már a föld sem eredeti, azért szennyezik, hogy megmaradjon ez a szar az anyagi világ pusztulása után. A vizet is ezért szennyezik. Ezért modositják a növényeket, állatokat, hogy uj moslék legyen, ami megmarad nekik örökre. Az embereket is azért módositják gyógyszerrel, vitaminnal, oltással, hogy ebben a módositott világban élni tudjon. (Ezért vannak járdaszegélyek, alacsony padlós villamosok, kevert üditök, vitamin-keverékek...) Dino-embereket tenyésztettek, akik mindent tulélnek, érzéketlenek. A természet fölött már pálcát törtek a zsidók. Nincs ellenük senki: az ország-hadseregek, rendörségek zsidók, zsidó érdekeket szolgálnak. 

    Az anyagi világ korlátlanul tágul az eredeti ovulációk miatt. A Naprendszert emberi tudatok vezérlik, talán mást is. A földben nem tudni, hany élö tudat van. Ezt a moslékot csak pusztulása mentheti meg. 

    A zsidók beszórták illatszerrel a szart, hogy ne romoljon el. 

    Az öselemek csak salak-anyagai az igazi világnak: anomália folytán pattantak ide. 

    Titánt gyüjtenek, hogy betonnal keményebbé, örökké tegyék ezt a szart, ami itt van. 

 

  285/. Antikrisztus és Krisztus, az Uj város, "világ vége" 

   

    "Azt fogom szeretni, aki gyöz." [Bibila] - mondta az Ur a megváltó és az Antikrisztus harcára utalva. Tétlenül és tehetetlenül tudja csak várni a harc végét. 

    Amelyik erö szintén jó interface-be (illeszkedésbe, kapcsolatba) kerül az asztrális mezövel, az is el lesz fogadva. Ezt jelenti ez a mondat. 

    "A gyöztest trónom mellé ültetem." [Biblia] - Ö lesz szoros kapcsolatban az asztrális mezövel. Ö lesz az uj anyagi (földi) vilag. 

    "Ellenségeit lábai zsámolyává teszem." - Ök lesznek az alárendelt tudatok (agyak), akik mechanikus mozgást vezérelnek (Naprendszert stb.). Meg a többi szörnyü munkát. (A láb-zsámolyokról nekem mindig a "Fejek a porban" levágott élö fejei jutnak eszembe.) 

    Az "Uj város" az uj kapcsolatot jelenti az igazi világ (menyország, asztrális mezö, tulvilág stb.) és az anyagi ("lenti") világ között. Az uj anyagi világ már szinte kész (ld. elözö pont!), a "tulvilág" meghóditása most folyik a géntérkép megfejtése után. Innen, az anyagi világból alakitják majd át, meg a felküldött ("elöre küldött") 6 millió zsidó lélekkel. Ezért sorvasztották élö mumiává a legkiválóbb embereket, hogy azok tudata/lelke ne kerüljön a tulvilágra, ne javithassák az ottani viszonyokat. Ehelyett itt dolgoztatják öket galaktikus vezérlésre és egyéb célokra. De erröl már volt szó. 

    Az "Uj város" nem véletlenül Jeruzsálemhez vonatkoztatott, hiszen ott volt az elsö templom, Salamon (zsidó) temploma, aminek legbelsö szentélyében lakott az "isten"(!) (emberi agy?), és ott volt a frigyláda, ami a technikai segédeszköz volt az asztrális mezö befolyásolására. A kapcsolathoz: "Ark of the covenant", "ark" = iv. 

    A "végsö harc" Armageddon mezején (mit jelenthet ez?) a természetes világ és az uj, módositott világ között folyik régóta, lassan. 

    "Uj föld lesz majd és uj ég..." [Jelenések könyve (János)] De a világvége lehet, hogy nem az anyagi világ megszünését jelenti, hanem a két zóna (anyagi, asztrális) lecserélését. 

    "Mindenki menti a börét." Védi tv-jét, valahogy döcögö életét, hitt boldogságát. Ezért sanyargatja a zsidó kormány a népet, hogy az köznapi dolgaival foglalkozzon, és ne legyen figyelme messzire nézni. És a politikában keresse a megoldást a hirdetett bajokra. 

    Mi lesz ezután? 

    Jól kell eltünnöm, nem csak meghalnom teljesen, hanem teljesen, az egész világból. Lelkem, tudatom ne maradjon meg sehogy itt!!! Jó volt, amig csak a rendörtöl féltem. Boldog békeidök, sokáig tartó gyermekkor... 

 

  286/. Boldog agyak usznak a sólében. [Stanislaw Lem novellájában] 

   

    "Fiziológiás" sólében usznak-lebegnek emberi agyak edényekben. 

    Idegi kapcsolaton boldogságot kapnak kivülröl napjában valamennyi ideig. 

    A "szép uj világ" ilyen lesz? Az "Ezeréves birodalom"? Lehet. Kell ennél több? Most nem igy vagyunk már? Ki tudja megállapitani? Csak érzékelünk. 

 

  287/. Atlasz vállain tartja... 

   

      ... A Földgolyót, és az égboltot. 

      Ez azt jelenti, hogy emberi tudat(kollekció) biztositja gömb alakját a Földnek és tartja müködönek a galaktikus rendszert. Szörnyü sors. 

      Hogy tudod ugy megmenteni, hogy ne legyen káosz? 

       

   

  288/. "Mélyen ülö szemek", erös szemöldök-iv, éjszakai kirandulás 

   

    Az embernek eredetileg nem volt szeme. "Harmadik szeme" szolgált tájékozódásra, ami az agy közepén van ma is. 

    A szemmel való látás megerölteti, ezért van a szemgödrök felett a két iv (szemöldök-iv), mely asztrális energia használatát jelzi. Anélkül az ember nem képes szemmel látni. Meghaladja képességeit. 

    A "csillagtura", az éjszakai turázás ennek a régi, titkos képességnek az edzését, erösitését szolgálja. 

    Vannak, akik "sötétben is látnak". Azaz szem és fény nélkül is. "Belsö látásuk" van. 

    Kik ök? Kik felett uralkodnak az ilyenek? Mit vesztesz, ha te nem vagy olyan, mint ök? Nem tudhatod. 

    Mit nyersz, vagy vesztesz, ha a telepatikus világháló müvelöi közé tartozol? 

    Mit nyersz, vagy vesztesz, ha nem tartozol közéjük? Jobb, ha nem tudom meg? 

 

  289/. "Amilyen az 'adjon isten', olyan lesz a 'fogadj isten'.", 

      "Aki szelet vet, vihart arat.", 

      "Ki mint veti ágyát, ugy alussza álmát." 

   

    Amilyen geometriában/rendben kerülsz kapcsolatba az asztrál zónával, olyan lesz majd annak reakciója, a külsö energia manifesztációja. 

 

  290/. A szivárvány és a Nap 

    "Esik az esö, süt a Nap, Paprika Jancsi mosogat." 

     

    A szivárvány esö és napos terület határán jelenik meg. Nem tud napsütéssé manifesztálódni az asztrál mezöböl érkezö fény-célu energia valamilyen okból. 

    Ivelt a formája, ez "felsö" kapcsolatát mutatja. A fény elemi ivekre bomolva jelenik meg. A "szivárvány" szinei ezek. 

    A Nap fénye prizmával felbontható a szivárvány-szinekre, tehát "összeadott" szivárvány-szinekböl áll. Tehát a napfény az asztrál zónából érkezik! 

    De mi adja az ingerlést hozzá az asztrál zónához? Mert olyan kell, hogy legyen. Örjöngö kollektiv tudat? (Ez régi vesszö-paripám. Nem engedek belöle.) 

 

  290/. A sirnál 

   

    Ne sopánkodj a sirnál, mert visszahivhatod az eltávozott lelket! 

    Használd a lélek-idegen külsöségeket, a kulturát: mécses, virág-tüske (krizantém). 

 

  291/. Kétbaltás legföbb ügyész 

    A katonatiszt (hivatásos) fejében balta van: a kemény protkó. Azt kell követnie. 

    Az ügyész fejében balta van: a szövevényes jogrend. Az igazgatja. 

    Katonai ügyészböl lett a köztársaság legföbb ügyésze: ö a kétbaltás fej. Kovács. 

 

  292/. Személyes... 

   

    A telepatikus zavarás miatt nem teszek feljelentést, ettöl is rohad a zsidók magyar állama. 

    Eltartóm minden nap felprovokál, hogy orditsak valamiért, hogy bizonyitsa a környezö zsidó lakóknak: a markában tart, hülyéje vagyok. 

    Pszichikai károkozás miatt nem teszek feljelentést zsidó lakó-államnak, inkább vállalom, hogy lusta ingyen-élönek mondjanak. Nem müködöm együtt senkivel. 

 

  293/. Attila, "az Isten ostora", "az Isten kardja" 

   

    Ö is asztrális energiát használt? Ezek a jelzök arra utalhatnak. 

    Korán meghalt. 

    Ezért figyeltek fel rá valakik, és tüntették el ismeretlen helyre, talán élö tudattal? 

    Lehet. 

 

  294/. Hogyan legyek öngyilkos? 

   

    Az emberi tudatnak három szintje van: gyik-, emlös 1-, emlös 2-agy. 

    A legalsó: a gyik-agy az életösztönt, a legerösebb támadó-eröt tartalmazza. 

    Ezek közül a tudat-szintek közül valamelyik van dominanciában. 

    Az öngyilkosság egyik akadálya az életösztön. (A másik: "van még itt dolgom" stb.) Ha meg tudom akadályozni, hogy a gyik-agy kerüljön dominanciába, akkor sikerülhet. Ez az eszközöktöl, a módszertöl, az egész folyamattól is függ. 

 

  295/. A hipnózis a gyikagyból van 

   

    A gyikagy kerül az emberben dominanciába akkor, amikor: 

     

      - hipnotizálják - "raptor" alvás, azaz gyikalvás állapotába viszi az orvos, vagy bárki bárhol, aki ezt tudja és akarja csinálni. A felsöbb agy-szintek elvesztik a dominanciát, ezért kezelhetök, kotorhatók az emberek ilyen állapotban. A gyik-agy számára a felsöbb agy-szintek ismeretlenek, ezért nincs rá mechanizmusa, nem törödik vele, nem tud mit csinálni ellene, nem tudja értelmezni, hogy most titkait keresik. 

      - bambán bámul - kikapcsolja az emberi gondokat, feszültséget, mérlegelést stb., mert pihen. 

      - sütkérezik a napon mozdulatlanul - fontos része ez ennek az európai kulturának, hasonló az elözö állapothoz. 

      - kóma, tetszhalott állapot - valamilyen sokk, vagy betegség miatt kerül alacsonyabb szintre az agyi dominancia. 

    A gyikagyban vannak az ösztönök, talán: életösztön, táplálkozási és párzási ösztön. A gyikagy föleg mirigyekböl, a gerincvelö felsö végéböl áll. Az ösztön gépies, erös aktivitás. A mérlegelés a magasabb szintü agyban van: szürke-agy (?). 

 

  296/. A napfény természetidegen 

   

    Csak manifesztuma valamilyen asztrális energia-ovulációnak. Nem tudni, mi gerjeszti hozzá az asztrál-mezöt. 

    Ezért vannak olyan emberek, akik nem mennek a napvilágra? Mert érzik, hogy "nem jó", mert csak anomália? A vakond és a bagoly is ilyen? 

    A vámpirok ezért nem birják a napfényt? A keresztet sem, mert az is természetidegen geometrikus elem. Emésztésük azért egyszerüsödött le (vér-szivásra), mert csak fözeléket, levest, kolbászt, disznótorost, csontos állathust stb. tudtak volna enni? Azt meg nem birták. Vérszivásuk a táplálkozási ösztön durvasága, a gyikagy dominanciája alatt jön létre talán. 

    Az éjszaka ébren lévö, nappal kóvájgó, vagy alvó ember (ha megteheti), ugyanezen az uton halad. Vámpir lesz, vagy tekergö? 

    Mi táplálja a napfényt? Ne mondjuk, hogy a Nap sugárzása! Azt csak látjuk. Az csak a fizikai modell. 

 

  297/. Keresés közegben eltérö jellemzöre 

   

    Közegben testet fizikai jellemzök eltérése alapján lehet keresni: elektromos, mágneses szuszceptancia különbözösége alapján. Igy tanultam az egyetemen. 

    Például kád vizben müanyag flakont megtalálni ezzel a módszerrel. 

 

  298/. "Kötelezö irodalom" iskolásoknak 

   

    Ezekben a regényekben rengeteg életbölcsesség lehet bujtatva. De ezt a kamasz-koru iskolás valószinüleg nem képes felismerni (két matek-dolgozat között, a kemény iskolai rendben élve, a regényt elolvasva. Korán (tul fiatalon) olvassa; még zakatol a élete; meg protokollal kell megnyilvánulnia (felelés, doga, "ülj rendesen!" stb.). 

    Ezeknek a regényeknek a nyelvezetét, stilusát is meg kéne ismerni, értékelni. De erre sincs figyelem, csak az eminensnek. 

    Ezek a regények az adott kor egy társadalmi rétegének iródtak, azok tipikus tudat-jellemzöit feltételezve. A mai fiatal ezért sem képes "on-plain" bekebelezni. 

    Filmen nézve elmarad a szövegbe-regénybe kódolás értése. Elmarad a leirás, mint szellemi transzformáció értelmezése, dekódolása: helyszin, jellemek, fordulatok megnyilvánitása regény formájában. Csak a cselekmény, a figurák, a jelmezek, a látványok maradnak. Vagy Harry Potter korában nem is lehet más? 

    Magamról beszéltem csak. 

     

    Ahogy az operák, szimfóniák stb. egy kor (a polgárosodás) egy országának szük befogadó, társadalmi rétegéhez "szóltak", annak készültek. 

 

  299/. Radar, szonar 

   

    Allapotvaltozas-frontot indit, tranziens-hullamot a nem fizikai terben. 

    Mi lehet a kara ennek? Majd kesobb talan megtudjak az utanunk elok. 

 

  300/. Infrahang, ultrahang, infravörös, ultraibolya fény 

   

    "Anyagon kivüli" fluktuációk ezek. Mennyire ártalmas a használatuk? 

     

    Infrahang - tudati befolyása van, tehát biztos, hogy kimegy az asztrál mezöbe, és vissza is jön, mert manifesztálódik: tudati befolyássá. 

    Ultrahang - az ilyen vizsgálat (hasüreg, embrió) milyen más következményt okozhat? A ma tudományos sikere a holnap fekélye? Demagog kérdés, de lehet alapja. 

      Az ultrahangos anyagvizsgálat (repedés stb.) megváltoztatja-e más jellemzöjét a vizsgált darabnak hosszu távon? Okoz-e máshol "belövést"? Ha a betonvas hamarabb mállik szét, az nem baj, mert a szemét hamarabb tünik el: Nem marad BONTHATATLAN tárgy! Ez a fontos. ("Olyan, mint a beton.") 

 

  301/. A hulla elszállitása 

   

    Ha vársz a hulla elszállitásával, biztosithatod a természetes bomlás megindulását. Mert az történik vele, amit te tudsz. Segitesz igy a lelkének eltávozni. 

    De lehet, hogy törvénysértö vagy. És udorito az egész, de hasznos. 

 

  302/. "Isten malmai lassan örölnek." 

   

    Az asztrális mezö gerjesztésre adott, az anyagi világba érkezö válaszai sok idöt is elvehetnek. 

    Az anyag-világi tudomány erre utaló megfigyelései, állitásai: 

      - A fénysebességet nem lehet tullépni. 

      - A galaktika képe egy régi állapotot mutat. Amit látunk (távcsövel) az égen, az a régmult a galaktikus világban. 

 

  303/. Egyéniségünk már alig lehet 

    A természetben nincs ismétlödés és szimmetria. 

    Az ember a demokratikus mátrix-világban személyisége, énje egyediségét elvesztette. (egységnyi nyugdijas, egységnyi politikus stb.) 

    Helyette kevés formában tapasztalható már, a kevés egyéni eltérés: 

      - ujj-begy rajzolat: ujj-lenyomat, 

      - fülcimpa geometriája, 

      - irisz mintázata, 

      - bör-foltok, 

      - arc aszimmetriája, 

      - mellek különbözösége. 

 

  304/. Délibáb, Fata Morgana 

   

    A délibáb sikság felett, a Fata morgana pedig tenger fölött az égen megjelenö forditott képe valamiknek. 

    Az öselemek domborulatán (nagy távolságok esetében) lévö szingularitások (nem természetes anyag, geometria) az "égre köpetnek", azaz asztrális energiává válnak, majd az asztrál mezöben egyesülnek azzal az érkezö energiával, ami napfénnyé manifesztálódik. 

    Gémeskut, hajó, ház, fasor, ut képe "kidobódik", mert nem való a Földre. 

    Nagy lehet itt a kontraszt a természet és az emberi csodaságok között. 

    El is tünik a hajó a vizröl? Ki veszi észre? 

 

  305/. Szeretni tilos! 

   

    A nagy szeretet tudati hipertónust okoz, "elfullad a feje". Ilyen az agyunk. 

    Talán asztrális befolyást is okoz: "A szeretettel hegyeket lehet megmozgatni." 

     

    Szeretet nélkül pedig minek élni? Ha csak most jössz rá, hogy nem lehet, menj gyorsan az életedböl! 

    Rossz helyre születtem, de csak most jöttem rá, mi ez a szar itt. Menekülni kell a halálba, s talán egy másik, jobb lét-lehetöségbe. De csak ha jó! 

     

    "Tul nagy benned a szeretet." - mondta anyám. Már nincs belöle szinte semmi. Ember lettem. A gyors halálig. Utána gonosz szellem legyek!!! Azt szabad, ugye? Bene kapitány? 

     

   

      "Én még őszinte ember voltam," 

      "ordítottam, toporzékoltam." 

      "Hagyja a dagadt ruhát másra." 

      "Engem vigyen föl a padlásra."... 

     

        [József Attila: Mama] 

    De: 

      "After love, Give me love!" [Blank and Jones] 

 

  306/. "Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!"; 

      "Járt utat a járatlanért el ne hagyj!" 

   

    a/. Magadtól ki nem juthatsz onnan, senki nem lesz, aki keresne ott, vagy bárhol. Lehet, hogy örökre ott ragadsz. 

    b/. Maradj olyan környezetben, melyhez van stabil tudati strukturád! Ahol könnyen "kiismered magad". 

 

  307/. A szemöldök-csont ive, a napfény, a szemek 

   

    - Elöször nem volt Nap. 

    - Az emberek és/vagy a majmok (melyik volt elöbb?) belsö szemükkel érzékeltek, "láttak". 

    - Szemük nem volt, sem orruk. 

    - Aztán megjelent a napfény, ami egy manifesztuma (anyagi-világi megjelenése) valamilyen asztrális energiának. 

    - A napfény által "megvilágitott" környezet uj információt nyujtott nekik. 

    - Ezért lassan kialakultak a szemek és a látóközpont a nagyagy egy részének kiterjedéséböl, alkalmazkodó-képessége alapján. 

    - Ezt a látványt sem volt képes jól látni (ez is azt bizonyitja, hogy a napfény nem természetes, hanem "kései" jövevény), csak "erölködéssel", "külsö", azaz asztrális energia hivásával. Ezt jelzik a szem feletti csont-ivek (a szemöldökcsont) vastagsága. 

    - A "mélyen ülö szemek" intenziv "belsö életet" jeleznek, ahogy mondják... 

    - A lassan megjelenö természetidegen ingerek; a szagok érzékelésére az agy egy nyulványa átalakult szagló-eszközzé (nem szerv, ugy olvastam, csak agyi nyulvány). A külvilággal az arc közepén lévö lyukak kapcsolták össze. 

    - Mivel az agy önmagában igy sem képes mindent "szagolni", mert megterheli (föleg a mai szagok), az orrlikak is ivelt alakot vettek fel, megnyultak ezért. De ezt máshol már feszegettem ("Ivek az arcon"). 

    - Orrgerincre ehhez nincs szükség igazából, ezért itt az orr még nagyon lapos. 

    - Az "ösember" és az "emberszabásu majmok" ilyen szempontból nagyon hasonlóak. 

    - A majom, vagy az ember volt elöbb? 

    - Egyes embereknél ma is fellelhetök ezek a jellemzök, ök a legelsö emberi "generációból" származnak valószinüleg. A legrégibb emberektöl származnak. "Mi már nagyon régen itt vagyunk." 

    - És a többiek? Máshonnan, talán genetikailag konstruálva, talán keresztezéssel alakultak ki az ö öseik. (pl. Ábrahám) 

    - Faji kérdések taglalása emberrel kapcsolatban talán antiszemitizmusnak minösül, és talán büntethetö is. Ezért ez itt mind nem igaz! 

 

  308/. Az "Andaluziai kutya" - Dali es Bunuel filmje 

   

    Tanultak is mondják, hogy nem értik. 

    Mi van benne, csak ugy sorban: 

     

      Zongora, szamár, borotva, szem, Nap, pap papruhában, ikrek (két egyforma pap), kötél sodorva... (többre nem emlékszem) 

      Természet-idegenség mind. 

 

  309/. Vallás 

   

    Való (használandó, ...) - kellö - vallás . A "szükséges" dolgok, tudnivalók halmaza, rendszere, rögzitö intézménye. 

    Lehet, hogy ezt jelentette eredetileg a vallás. A tudniVALÓK gyüjteménye. De ma mást értünk alatta. 

    De ez csak a magyar nyelvböl van levezetve. 

 

  310/. Ember általi bezárások 

   

    Ahonnan ki nem jöhetsz soha, mert az ember ugy csinálta meg. 

    Ami szét nem mállik soha, legalábbis emberileg elviselhetö idö alatt nem.  

    A természet minden saját elemét beoldja magába. Ott nincs "örök darab". De bezzeg az ember... 

    Persze azt mondja az ember, hogy ez mind más célra kell neki, és azért "jó, ha erös". De ha rájössz, hogy nem erröl van szó, már késö. 

     

    - hordó - a meghajlitott fa-lécek rugalmatlanok, feszült állapotuak, ezért fenntartják alakjukat. A vasgyürük mereven összetartják. 

    - beton - bármilyen üreg 

    - fémek - ajtók stb. 

    - zárak, 

    - kátrány, aszfalt, pakura - soha meg nem találnak, ki nem szednek belöle. 

 

  311/. Magyarország városai zsidó STEFFL-ek növekményei 

   

    Steffl-ket, azaz zsidó kisvárosokat létesitettek a zsidók az általuk belakott "jiddis" területeken. 

    Lényege: központi tér katolikus templommal, középületekkel, körülötte utcahálózat. 

    Szinte minden városunk ilyen, kicsi és nagy. Ha hozzá is épitettek "lakótelepeket", ipar-várost stb. 

    Mit tudunk fölmutatni igazán Magyarországbol? Sajnos, nem sokat. 

 

  312/. Hitler hullája hol van? 

   

    Egy németországi lápvidéken tüntették el, igy olvastam régebben. 

    Mocsárban, mint tudjuk, mumifikálódhat, ez a tipikus. Akkor még talán az agya is él, a tudata meg most is megvan. 

    A zsidó bosszu korlátlan! Nincs ellene senki és semmi! 

    A bunker elötti hulla-égetés csak szinjáték is lehet, de nagyon karakteres (feltünö, szinguláris, szinpadias). "Szinház az egész világ". 

 

  313/. Zsidó kasztrálások törvényes biztositásokkal 

    Az USA-ban több, mint 60 ezer, 

    Európában több, mint 7 millió embert "sterilizáltak", 

    elmebetegségre és bünözö hajlamra hivatkozva. 

     

    Az ötlet Izrahel zsidó állam örült taknyaiban született meg, és világtudománnyá vált, mint minden örültség, amit a zsidó állat kitalált. 

    CIA, MOSzad gyilkosai biztositják világszerte a zsidó ember-irtásokat beteljesülni. Körülötted is vannak! Nem tudhatod, melyik az! 

    Irtsa már ki valaki a zsidókat!!! Könyörgöm!!! 

    Tömeggyilkos majmok. 

    Ne hagyd a zsidó majmot pusztitani! 

    Csak azt hagyja életben, aki szop neki. Aki olyan, mint a birka. 

 

  314/. A Nagykörüt a pesti zsidó "antennája". 

   

    Ivelt formája hosszan nyulik el, szinte monoton a strukturája. A villamosvonalak átkötik Budára; "lehorgonyozzák". 

    Iveltsége miatt talán asztrális energiához segiti a környéken lakókat, a gyakran arra járókat. Az iv az asztrális kapcsolat jele és eszköze. 

    A Duna egy mellékága volt régen a mai Nagykörut alatt. Ez természetes energiát nyujt talán.   

    A Duna a másik irányba ivelödik. A Nagykörut és a Duna közötti lencse alaku terület (ellipszoid!) egy sziget, amely többlet energiát kap talán. 

    A zsidó negyed a Nagyköruton belül terült el. 

     

    Máshol is vannak körutak: Bécs - Ringstrasse, Párizs - Grand Boulvard, talán Lipcsében is. Ugyanilyen a hatásuk? 

 

  315/. A "koronázási jelvények" - az uralkodói hatalom jelképei 

   

    Korona, palást, trón, jogar, országalma. 

    "Az uralkodó az Isten földi helytartója." - mondták régebben. 

    Ezek a jelvények tárgyak, melyek egy sajátos geometria elemei. Talán ezek a tárgyak, vagy ilyen tárgyak erösitik a kapcsolatot az uralkodó és az asztrális mezö között, ahonnan eröt, különleges képességeket kaphat. Vagy csak utalnak ilyen tárgyakra, vagy arra, hogy létezhet ilyen geometria. 

    Az egyiptomi fáraóknak is voltak ilyen hatalmi jelképeik. 

 

  316/. A test csak manifesztum 

   

    Stanislaw Lem sci-fi iró irásában (Solaris) ir arról, hogy egy férfi emlékeiböl manifesztálódott a szeretöje. 

    "De olyan sima volt a talpa, mint egy ujszülöttnek." 

    Lehet képzeletböl létrehozni embert, vagy mást? Talan lehet. 

    Vannak olyan börök, melyek simák, folytonosak, hibátlanok, egyformák a test egész felületén. Mintha tömlöbe töltött anyag volna. "Töltött galamb", "tea-rózsaszin" - ilyen esetben mondják ezt? 

    Mintha "nem anya szülte volna" öket.  

     

  317/. Hitchcock módszere 

   

    A gátlás alá dolgozik. Gátolt ember ezt nem veszi észre. 

    Guvadó szemek, hosszu idön át, feszitett arcok, furcsa mozgások, szereplök beállitása. 

    Szinte minden snittben (beállitásban) feszültség van, tudatra mért eröszak. Tiszta fejjel látszik ez csak jól. 

 

  318/. Bélrák, gyomorrák 

   

    A rák is ovuláció, ez is természetidegen geometriára, strukturára válaszol. 

    Ez esetben a természetidegen ételek, italok, gyógyszerek okozzák hosszu idön át fogyasztva, melyeket nem képes türhetöen emészteni a szervezet; az emésztörendszer, csak irritálja azt. 

    A hentes-áruk, füszer-keverékek, üditöital-mixek, elöre-csomagolt ételek, fözelékek, levesek ma már gátlástalan produkálható keverékek. Az állatok tápszerei is génkezeltek talán, törvényesen, nem csak a kukorica, a rizs. Az USA ebben is élen jár. 

    A csucsfejlettségü "orvostudomány" csonkolással, kivágással hajlandó csak foglalkozni ezzel a nagy bajjal. Orvos azt csinál, amit akar. Akárcsak a rendör. 

 

  319/. A Nap fénye, sugárzása - az olaj 

   

    A napfény asztrális mezöböl érkezö energia manifesztuma (ezt már irtam máshol). 

    Mi adja azt a stimulációt az asztrális mezönek, ami napfénnyé artikulálódik az anyagi világban? 

    Milyen geometria, struktura lehet? Tudat, tudat-kollekció van benne, nagyon valószinü. 

    Milliárd ember nyolcasokat rajzol maga elé? Miközben vizben áll mumiaként, hogy ne kelljen táplálék neki. A dinoszurauszok pedig hintalovaznak? Ne csak azt keressük, ami nem "hülyeség"! 

    Ehhez tudat-kompaktot kell létrehozni, amit lehet csinálni. Rabja lesz az élö a motollának. A libikóka-mozgásnak, a tudat lengésének. "Az élet a mozgás." Kollektiv tudatot képeznek hozzá, hogy "felfelé" csak egy energia-masszivum legyen belöle. 

    Olyasmi ez, ahogy az olaj, a földgáz keletkezett a Földben. Élölények biológiai anyagából folyékony ovulációt képeztek, ami szilárd is kicsit, nem igazi, tiszta halmazállapot. A gáz a torz, tökéletlen átalakulás miatti gáz-ovuláció. A "fingás" a zavaró "emésztésre" - átalakulásra. 

    Mostanság is rengeteg ember tünik el, talán állat is, azt nem számolják. Az embert is csak számolják a rend agressziv örei. Törvényesen. Most készül a jövö olaja valahol? Az eltünt bio-anyagokból? Lehet. 

    A Nap fénye az élet alapja a Földön. Ha megmentenéd "elöállitóit", gerjesztöit, akkor a földi életet szünteted meg! Mit választanál, ha rajtad mulna? 

    Tudatunkat zseniségünknek, emberi magas-rendüségünknek érezzük. Pedig a tudat csak gép. Akki tudja, arra használja, amire akarja! 

    A Nap hatásai nem anyagi jellegüek, mind asztrális "jövevény": napfény, mágneses sugárzás, töltés-özön. A peteérés ciklusát is tudati hatásként-befolyásként szabályozza: triggereli. Bizony, a 28 nap a Napból jön! 

 

  320/. Buddha valahányadik ujjászületése (reinkarnációja) 

   

    Vagy telepatikusan "bebeszélik neki", ilyen stabil tudatallápotot csinálnak neki, vagy... 

    Vagy valóban megoldották, hogy fogantatásánal Buddha tudatából is "kapjon". 

    A karvajok mindkettöt meg tudják csinálni. 

    Buddha és utódai (reinkarnációi) is egy világvallás szingularitása, példaképe, "világitótornya". Stabilan tartják a világvallást igy. 

 

  321/. Példabeszéd 

   

    A példabeszéd kódolt üzenet, történetbe, szereplökbe, konkrétumokba formált tanitás, bölcselet. 

    Általánosabb igazságot, tudást tartalmaz, csak ezért "meg kell dolgozni". Absztrahálni kell elöször. 

   

   

  322/. A Biblia 

   

    Akik szörnyü, veszélyes, félelmetes dolgokról, tényekröl, igazságokról, bünökröl, tudásokról akarnak szólni másoknak, azok is ilyen formában merik csak megtenni. Hogy ne vegyék észre, hogy "árulkodnak", titkot szólnak el, leendö áldozatok figyelmét felhiva. 

    Mit tudhatunk meg, ha igy olvassuk? 

 

  323/. A karvaj szörnyüségekkel a világért? 

   

    Ha szörnyü tetteivel szembesitenék, azt mondaná, ök csak a világ folyását, stabilitását, nyugalmát biztositják ezekkel az iszonyu tettekkel. A kisebb-rendüt áldozza fel a fontosért. 

    "A nagy hal megeszi a kis halat." Hogy neki a világ a fontos, nem az egyed. 

    "Áldozatok nélkül nincs haladás, nincs élet." Mit mondanál neki? 

 

  324/. Szinkron-bünözés 

  Ugyanazon helyen, idöben, ügyben elkövetök kerülnek rendör, kihallgató, ügyész, biró, börtön-személyzet, börtön-társadalom elé. 

  Közös kollektiv tudatuk van, mit akarnak valójában? Milyen befolyást? Elfogásukat csak kiprovokálták? Az csak az elsö lépés? Egy csoport, amely szemben áll az állami bünüldözéssel. Kapcsolatba kerül velük. 

  A "kristály-éjszaka"... 

 

  325/. A mandulák kivétele segiti a tüdöbetegségeket 

   

    TBC, és tüdöfertözések ezért léphetnek fel könnyen késöbb. Igy a légcsö csak tömlö, a mandulák strukturálttá tették, intelligensebben "kezelte" a tudat. 

    A mandulagyulladások a környezeti ártalmak miatt esnek meg? Vagy "pszichoszomatikusan"? Ezért veszik ki a mandulát. No more torokgyulladás... 

    Nagy orvosi siker! Nobel-dijat is ért? 

 

  326/. Nofretete megfejtetlen titka mit üzen nekünk? 

   

    - Nofretete (Nefertiti) Ekhnaton egyiptomi fáraó felesége volt. 

    - Napisten kultusza indult uralma alatt. Sutba dobva a hagyományos egyiptomi isten-kultuszt. 

    - Nagyon szerette a nép, mintegy korai Mária-kultusz lehetett ez. 

    - Finom arca volt, ugy irjak. 

    - Hosszu, hattyu-szerü nyaka volt. 

    - Kürtö-szerü fejfedöt miért látni a róla készült ábrázolásokon? 

    - Hosszu arc-csontjai voltak. 

    - Hirtelen eltünt az ábrázolásokról. 

    - Hulláját sem találják. Utóbbi idöben egy mumiáról feltételezik, hogy az övé. 

    - Az "Ismeretlen mumia" állitólag az övé, akit oltott mésszel kentek be, arcán szörnyü kin látható. 

    - Ekhnaton fáraó állitólag azonos volt Mózessel, a zsidó büvésszel. Ott is megtette a dolgát valaki a zsidók világhatalma érdekében? Yes? 

    - Hová lett Nofretete, mire használták fel? 

   

    Erös gyanum: 

      - A kürtö-szerü fejfedö az erös asztrál-kapcsolatra utal. 

      - A hosszu arc-csontok, a hosszu nyak ivek voltak, asztrál-kapcsolatra nevelték. Talán macesz nélkül is ment nekik. 

      - Energiát termeltetnek vele (talán azóta is), ezért kinozták mésszel, zárták névtelen koporsóba. 

      - Napenergiába dolgoztatják tudatát? A Nap-kultusz elinditása erre utal. 

      - Nagyon szerették, ez elvette gyanakvását, józan eszét. Megpropagálni valakit nagyon könnyü, csak szakértelem kell hozzá. A mai kor politikai világa az élö bizonyiték erre. 

 

  327/. József Attilát is birkásitották? 

   

    "Én egész népemet fogom" 

    "Nem középiskolás fokon" 

    "Tani-tani."   [József Attila] 

     

      "Egész népemet fogom tanitani.." - ekkora önteltség normális emberben nincs. Küldetés-tudatot adtak neki? Hogyan? 

 

  328/. Tudatmoderáció költökkel 

   

    Minden kornak csináltak "nagy" költöt? Amikor annak volt itt az ideje? Ilyet is, meg olyat is? Nagyon lehet. 

    Érdemes volna ezt jobban végiggondolni. 

   

   

  329/. Leépités versekkel 

   

    "Szeptember végén" [Petöfi Sándor] 

    "Öszikék" [Arany János] 

     

    Felkészités a bamba öregkorra. Hogy mire rájössz, hogy mit csinálnak a karvajok, már attól legyél bamba birka. 

 

  330/. Petöfi miért volt Petöfi? 

   

    Eredetileg Petrovics volt a "nagy magyar" költö. 

    Miért ilyen "magyarositott" nevet választottak neki? Miért épp Petöfi? 

    A "Petö" ismert zsidó családnév. "Petöfi" = "Petö" fia, utódja, követöje. 

    A zsidóság érdekeinek követöje? Lehet. Tudta ö ezt? 

    Sajátos versei, költészete nagy befolyással birhat az emberekre, a társadalom egy részére. 

 

  331/. Ha boldog vagy, csak jóra gondolsz. Ha szeretnek, sütkérezel az örömben. 

   

    Igy készithetnek elö a birkásitáshoz. 

     

    Ha rosszat akarsz megtudni, felismerni, akkor szenvedned kell. A szenvedés takaritja a gátlást. Kisöpri a "meleg kis fészkeket", ahova bajban bekuszni szoktál, amiket te épitettél magadnak konfliktus-helyzetekben (ahol "rendben vagy", ahol "összeszedheted magad"), meg mások neked. Mint kutya megy a vackába. (A kutyát nem szabad bántani a vackában - mondják hozzáértök. Ezzel is gátlást csinálnak neki. "Nyugodt kis fészket." Mert a házikutya gátolt.) 

 

  332/. Ismétlödö bünelkövetés népi hagyománnyá téve 

   

    Kömüves Kelemen népballadája: 

      "Kömüves Kelemenné, a falba épitett asszony" 

    Vannak vidékek, ahol az (volt) a hiedelem, hogy ház, vár, kolstor falába emberi szerveket, testrészeket épitve, azok erösitik az épitményt. 

    Igy "kértek" asztrális segitséget. 

     

    "Akinek felesége elsöként érkezik..." (az épités helyszinén dolgozó épitömesterekhez...  

Tehát aki a leginkább ragaszkodó, gondoskodó, szeretö... azt falazzák be, mert az a legpozitivabb tudatu, a legstabilabb, legrendesebb stb. Emberáldozat, persze. 

    "Találni lebontott házak kövei között emberi csontokat..." 

     

  "Az építo áldozat babonás hite szerint – amely ennek a balladának gerincét adja –," 

   "csak élolény (vagy annak egy része, pl. vére) képes összetartani a nagy kolostorokat," 

   "hidakat, egyéb építményeket. A régi emberáldozatot lassan felváltotta ugyan az" 

   "állat-áldozat, de lényegében máig fellelhetoek az osi hit nyomai (lebontott házak" 

   "falából csontdarabok kerülnek elo). A ballada elsosorban Kelet-Európában ismert," 

   "de a hiedelem rokonsága igen széles köru." [] 

     

 

  333/. A szörnyü módszereket nekem is elöjegyezték és egyre korszerübbek 

   

    Bezörögtek egyszer hozzám. Fehér köpenyes nök, magabiztosan jöttek, mentek felfelé a lépcsön. 

    "Ide is eljövünk majd!" - vágták oda nekem. 

    Felém forditották, megmutatták a kezükben lévö kerek, kupos tálakat: narancs, türkisz, vanilia szinü, fényes, tompán csillogó felülettel. 

    Egy lapos szekrény-szerüséget tuszkoltak felfelé a lépcsöházban. 

    Vadak, eröszakosak és magabiztosak voltak, és nök 

     

    A közelmultban igyekeztem felismerni szándékukat. Olyan volt, mint egy rémlátomás. 

    Az eszközök ember-szétvágáshoz kellenek nekik. A láda az emésztö, abban semmisitik meg a test megmaradt, általuk fel nem használt részeit. 

    A szinek nagy tudati szimpatikus gátlást okoznak a leendö áldozatnak. 

    A fehér köpeny is gátlást kelt, ezért hordják az orvosok, nem a "tisztaságért". Csökkenti a kogniciót. 

    Sütkérezö gyikot, vagy megbambult nyulat csinálnak belöle. Hogy ne fogja fel a veszélyt. "Nyuszóka" - hiv régóta a barátnöm. Ö tudja ezt már rég. 

    Agyát, vagy fejét levágják és életben tartják, és asztrális kapcsolattal dolgoztatják valahol. Örökre!!! Autopálya alapjában, uj épületek, metrók falában stb. stb. stb. 

    Ezt jegyezték elö nekem? Lehet. 

     

    Ki tételezné fel, hogy ilyesmit elkövetnek egy lépcsöházban? "Józan ésszel" senki. 

     

    Mikor kinyitottam az ajtót, elöttem volt az egyik tál, nem láttam semmit, csak azt. Elbambultam biztos, megbénultam. "Ugye, milyen szép, drága?" - mondta a nö. (Ilyenkor egy kis mimelt szeretet is fokozza a hatást. Már elhisszük olyan állapotban. "Jól esik egy kedves szó a bajban.") 

    Ez vár rám. Az volt az érzésem, hogy Zsóka (barátnöm) sógornöje is köztük volt. Elég vadállatnak hiszem, kitelhet töle. A diszes család. 

    Ezek az állatok játsszák az államhatalmat, a rendörséget, rendfenntartást, államrendet, biróságot, a titkos-szolgálatot, a nyafogó zsidó bevonultakat. 

    Játszanak a vadállat zsidók. A dicsö, édes miniszterelnökök, a Koreától aggodó világpolitikusok. 

    "Engem senki nem véd." - Ki védene és miért? Ebböl az emberi moslékból kihalni kell, de még nem volt bátorságom megölni magam. Meg kell tenni! 

    Lehet ez ellen védekezni? A rendörök lövöldöznek az utcán, de egyébként is mindegyik zsidó. Bene, Tóth, Gaál. 

    Itt laknak körülöttem a gyürüs zsidók, hogy ne legyek majd képes meglógni elölük. Rendörök is vannak köztük. 

    "Ugy fog várni rá, mint egy kalandos utazásra." - mondta egy zsidó orvos-doktor, egy pszichiáter menekült állat. Aki szürke kabátban oldalt dölve egyik lábát ingatva, föl-fölemelve a földröl, mereven szemembe nézve kiakasztott itt, a lépcsöházi bejárat elött, nem tudom, mennyire. Ilyenkor nem emlékszem vissza, mi történt. Még élek, sok millióval tartozom, más pénzéböl eszek, melegszem, tévézek, de idebent lehetek. Ajtóm elbarikádozva, talán nehezebben törik igy be. De hipnózisban is kinyittathatják velem az ajtót. Csak várok és várok és várok. Nem tudok semmit csinálni. 

    Korábban nem emlékeztem erre a jelenetre. De évek óta félek ajtót nyitni, remegés jön rám, ha zörögnek az ajtón. Biztosan dolgozik bennem a zsidó itélet. 

    Orvos nem volt hajlandó gyógyitani egy sem. Összejátszanak a zsidók mind, akármilyen cimkéjük van: rendör, orvos, szomszéd, barát, rokon stb. 

    Nök voltak mind, akikhez udvariasnak kell lennünk, akikben szépséget, kedvességet, bájt, nemiséget kell keresnünk, anyai ösztönt, csinosságot. Akik szépség-versenyen, modell-válogatáson, fitness-bajnokságon indulnak. Akik tévé-képernyöröl kedveskednek ránk. (Hogy kell viselkedni a zsaru-picsával, a Gyenes Zsuzsával, aki kidobhat az utcára, földhöz vághat, kicsavarhatja a kezem, megbilincselhet, betuszkolhat egy szállitóba. És legfeljebb utólag panaszkodhatnék nyomtatványon, ahogy ök megengedik, cellából kikéredzkedve, egyéb baj mellett is, miközben szaros a seggem és nem merem orvosnak mondani, mert kivágja a belem, haláli nyugalommal, mert ezek ezt csinálják, mert ez az emberi rendszer. A zsarupicsa is nö!!!!!!!!!!!! Mi az, hogy nö? Lukasra nevelt majom??? Nyálasan hajlongva, mint Gyurcsány zsidó Ferenc, akit nem képes senki megölni végre, hogy ne undorodjak Magyarországtól is? Kell nekik, nekik, a taknyos állat hatalmasoknak, akiket egyenként szeretnék végre megölni kinzások után, kölykeikkel együtt, akik "A MAGYAR ÁLLAM". Ki öl elöbb??? Én, vagy ök??? A Demszki Gabikát, a törpe zsidólengyelt, a cementseggüt, de a többi is ilyen. A rokonaimat, akiket mások helyett is nyalnom kellett, mert közeliek voltak. Akik csapda-helyzetbe vittek, aztán kiröhögtek, mert mind szaros zsidók a magyar-honvéd tábornoksággal együtt.) 

    Gyerekek is lehetnek, akik "jaj, de arany pofák", "mi leszel, ha nagy leszel", "hogy rohan", "csupa energia az a kölyök", "mint egy ördögfióka". 

    Bügyörögni kell a potenciális terroristáknak. Apjuk zsidó rendör. Nagy a zsidó show! 

    "The show must go on!" - "A szinjátéknak folytatódnia kell!" 

    Zsaruknak is elmondtam ezt, hülye fejjel, hogy talán megszünhet ez a szörnyüség. Ugyan... Azok is zsidók. csak játsszák nekünk a bünüldözöt. Kabaréznak. 

 

    ITT CSAK MEGHALNI SZABAD. Amig el nem kap a zsidó, aki örökké fog uralkodni, mert ö önmaga "ellensége" is. 

 

  ----------------------------- 

  334/. Magyar Honvédnek öltözött zsidó katonatisztek: 

   

    Tánczos László dandártábornok, a Szárazföldi Csapatok Parancsnokság törzsfönöke; 

    Varga János dandártábornok, a Légierö Parancsnok helyettese; 

    Petö István dandártábornok, légierö bázisparancsnok; 

    Dr. Nagy László, nyugállományu ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke; 

    Dr. Szabó János egyetemi tanár; 

    Dr. Bolgár Judit, nyugállományu ezredes, egyetemi tanár; 

    Dr. Kónya József ezredes, egyetemi docens; 

    Dr. Horváth Attila, alezredes, egyetemi docens; 

    Németh József alezredes; 

    Dr. Kovács László mérnök örnagy. 

  Ök nem kellettek Afganisztánba arabot ölni. Miért? Már nem megy nekik olyan jól? Zsiros lett a seggük az egyetemen? 

 

  335/. Zsidó családnevek 

   

Király, Bene/Benkö/Bekö/Bán, Királyvári, Kaizer/Császár, Lévai/Levi/Löwy, Lendvai, Simon/Simonyi, Szili/Széles, Szabó/Vágó/Arató/Mészáros, Juhász/Vadász, Levi(Levente), Eli(Elemér), Sághy/Schwartz, 

Fekete, Fehér-Weisz, Rot/Piros/Vörös/Veres, Orosz, Szerb, Tóth/Cseh, Román/Oláh, Török, Németh/Deutsch, Bajor/Bauer, Magyar/Ungár/Unger, Gál/Frank, Lengyel, Székely, 

Grosz/Nagy/Gór, Sohár/Zsohár/Zahar, Hoffman/Hauptman/Hóman/Huffmann, Kornai/Korai, Erdélyi, Szász, Felföldi, Dunai, Tisza/Tiszai, Gombos/Gombás/Gömbös, Ősz/Nyári, Huszár/Lovas(Reider)/Kardos/Vitéz, Lieber/Léber/Élö, Szécsényi, Horti, Teleki, 

Arany, Gyémánt, Ezüst, Réz, Vass, Bársony, 

Bush/Bokros/Bokor, 

Kurucz, Labancz, 

Láday, Ladó, Ladányi, (láda!!!) 

Görgey/Görgényi/Göring, 

Weiser/Wieser/Vizi, 

Oroszlán, Czinege, Sólyom/Solymos, Szarvas, Holló/Hollós/Hollósi 

Neumann (ujember), Neusinger (ujzengö), Freisinger (Frausinger?), 

Petö, Petöfi. 

   

 

  336/. Emberfagyasztás arc-hullámzással 

   

    A veled szemben álló ember hullámoztatja az arcát. Ezt eleinte látod, felismered, késöbb, a beszélgetés közben ("igen, persze, mizujs" - kulturált gátoltsággal), már elveszted fejed tisztaságát, nem látod, de tudatod érzékeli. Lefagyhatsz ettöl. 

    Mert megtanitották neked "leereszteni a redönyt", azaz felemelni a gátlást magadban. Mert mindent el kell viselned, ami eléd került, ez a demokrácia nagy csodája. Ezért visznek katonának is. 

    Korábban ugy éreztem, velem is csináltak ilyet. Egy kollégám hullámzó arccal, álltunk a járdán. Elöször nevettem rajta: "Mit csinálsz, hülye vagy?". Késöbb már nem láttam, nem is tudom, hogy végeztem ezt a jelenetet, mi történt velem utána. 

 

  337/. "Egy nehéz nap éjszakája" [Beatles] (film) - a gátlás-gyár 

   

    Ez a film a gátlás-keltés mintapéldája. Müvészeti darab. 

     

    A "nagypapa" hal-pofája, modora. 

    A szörös-fejü nöi fej, ami beugrik. Egy ismeretlen állat. 

    Paul McCartney hullámzó arca. (Legutóbb igy láttam. Jól láttam?) 

     

    Igy is érdemes megnézni! Hogy milyen "trükköt" látsz. 

 

  338/. Konstantinusz császár ölte meg a PÁRTUSokat 

   

    A pártusok az utolsó erös, értékes, természetes nép volt, a sumérok, mezopotámiaik utódai. Olvastam, hogy Jézus is pártos herceg volt. A három-királyok is pártusok voltak. 

    Kicsi Dávid és utódai a világ gyöztese. 

     

    Konstantinusz római császár csatára készült ellenük. Elözö éjszaka álmában keresztet látott, és hangot: "E jel jegyében gyözhetsz." A csatát másnap megnyerte. A kereszténységet monolit államvallássá tette. 

    A természetes emberek és a természetellenes geometria (a kereszt is az) harca volt ez. 

    A természetes emberek kihaltak, eltüntek. Maradt az étkészlet, a butor, az autó stb. Es azok, akik ezeket a geometriákat "birják". 

    A kereszténységnek ez a valódi szerepe, célja: elforditás a természetestöl, annak lassu kiirtása. 

    "Van, aki birja..." [LGT] 

     

  339/. A "nagy" Pesti árvizet nem a zsidók csinálták? 

   

    Az utána állami pénzböl ujjáépitett házakat már megvásárolhatták. Nem sokkal korábban kerültek olyan politikai, jogi helyzetbe. 

    Elvégre ök "az Isten népe". Az ezt jelenti: 

    Lehet ilyet csinálni talán, felhergelt, kollekcióba (szinkronba) hozott tudatokkal. Talán ujraélesztve hullákat akár a temetöben is. Vagy befalazottakat. Jogilag egyik sem "tétel". Jogilag "nincs". 

    (A XIX. században volt a hires pesti árviz.)   

     

    Wesselényi volt "az árvizi hajós": mentett, segitett a rászorulóknak. 

    Pozitiv hipertónus lett a következménye tevékenységének ("keresztényes"), könnyen jöttek utána a nagylelkü, megértö, segitö állásfoglalások, döntések. 

    Könnyü volt az árvizi szerencsétlenek, szenvedök helyébe az üldözött, hontalan zsidókat helyezni. "Csusztatás". 

    Meg is lett az eredménye: háztulajdonosok lettek azok, akik néhány évtizeddel korábban még sót, bört, gyapjut árultak Pesten. Csak néha, árulni engedték be öket. 

    Igy harcol a zsidó: igy szerzi meg, ami kell neki. Achtung, bitte! 

 

  340/. Budapest egyesitése 

   

    A zsidó Óbuda, a zsidó Tabán, a részben (teljesen?) zsidó Pest-Belváros körbefogta igy a budai Várat. Bezárult a kör. Létrejött a zsidó patkó. Ezért csinálták. Kis zsidó enklávékból világvárost! 

 

  341/. A baszás csak ajándék a szobatisztaságért 

   

    Gyerekkortól nem szarhatunk, pisálhatunk, csak porcelán, fajansz csészébe, olyan, mint a levesestál. Nem illik izzadni, fingani, könnyezni, panaszkodni, artikulátlan hangot adni. 

    Baszáskor bepótolhatjuk: ejakulálhatunk, spriccelhetünk, ordithatunk, nyöghetünk, izzadhatunk, négykézláb állhatunk, mint egy állat. Azért csinálják csak. Végre szabad kiadni valamit. 

    Ha nem vigyázol, lárva lesz! 

 

  342/. A pesti zsidónegyed utcanevei 

   

    Mit jelentenek vajon, miért pont ezeket a neveket választották? Miért épp ezek fontosak nekik? Oka kell legyen! 

     

    Dohány, Kertész, Király, Wesselényi, Kazinczy utca. 

     

    Dohány - pelyvából, levelekböl, szinte a semmiböl fontosat, a legyözendöket rabul ejtö, jó pénzt hozó árut csináltatni. A pénz tolvaj-nyelvi neve is. 

    Kertész - az ültetvény, virágok a zöld mezön náluk az ös-anyagból valo ember-klónozást jelenti. (Nagyon régi koponyából is.) És általában a tudatból tudatot készitést, a genetikai befolyásolást. Egyes oltárokon a virágok a zöld domboldalon ezt szimbolizálják. Mást is jelenthet, mert "több lovat megülni egyszerre", ami régi módszerük, mint a szabadkömüves jelképek egyike mutatja, hasznos lehet. 

      Másik jelentése: "Beérik a gyümölcs." - A kivánt eseményt elökészitik tipikusan közömbös, oda nem illö tevékenységekkel (azaz látszólag semmi közük a távoli célhoz), majd hagyják "lassan rácsorogni" a történéseket a saját céljaik megvalósulásához. "Ez már akkor is érik, ha hozzá sem nyulok. Már csak aratni kell majd." 

    Király - uralkodókat, hangadókat, tekintélyeseket befolyásoltak nagy sikerrel. 

    Wesselényi - "árvizi hajós" léte után váltak ingatlan-tulajdonosokká Pesten. Ez a név az egész módszert fedi tanulságként. 

    Kazinczy - ? 

    Mindent szimbólumokkal irnak le. Azt gátolt ember nem érti ("nem lát mögéje"). A gátoltságot pedig ök csinálják azokkal, akiket fel akarnak használni valamire, vagy el akarnak emészteni. 

 

  343/. A basszus-hang is asztrál-energiát hozhat 

    A szubharmonikus oszcilláció jelensége révén, ami szerint alacsonyabb frekvenciáju rézgesek is keletkeznek ilyen esetben ("alharmonikusok" keletkeznek). Azok már az infrahang-tartományba esnek talán. 

    "Mintha belülröl szólna" ilyenkor a hang. 

    (Walker Brothers: No Regrets) 

  343/b. A "magas cé" 

   

    A basszus-hanghoz hasonloan a felharmonikus rezgések már az ultrahang-tartományba eshetnek, amit nem hallunk, hanem "érzünk". 

 

  344/. "Mintha a szivemböl szólna" (vers, dal) 

   

    A szavak, a ritmus olyan hatással van az illetöre, hogy külsö: asztrális energiával töltött állapotba kerül töle. "Rezonál rá". 

    Ez a költöi mesterség. A verseket sem "csak ugy irják". 

    Minden müvészeti produkcióról el lehet ezt mondani. 

    Azért csinálják. Rászoktat minket egy-két tudatállapotra, és akkor kulturált emberek vagyunk. 

    Minden müvész zsidó volt? 

     

 

  345/. A körülmetéltség 

   

    Állandó "csucsosságot" érezhet az illetö, ezért "hegyes" a tudata, erös az asztrál kapcsolata. Nem kell hozzá vicsorogni. Nem kell, hogy "kocsányon lógjon a szeme". 

    A zsidók egyik alapvetö jellemzöje. Ök "az isten népe". 

    "Azok az igazán értékesek, akik körül vannak metélve." - mondta Jézus. 

    Ha a rabbi körülmetélésnél saját szájával nyalja le a kisfiu pöcséröl a vért (van ilyen!), akkor ez a meghitt élmény örök emlék marad a zsidó férfiban. 

 

  346/. Macesz helyett zörgö papirzacskók 

   

    Hol nem találkozni manapság zörgö papir, celofán, müanyag zacskókkal? Az én idömben csak a Zi-Zi volt ilyan. A kenyeret is papirzacskóba teszik, de a nylon-zacskó is zizeg. 

    Ezek a hangok, az ilyen közeggel való érintkezés asztrál-energiát huz, és rászoktatja az illetöt. (Olyasmire, "amire ember nem képes".) 

 

  347/. Van isten, vagy nincs? 

   

    Ha nincs, és az asztrál mezö van, akkor valakik mindent elkövetnek, hogy azt higgyük, hogy van isten, és erös, hatalmas, és emberi módon kommunikálhatunk vele. 

   

  348/. Embertelenséghez, gonoszsághoz külsö energia kell! 

   

    Ilyesmit csak ugy tudsz elkövetni, ha asztrális energiával töltött állapotba viszed magad. Ha teljesen normális ember vagy egyébként, azaz szörnyüségre képtelen tb. 

    A legjobb embert is szörnyü gonosszá lehet igy tenni. Ö észre sem veszi talán. 

 

  349/. Nefertiti és a hosszu inka koponyák 

   

    Nefertiti (Ekhnaton egyiptomi fáraó felesége) jól ismert kürtös fejfedöje lehet, hogy olyan megnyult koponyát takart, amilyenek a megnyult inka koponyák? Sok ilyen koponya van. 

    Nefertiti egyéb külsö jegyeiböl alaposan feltételezhetö, hogy nagyon erös asztrál-érzékenységre volt nevelve. 

    Róla már irtam korábban. 

 

  350/. Hol ember meg nem állhat a talpán, ott keresd a zsidót! 

   

    "Tájékozodási pontokat", navigációs eszközöket, szempontokat rendszereznek nekünk, ezekhez hozzászokunk, nélkülük zavarodott lesz a helyzet-felismerésünk. Villanypóznák, vezetékek (belógatva pláne), járda, járdaszegély, ajtók, ablakok négyzete és sarkai, kémények, párkányok, vágányok, jármüvek hangja, járda/ut szürke sikja és szegélye, tipikus beszédmódok ("izes magyarság", szinészek, média-szereplök, tévémüsorok bohócságai, modorai), emberek közti viszony-sémák, felsövezeték, utak öltözete (vonal középen, táblák, zebrák, kapcsoló-dobozok), kérdezési módok, várt válaszok halmaza. 

    Ök ott bujnak, lapulnak, ahol ezek hiányoznak, vagy máshogy "állnak össze". Öket ez nem zavarja, mert az ö fejük tiszta marad, erre vigyáznak. Azok nem birják ezt, akiket uralni akarnak. Mert azokat gátolttá tettek. 

    A tudat-strukturálás az egyik legnagyobb fegyverük. Ha nem vigyázunk, az csak egy massza! Ha ezt tudjuk, az már fél segitség. 

    Ezért tanyáztak le Palesztinában, Jeruzsálemben, mert az is "rendszertelen" vidék (dombok, barlangok, hepe-hupák). Ök kiismerik magukat, pláne ezer évek után. De ilyen vidék Skócia, Edinboro, Rennes le Chateau is. Ilyen volt a Tabán és Óbuda is. Mindkettö zsidó település volt. Zegzugos utcácskák, sokféle ház. Az egyik pesti zsinagógába csak gyalog, átjárókon, hosszu járással lehet eljutni. 

    Az ázsiai dzsunka-dzsungelben jól kiismerte magát Piedone a filmen. Ilyen helyeken is ugyanaz a helyzet. 

    Gyerekkoromban néha el kellett mennem egy helyre, ami igy nézett ki: földes, göröngyös udvar körül istállók, ólak, lakóházikók, raktárak, oktalan épitmények voltak szinte osszehányva. 

    Jóval késöbb mentem oda ujra. Nem tudtam elmenni a harmadik házig sem, forgott velem minden. Át kellett volna mennem az udvaron, de képtelen voltam rá, mintha imbolygott volna. Akkor már iskolás voltam, talán egyetemista. Tudatom elvesztette mobilitását addigra, mert rá kellett "ülnie" a kényszer-kinált strukturákra (kultura, társadalom, felettes). "Rendszerben" volt a tudatom, kultur-lény voltam. 

    Erröl van hát szó. 

    Nem csak az lehet zsidó, aki ugy öltözködik, viselkedik! Minden arab biztosan arab? 

   

 

  351/. Gyerekkor és öregkor 

   

    Amit elvettek belölem gyerekkoromban, azt öregkoromban megrágott mócsingként kapom vissza. 

    A jóból rossz lesz addigra, az elönyböl hátrány, az akaratból izgágaság, a több-böl kevés. Önmagam roncsát kapom vissza, müködö, demokratikus államban. Most már mihez kezdjek magammal? 

    Az érzelem csak egy rézges a tudatban. 

    Nincs itt helyem, ebben a beton-moslékban.     

     

  352/. "Mire majd mindenre rájössz, már nem lesz sok hátra." [.] 

   

    Mire megtudom, mi is ez a szaradék itt, aminek a tetején trónoltok, mire felismerem, hogy basztatok ki velem, hogy csináltatok hülyét belölem, hogy sanyargattatok, akkor már magamtól is meghalok. 

    Igy legyen!!! 

    Ami itt jó volt nekem, azt csak képzeltem, magamnak. Ti továbbra is saját szarotokban maradtok. Pokol veletek, majmok!!! 

 

  353/. A nöi mellbimbó, a nöi ivek, a nö ereje 

   

    A nöi mellbimbó a csucs "felfelé", az asztrális zóna felé. Ez jelent emelt kapcsolatot. 

    Alája épül kis mellnél egy negativ torus alaku mell, mely "magasba emeli" a bimbót. (piramis-szerü energia-test) 

    "Lógó" mellnél (állva) hátul és elöl látható az egy-egy ivelt felület. 

     

    Pinája csukva egy, nyitva két szembe forduló ivet mutat. 

    Csipöje "kerek", azaz ivelt. 

     

    Ez a rengeteg kapcsolati elem teszi a nöt mentálisan (tudatilag) erössé. Mert külsö kapcsolatot élvez. Ezért van a "vamp", "boszorkány" fogalom a nökkel kapcsolatban. 

    Akinél nem hangsulyosak ezek a felsorolt elemek, annak talán az orra görbe és hosszu. Az az entellektüel. 

    "Mindenki másképp csinálja". [LGT] 

 

  354/. Ivek 

   

    Fogyó hold (török jelkép), sarló, kasza, egyetemi elóadóterem padló-felülete, babér-levél, hal, hidpálya, kard, ij stb. 

 

  355/. "Biborban született" [Passuth L. könyvcime] 

   

    Az ilyen hamar megszokja az asztrális "brumm"-ot, az hipertónust, mert az az elsö benyomása. 

    Uralkodó lehet belöle. 

 

  356/. A "kalapos király" (II. József) 

   

    Nem koronázták meg, azért hivták "kalapos"-nak. 

    Emiatt milyen "felsö" energiáktól, vagy pusztán királyi öntudattól esett el? 

    Emiatt milyen "földi", "alpári" befolyásoknak engedett? Amiknek koronás királyként sosem. 

    Uralkodása alatt szerzett részbeni jogokat a zsidó, az akkor még csak vásározó nép Pesten. Igy harcol a zsidó. Magyar Honvédnek csak mostanában állt. Most igy szolgálja érdekeit. 

 

  357/. A köröm ive és a tapintás finomsága 

    A köröm azért nöl, mert többlet-képesség kell a tul finom tapintáshoz? 

 

  358/. Az "izompacsirta" 

    Testét ivelt felöletek boritják, mutatva, hogy ember arra nem képes, amire ö. 

 

  359/. "A kéz, mely a bölcsöt ringatja, az egész világot igazgatja." 

   

    (Film cime, amiben hivatkoznak egy ilyen cimü régi gyermekdalra.) 

     

    A bölcsö-ringatás libikóka-szerü mozgás, hozzá tartozó tudat-strukturával. 

    Bistabil multivibrátor. Ez jó hasonlat ehhez a tevékenységhez, mozgáshoz. 

    A világot a mechanikus (Newton-i), geometrikus (Euklidesz-i) tudat-müködéssel lehet fixen müködtetni-mozgatni. Ahogy máshol már leirtam. 

    A tudat, amit bistabil multivibrátorrá idomitottak-neveltek (felhuzták, mint egy önmagát tápláló generátort), az alkalmas ilyen célokra. És használnak is - már emlitett félelmeim szerint - régóta. 

 

  360/. Semmelweis és a gyermekágyi láz 

   

    Sok nö meghalt akkor szülés után. 

    Valószinüleg azok, akik nem tudtak együtt élni a teherbe-esés, szülés "élményével". "Nem birták" szó szerint. A láz is tudati manifesztum. 

    Erre találta ki a fertötlenitést Semmelweis. 

    A fertötlenités a "kórokozók elpusztitásán" tul elszigetelést, elidegenitést okoz a tudatnak. Meg azt is sugallja, ahogy "ami nem felel meg érdekeidnek, annak vedd el az életét". 

    Azért hatásos, mert az anya nem érzékeli annyira a zavaró körülményeket, mert tudati gátlást okoz (felismerés, érzékelés tompa). Nem is "tudja", hogy mi nem tetszett elötte. 

 

  361/. Anya és gyermeke kapcsolata 

   

    Elöször megjelenik egy tudat-szerü valami a leendö anya testében. Ami szoros kapcsolatban van a nö tudataval. Egy massza, ami lassan differenciálódik, jellemmé fejlödik. És a testében lévö fejletlen sejt-halmazon alapszik. ("egy sejtböl lett") 

    Hogy birja ezt ki a nö? Hogy egyre bonyolultabbá válik az a valami, amiböl emberi tudat lesz. Késöbb megjelenik az öntudata is, egyénisége is. 

    Csak ugy birja ki, ha "felkészitik", azaz bele beszélik, hogy ez egy "valóságos csoda". Azaz átmoderálják a tudatát. 

    Ez az anya-gyermek kapcsolat addig marad meg, amig valamelyikük meg nem hal. De talán örök tudati nyomot, érintettséget hagy. 

    Egészségesebb az árva gyerek, akinek se anyja, se apja? Lehet. 

 

  362/. Paranoia, Noé, Neumann János - az "Uj ember" 

    Para - szembenálló pár 

    Noa - uj (?) 

    Noé (Noah?) - "uj" ember volt, mert a történet szerint az özönviz után már csak neki voltak utódai, a többi meghalt. 

    Paranoia - orvosilag az elfogadott világ- és egyéb értelmezésektöl eltérö, valamely massziv értelmezés ("téveszme"). Igy sulyosan hangzik. 

    Para-noia - szembenálló ujdonság. Ujszerü eltérö értelmezést kiötlö, ahhoz ragaszkodó hajlam. És ha ugy mondom, hogy: A fel nem ismerhetökböl felismert jelenség, tudás, igazság hirdetöje, aki kiáll emellett. De ez teljesen más attól, mint amit megszoktunk, tanultunk, hiszünk, szeretünk. Ezért nyugtalanitó. 

    Neumann János (="Uj ember") - a számitógép, a bináris technika feltatálója. Az USA elsö atombombájának egyik kifejlesztöje. A Montauk-projekt részvevöje: idöutazásra kutattak, és az asztrális mezö  

kezelésének módjára. (A Montauk Projekt a Philadelphia-kisérlet folytatása volt, amelyben hajó-teleportáció, emberi eltünések, vissza-manifesztálódásuk vasba, történtek erös transzformátoros mágneses tér keltésével, állitólag véletlenül.) 

    A "j" betü/hang a gégezárhang helyébe lépett Európában (másokkal együtt). Ezért Noja = Noia = Noa = Noj (Neu) = Noé. (Uj) 

 

  363/. Karfiol, kelkáposzta, kelbimbó - ammónia 

    Ezek a növények ételként ammóniát visznek be, azt hiszem, az emberi szervezetbe. 

    Milyen élettani hatása van az ammóniának? Kis mértékben kis mérgezés? 

    A karfiol valószinüleg mesterséges növényfaj (husos virágzat). A többi is talán. Ezért hozták létre öket a "világ tudósai", hogy igy ártsanak nekünk. Nem hiszem, hogy kóser étel az ilyen. 

 

  364/. Az természetes, amit nem tudunk mérni 

   

    Mert nincs olyan textura, mérö-háló, fogalom-rendszer, ami leirhatná, "helyettesithetné" kis hibával. 

    A világ jövendö "ura" mindent megtesz, hogy digitalizálással ezt a hátrányt lecsökkentse. 

   

    "A természetes mérhetetlen." - igaz ez még? Mit nevezünk "mértségnek". Jó statisztikai becslést, szignifikáns statisztikai különbséget, ami "elfogadható"? A "konfidencia-hipotézist" kielégitöt? A matematikai statisztika sok eszközt kinál ilyen célokra. ("Tegyük fel, hogy olyan! Nekünk nem is kell ennél pontosabb adat.") 

 

  365/. Három, hét... 

   

    Fontos számok lehetnek ezek. 

     

    a/. A "három" jó együttest jelenthet: siker, igazság... 

     

      "Három a magyar igazság". 

      "Szentháromság". 

      Kolombusz három hajóval találta meg Amerikát (zsidó tolmácsa a partra szállás után rögtön elkezdte szervezni a szivar-kereskedelmet; sikerrel.) 

    b/. A "hét" rossz együttest jelenthet 

     

      "Heten, mint a gonoszok." 

      "Hetedik menyország" - az talán a csalóka "éden"? 

 

  366/. Itélet 

   

    Világ-ellenes büncselekményekért halálra itélem az emberiséget. 

    Az itélet végrehajtása folyamatos. Örökkig tart. 

 

  367/. Ujraélesztésnél ki jön vissza? 

   

    Milyen tudat (lélek) jön be a testbe ujra-élesztésnél, ájulás után? 

    Az, aki volt? Nem biztos. 

    A defibrillátor elektromos "csapást mér". Ilyenkor az asztrál zónából jöhet valami váratlan adalék a tudatba, vagy máshova. 

    "Valahogy ugy megváltozott." 

    "Olyan más azóta." 

 

  368/. Sorozatos ujjászületés (reinkarnáció) 

   

    Minden élet végére megváltozik az ember; nem ugy hal meg, ahogy megszületett. Élet-fáradt, világ-unott, kiábrándult, megélte az öregség ürességét. 

    Ha ujra születik lelke, ezzel a "megélt" tudattal folytatja tovább. Ujból kezdi az életet. Egyre öregebb lesz egy ilyen láncon haladva. Lehet, hogy nem tud menekülni egy ilyen sorozatos ujjá-születésböl. Nem tud kihalni, elmenni ebbol a foldi elet-sorozatbol. 

    Lehet, hogy az Isten is itt él régóta a Földön és nem tud meghalni? Ide köti valami? Fogja a "köldök-zsinór"? Lehet, hogy évezredek, talán évmilliók óta nem tud szabadulni innen, az anyagi világból? Számtalanszor ujraélve az emberi életet? Látva a világ alakulását, pusztulását? Közben fokozatosan leépülve, elveszitve azt magából, amire nincs hosszu távon feltétlenül szüksége? Totyogósként születik már meg is? Meddig kell még maradnia? Ö a hid az anyagi és az asztrális világ között? Erre van itélve? Hogyan menekülhet meg végre? Vagy erre itéltek valakit? Egy "maflát", egy naiv, tehetetlen szelidet? 

    Jézus 33 évesen halt meg a kereszten, ha igaz a történet. Nem élte az öregség kiábránditó felismeréseit. Az ö lelke/tudata hogy folytatta? Sokat emlegetik "vérvonalát"? Mit jelent? 

    Hányan lehetnek ilyen szerencsétlenek a Földön, akik nem szabadulhatnak? Belölük lesznek a hajléktalanok, csavargók, bolondok? Mert már "tesznek" erre az egészre? Valahogy bennük van sok tapasztalat "csodás" emberi életeikröl? 

    "Kései gyerek" - aki fiatal-kor után lett a szüleinek. Már birja szülei élet-fáradtságát, bölcsességét. 

    Fiatal korban kell gyereket csinálni. Amikor meg "friss" a szülök tudata, lelke. 

     

 

  369/. "Kutyából nem lesz szalonna" 

   

    Aki texturázott tudatuvá vált (tanult, nyüzsgött, spekulált, harcolt), az nem süpped vissza cupákká, totya maflává. Ezt jelenti ez a szolás. Igaz ez? 

 

  370/. Csont-ivek, kék erek, haj/ször - az ember szerkezete 

   

    A csontok iveltsége és az erek kéksége mutatja, hogy az asztrál mezöböl jön hozzá energia. Anélkül az anyagi világ képtelen rá. Ha megfosztanának valakit ettöl az alapvetö "külsö" támasztól, akkor "összecsuklik, mint a collstock". 

    A csontok és az érhálózat összetartja a formátlan elemeit a testnek, anélkül csak "cupák" volna az ember is. Az érháló adja a vázát, az teszi alakká a zsircsomót. Anélkül olyan volna, mint az agyvelö, amit piritósra kennek. Az agyban nem sok ér van. Anélkül is müködik és él???!!! 

    A haj és a ször szintén "szálakból", egyfajta "antenna"-halmazból áll. Asztrál-energiát hoz a testbe. Anélkül nagyon keveset érne az ember mai formájában. 

    Sámson haját levágták, és ezért elvesztette erejét. Ez is a Bibliában van. Ez is kódolt üzenet, amit csak tiszta fejjel érteni, azaz gátlás nélkül, normális kognicióval (felismerö-képesseggel). 

 

  371/. Az ös-magyarok kapcsolata az asztrális mezövel 

   

    Különleges ij - "visszacsapó" ij, ami kilövés után ellenkezö irányba hajlik vissza. (bumeráng-hatás) Maga az ij is iveltségével külsö energiát hoz. 

    "vadság" - hiperaktivitás: állandó vadászatok, népvándorlás, késöbb portyázások. 

    "Lehel kürtje" - ivelt alak, korábbi kürtjeik is ilyenek voltak. 

    táltosok (mágusok) - testi és lelki egészséget adtak az embereknek. 

    "Emese álma" - kékes-fekete volt a megjelent griff-madár tolla, akár csak Emese hajának szine (!). A kék az asztrális energia jelenlétét jelzi. 

    "Három-királyok" - A magyarok ösei (valószinüleg) a pártusok voltak, onnan mentek a "három-királyok" Jézus születése elött Heródeshez. Honnan tudták ök ezt? Mi volt a Betlehemi csillag? Miért jött? 

    Ezek a jelek tudatos asztrál-mezö kutatás, vagy felismerés, vagy átvett kultura következményei? 

 

  372/. A bumeráng 

   

    Az iv alaku tárgy megpörgetve eldobva a mozgás távolodó fázisában olyan energiát ad át az asztrális mezönek, ami visszafordulás után ellenkezö irányu mozgását táplálja. 

    Léteznek tehát geometria-párok! Ezek ismerete a világ uraivá tehet bárkiket!!! 

 

  373/. Az életünk alapja elszomoritó 

   

    Tegyük fel, hogy eleinte csuszó-mászó "cupákok", azaz alaktalan, de élö lények voltak a földön. "Lepottyantak" odafentröl, ilyen volt az elsö élö manifesztum, azaz anyagi "objektum". 

    Szinte azonos elemi részeik lassan differenciálódtak szükségleteik kielégitésére. Akaratuk elég lehetett ehhez. Vázra volt szükség a helyváltoztatáshoz. Ezt adta a késöbb érhálóvá fejlödött rendszer. Ennek merevségét adta csak eleinte a benne keringö fluiduum, folyékony anyag. A szállitási funkció csak jóval késöbb alakulhatott ki. Vagy legalábbis mi ma ezt keressük benne, ilyen fogalom ismeretében. 

    Az akarat hozta az asztrális energiát, ami nélkül nem jöhetett volna létre. Ezt mutatja a kék szin. 

    A csontok késöbbi szülöttek, de hasonló céljuk van, csak erösebbek: vázat adnak. 

    A csont egyfajta energia-átadási felület is. Például a koponya. Mindig ivelt, de egyeseknél jobban. 

    Lehet, hogy az Isten, ha van és anyagi formában van, szintén "gombolyag"-szerü? Golyhó? 

  Itt lent csak csipkebokrot tud meggyujtani akaratával? ("Lángoló csipkebokor" a Bibliában.) Vagy hasonlo dolgokat tud tenni csak idelenn? Lehet. Véletlenül "leesett", és nem tud innen elmenni? Szegény... Ö nem érti, hogy mi bajunk ezzel talán. Rámehet az uthenger. Meg tud innen halni? 

     

    374/. Veszély mindig lesz! 

     

    Ha elöbb tudom meg ezeket a szörnyü veszélyeket, talán ma már hid-betonban élek, vagy koporsóban. "Nem állt volna össze a kép" akkor még, akkor még élet-sikeresen gátolt tudatom miatt. 

    Ilyen veszélyek mindig lesznek! Ha nyugalmat és boldogságot keresünk, nem gondolunk HIHETETLEN veszélyekre!!! 

 

    375/. Isten egy gombolyag, és az elsö ember is ilyen volt? 

     

      ... 

       

      "Isten a maga képére formálta az embert." 

       

      ... 

 

    376/. "Égö csipkebokor a pusztában..." 

      Benne a gombolyag formáju Isten, különleges energiájával meggyujtotta a csipkebokrot, hogy felhivja magára a figyelmet. Csak igy volt képes rá a pusztában. 

    Mozogni nem tudott az ö módján, mert a pusztában nincs természeti, asztrális erötér, amiben mozogni képes. A puszta, a sivatag természetileg halott. Földje nem öselem, idöjárása nincs. Az elején a Föld még természetes volt, megvolt mindene, amit a természet, a teremtö adott neki. Mára nagyrészt elpusztult, az ember is sokat tett ezért. Betonok, duzzasztógátak, vizlépcsök stb. épitésével. 

 

    377/. Az embert mindent megtesz, hogy eltávolodjon az Istentöl és a természettöl 

      ... 

      A zsidó azért szenvedett, panaszkodott és csavargott annyit, hogy legyözze az istent. A fürtöskék. 

 

    378/. Ruswurm = "korom-féreg" 

    Ruswurm = "korom-féreg". 

    Korom = égési, enyészeti, bomlási maradék, salak 

    Féreg, kukac = alacsony szinto elo szervezet. 

    Korom-féreg = enyészeti maradék alapján élö szervezettségi szintü élölény - fonnyadt, csonkitott testben parány-tudat. 

    Ha ilyen családnév létezik, annak oka van!!! 

 

    379/. A frigyládában van az Isten fogva? 

 

      Nem tudhatni, hol van a frigyláda. 

      Benne örzik az Istent? Lehet. 

 

    380/. Süritett levegö, göznyomás, porlasztó, gyujtógyertya 

      Ezek is asztrális energiát használnak. 

        süritett levegö - levegövel töltött kerék autóba, légfék 

        göznyomás - gözgép, repülö-kilövö parittya 

        gyujtógyertya - szikrát keltenek elektromosan, hogy a gáz begyulladjon, mindezt folyamatos szaggatással, állandó frekvenciával. A lángoló tüskebokor ma. 

        porlasztó - folyadékból gáznemüt készit fuvókán, azaz csö-csucson keresztül. 

 

    381/. Tudomány, menyország, irracionális konstansok 

     

      A természet legyözését az ember-zsidó tudománynak hivja. 

      Az öselemeket, halmazállapotokat (alapokat) keveri. Még nem látja, mi lesz ebböl. 

      A tulvilágot, a "menyországot" pusztitja nagy mámorban. 

      Mire észre veszi, hogy milyen moslékot kap majd vissza ezekért, már késö lesz. 

      Az ég kékje mész-szürkévé változott. Lehozta az égröl az energiát gépeibe. Igy tud oda-vissza rohangálni, örjöngeni, mint az örült majom. 

      Amig azt hiszi, hogy ezzel csak az Istent gyözi le, azt kinozza, addig szarik rá, söt élvezi. Ezt akarta. 

      A természet sajátját, "másságát" a tudománytól, az ö gondolkodási módjától irracionális állandókba, konstansokba süriti. Hogy képleteiben egy élettelen számként, "közelitésként" használhassa, kezelhesse azt, hogy a természet, a világ nem az ö képletes fejét követi. Csak egy anomália. 

 

    382/. Kapolyi, a domén-halmozó 

      Akadémikus, gyáros, bányász, politikus. Kommunista, szociáldemokrata, szocialista. 

      Sok lépcsön járkál. 

      Üldözték zsidóságában? Bujtatni kellett? Frusztráltságot hiperaktivitássá váltott? 

 

    383/. "Kegyelmi állapot", a "félkegyelmü" 

      A kegyelem a felettes erö alóli kimentettséget, a megitélése/büntetése alóli megmenekültséget jelenti. Istenre vonatkoztatva ez az isteni értékek, érzések, sajátságok, akarat alóli kimentettséget jelenti. Azaz teljesen ember az ilyen. A "Földön jár", "két lábbal áll a földön". Sikeres ember lehet. 

      "Félkegyelmünél" ez csak részben van meg. Erösen érzelmes, magasztos, emelkedett, fizikailag instabil. 

      Az "isteni kegyelem" jótett, vagy eltaszitottság? 

 

    384/. A férfi mellbimbója és pöcse, a nö nagy csiklója 

      A férfi mellbimbója az asztrális energia-szerzés egyik "antennája", azaz csucs hozzá, mint a nönél. Emlö nincs alatta, mert fasza görbesége biztositja az energia-szerzést a mellbimbókon kivül (és esetleg ivelt orra, füle, ahogy tudjuk). Ha nem baszik eleget (nem álla fel a farka), akkor emlöje nö, mint a nönek. A nönek is azért van. A férfi pöcse szinten asztrális kapcsolatot biztosit. Akinek ernyedten is felfelé áll, abból miniszterelnök lesz, vagy dusgazdag gyáros, vagy tömeggyilkos tábornok, vagy a világhatalmas Bilderberg Group tagja. 

      A nö csiklója akkor nö meg, ha a tipikusan rendelkezésére álló, asztrális kapcsolatot biztositó geometrikus elemek nem elegendöek energia-éhségéhez, aktivitásához (pina 2 ive, csipö ivei, nagy mellbimbók, ágaskodó mellek, ivelt ajkak). Nagy "külsö" energiáju nönek nagy a klitorisza. Az ilyen mintegy "feltölti" környezetét. Nagymellü, nagypináju, nagyseggü nö maga az élet-energia! A menyország maga. Mellette csak boldog lehetsz! 

      Gyurcsány zsidó Ferencnek felesége az antennája, a kétméteres zsidó nöstény oszlop. Gyikszerü hajlongásával eredményesen kompenzálja felesége cövekségét. 

 

    385/. Az ember asztrális energiából táplálkozik 

    Az asztrális mezöböl lopott testi (és müszaki) energiának köszönheti, hogy az állatok fölé emelkedett, különösen a zsidók. Természetes képességei kevesek ehhez. 

    "Valamit valamiért." 

    "Ha rövid a karod, toldd meg egy lépéssel." 

    Külsö energia segitsége nélkül menni se tudna, fol se tudna állni a földröl. 

    Csiholja energiáját háborukkal, állami terrorral, fosztogatással, pimaszkodással. 

    Ez "az emberi természet". Azért ilyen, mert magasra tör, mióta létezik. Az emberiség történelme háboruk, gyilkosságok története. 

     

    Gyik-emberek is vannak (ahogy olvastam), ök az elsö élölényei a Földnek. Az emberre azt mondják, hogy genetikai tenyésztés következménye. Harci szekérnek kellenek majd valakiknek. Olyanok is az emberek. 

    A világot meg kell szabaditani az emberektöl! Teljes kiirtás árán is! 

    A mobilozó, tévé-nézö, vonatozó, kenyér-evö, szavazó lépcsöjárók fájdalmasan nevetségesek. Lenézem öket!!! Patkány-férgek. 

 

    386/. A postagalamb, a költözö madarak 

     

      Ök a Föld eredeti, természetes energia-mezejét használják, azt érzékelik, azt követik. 

      Elsö idökben minden élölény ilyen volt. 

      Lebegve mozogtak. 

      Ma az ilyesmit "levitációnak" (lebegésnek) hivjuk. Büvész-trükknek minösül. A tibetiek tudták ezt csinálni valamikor. De a náci zsidók elmentek hozzájuk és összetörték öket (SA?). Ahogy a többi népet is a zsidók ölték meg. Disznó lett mindenkiböl a kicsi Dávidkák után. 

      A Földet mára nagyrészt elpusztitotta az ember, a természetes energia-mezö is nagyrészt elveszett. Hidak, völgyzáró gátak, bányák váltották fel. 

 

    386/. Gravitáció - "kiveti az ég" 

     

      A gravitációs "vonzás" azonos potenciált jelent a természetes világ-mezöben. A gravitációs "erö" az azonos potenciálon levö anyagi objektumok (tömegek) egyesitését szolgálja. 

      A természetes földi- és galaktikus, tehát világ-erötérben azonos potenciálon levök egyesülnek egy tömeggé, mezö-elemmé. Köztük nincs különbség ilyen téren. 

      Csak különbözö természeti entitások, minöségek tudnak elválni egymástól. 

      A repülögép is asztrális energia-segitséggel emelkedik fel és repül. Olyan a technikai módszere. Nem gyözte le a gravitációt, csak megcsalta külsö segitséggel, "saját nyagából". Megzavarta a természetes eröteret. Eredményét tekintve mindegy. 

 

    387/. A tudomány törvényei - "A puding próbája az evés." 

    Eszközök, modellek környezetében vizsgálják a "rajtak kivül állót". 

    Eszközök, berendezések vizsgálatával, ismert/tanult fogalmak alapján állitanak fel uj szabályt: "Most leolvassuk a müszert. Mennyit mutat a hogyishivják?" 

    Késöbb a felállitott szabályt megvalósulását akarják reprodukálni más, de mégis hasonló környezetben. Mert "a puding próbája az evés." 

    Tudjuk-e igy, mi van a világban? Nem igazán. Baj ez? Nem. De születnek ember-alkotta tudományos eredmények. Nem hiába kapnak havi 800 ezret az akadémikusok. 

 

    388/. Lebegés (levitáció) test nélkül 

      - álmodozás, képzelödés, "fantáziálás", 

      - telepatikus "behatolás", 

      - szellemként röpködés. 

     

      Ilyenkor megszabadulunk a test terhétöl. Nem kell "vinni". 

      Tudatunknak ez az ösi alapállapota. A test csak toldalék. 

       

      Álmodozásnál nem lehet, hogy telepatikusan behatolunk valakinek a tudatába, pedig nem is tudunk erröl (a jelenségröl sem)? Lehetséges. 

      Reménykedésnél nem lehet, hogy a jövönket akarjuk alakitani, megváltoztatni ilyen "tudatos" (és testetlen) módon? Lehet. A remény a jövö-csinálás tudati (szellemi) módszere? Ha remény sincs, jövönk sincs. Ezért félünk elvesziteni. 

      A depresszió is ehhez hasonló állapot. Röpködés ide, vagy oda, de "kenyeret a kenyérboltból". 

 

    389/. Neumann János 

     

      Betegesen párhuzamot akar vonni a számológép (analóg, digitális) és az idegrendszer között. Ezzel táplálja a tudat gépként való használatát, az ilyen örült-tudományos szándékokat. Eliminálni kell. 

 

    390/. "Tartós hullám", "háboru és béke" 

     

      A természetidegen alakzat irritálja és ezzel stimulálja az asztrál-mezöt. Ezért az energiát bocsát ki az anyagi világ felé. Ebböl "kaszál" az ember saját maga és gépei üzemeltetésére. 

      "Plusz-minusz", "ellentétek", "világosság-sötétség", "váltakozás", "jó-rossz" stb. mind ilyenek. 

 

    391/. Mi "gerjeszti" a Nap-energiát? 

     

      Természetidegen geometria is elég lehet, ami irritálja az asztrál zónát. Megfelelöen megválasztott ellentét-pár, hullám-forma. Harag és szeretet. Üldöztetés és elváratás. 

      Erösen tudat-jellegü a Nap energiájának viselkedése. 28 napos ciklussal vezérli a nöi pete-ovulációt. Az ember természet-idegen kulturája mindig fokozta a Nap energia-sugárzását. Egyébként jégkorszak volt, egy emberi kultura pusztulása után. Olyan a Nap, mint az "égö tüskebokor", amiben az Isten van. A tüske irritálja, ettöl formázatlan energiát bocsát ki. 

      Mi ez a hatalmas tudat-kollekció, ami ekkora energia kisugárzására képes? 

      Csinálták a Napot tudatokból? Nem tudok szabadulni ettöl a szörnyü gyanutól. 

 

    392/. Vigyázz az asztrál-szótárra, 

           mert a világ ura lehet bárki,   ha megtalálja! 

      ... 

      bumeráng, kalasnyikov-géppisztoly, nitroglicerin, dinamit... - ezek már megvannak. 

      Az anyagi világ alapvetö szerkezetének megváltoztatása asztrális irritáció-görgeteget indit. Ami visszajön, az un. "nukleáris energia". Hatalmas és elsöprö. Az emberi tehetség csodája. 

       

      "A puding probája az evés." - kisérletezgetéssel is meg lehet találni. 

      Ennyi idö után már lehet, hogy készen tartják valahol. Csak "ök még kivárnak". 

      Többet ér, mint száz atom-bomba. 

      Most is vannak, akik szelet tudnak kavarni. Ez biztos.       

 

    393/. Az idegrendszer antenna-háló az asztrál-zóna felé 

     

      "Felsö" energia nyerésével biztositja a szervek és a test müködését. 

      Erre bizonyiték a "reflex-vizsgálat", a reflex-kalapács. 

      A megfelelö ideg-pontra mért ütés az egész szervezet összerándulását okozza. Megzavarodik az energia-forgalom. A kalapács emberi formája is fontos szerepet játszik ebben a hatásban. Azt mérik ezzel, hogy "müködik-e". 

 

    394/. A "belsö szem" az agy alatt van 

     

      "Harmadik szem"-nek is hivják, "pineal gland" angolul. 

      Az agy alatt van, mert az agy csak ránött késöbb. Az agy vezérli a szervek, a test müködését. 

      Régen nem kellett, mert lebegtek az élök, igy is mozogtak. 

      Elég volt a kapcsolat a "menyországgal", a nagy tudattal. Annak voltunk részei. 

      Szemhez hasonlit, valóban. Lencséje nem optikai látást szolgál, hanem a kapcsolatot az asztrál zónával, alakja miatt. (Máshol volt erröl szó. Mint a babér-levél.) 

 

    395/. Lepra, szegénység, depresszió, áldozattá válás 

     

      A testi, anyagi jelenlétet akarja elhagyni, "elengedi" a testét az illetö. Lassacskán. 

       

      Lepránál lehullik a hus darabokban. 

      Szegénnyé válva nem hivod az asztrális energiát testedbe. 

      Depresszió ... 

      Áldozattá válva akar megszabadulni testétöl, az élettöl. 

 

    396/. Asztrális energia nélkül az ember nem létezne mai formájában 

     

      Ma is szüksége van rá. Nem csak az elektromosságra stb., amiket szintén onnan nyer (lop). Saját testének kohézióját is "fentröl" kapja. Különben szétesne a szó teljes értelmében!!! Elemi részeire. 

 

    397/. Mi, vagy ki lehet az asztrál zóna mögött? 

      Mi ez a hatalmas áldozat, amire rákényszeritettek valakit? Ki ez a szerencsétlen? 

 

    398/. "Galaktikus felügyelet" földi részvétellel? 

      Isten óvjon ettöl engem és a világot, hogy földi zsidókák befolyásolják az egész világot mosolyogva, ravaszul, zsizserezve, ahogy kicsi Dávid, vagy Bill Gates! 

      Ahogy Izráhel zsidó államot létrehozták, több lépcsöben, nyafogva és röhögve. Folytatják tovább, de kifelé. Azért zsidók. Bizseregnek, mint zsidóban a balha. 

      Ki állithatná meg öket végre? "Magyar Honvédek" nem, mert azok is zsidók és külföldön harcolnak érdekeikért. Rendörök, spiclik sem, azokat EU, USA irányitja saját érdekei szerint. 

 

    399/. A márvány élö volt? 

      Az erezet, a foltok egy volt élö test belsö részei voltak? 

 

    400/. A "bölcsek köve" és az alkimisták 

     

      A "bölcsek kövét" (Philosopher's stone) keresték, amiböl aranyat, vagy más értékes anyagokat lehet csinálni. 

      Az alkimisták is hasonló anyag-átalakitásokat akartak megtalálni. (Emellett ötvözeteket, illatszert, balzsamozást találtak ki.) 

      Ezek az átalakulások csak asztrális energiával lehetségesek ebben a világban. Ezért veszélyesek az ilyen kisérletek, mert nem tudni, mit okoznak, milyen károsat fedeznek fel. "Heuréka!" - nem elég indoknak és elfogadásnak. 

      A párolgás, kicsapódás (csapadék), lepárlás is az asztrál zónán "keresztül" zajlik. A csapadék manifesztum, azaz anyaggá alakulás, ezt látni a texturáltságából. A hópelyhek egyszerü alakzatok, a jégvirág is, kristályok. A jég dió, vagy tojás alaku, tehát ellipszoid. 

 

    401/. "Mindenkinek meg van irva a sorsa." 

     

      Hol? Nem értem ezt az ijesztö, fenyegetö mondást. 

      Valakik elöre eldöntötték a sorsunkat? 

      Ki ment meg az életböl? 

 

    402/. "Aki kiváncsi, az hamar megöregszik." 

      Megtudhatsz olyasmiket, amik miatt még visszamenöleg is undorodsz magadtól, az egész élettöl. 

      Jó-e, ha sürgeted? 

 

    403/. Homlok, homloklebeny, felismerés 

      "Széles homlok", vagy elöre ugró homlok: nagy homloklebenyt takar. 

      A homloklebeny az agyban a felismerés, a kognició központja. Akinek nagy, az felismerhet olyasmit, amit tipikusan nem. Könnyen rájöhet fontos dolgokra. De csak ha "tiszta" a feje, azaz nincs benne gátlás és nem boldog (!). "Nehéz a boldogságtól bucsut venni" [Apostol együttes] 

      A homloklebenyt pusztitják az idegorvosok bizonyos esetekben. Megkeverik szabályosan. Összezuzzák. 

 

    404/. Folyékony kristály, piezoelektromos jelenség, 

        rezgö kvarc - tudat mint kristály 

      ... 

 

    405/. "A párhuzamosok a végtelenben találkoznak." 

     

    A modell, utánzat, vetület alapján készült másolat sosem lesz olyan, mint az eredeti. 

 

    406/. "Mi tartja ezt a nadrágot?" 

      A szar, mert az tölti ki a beleket a hasban. 

      Sok szar kell ezért, hogy a bél hosszu legyen. És gátlás. 

      A sok szart vacak ételek adják, amiben sok az emészthetetlen összetevö. Mert "a bélben salakanyag van". Aminek nincs helye a szervezetben. 

 

    407/. Az éntudat - "Egyén vagyok?" 

      Az elidegenedettség, amit az emberek között és a kulturában élés okoz, megosztódott reflexióra (megtükrözésre) készteti a tudatot. Ez egyedi sajátosság. Ettöl hisszük, hogy egyediek vagyunk. Ettöl "vagyunk fenn a csucson". 

      A rokonok, lakóhely, butorok, tárgyak körülöttünk, mértségeink (szig, bizonyitvány, diploma), kapcsolataink, a protokollok egyénenként különbözöek. 

      Ez gyengül, söt kissé megszünik: öregkorban, kórházban, beteg-állapotban, katonaként. 

      Akkor valamennyire egy egyetemes tudatnak részei vagyunk, egyéni "allürök" nélkül. 

 

    408/. Könnyezö szobrok - "Életet leheltek beléjük?" 

      A "könnyezö szobrok" olajat, vért, könnyet bocsátanak ki. Sok fényképes példa van erre. 

      Az erös kollektiv tudat (hivek hite, szándéka és elvárása) csalja ide ezt a primitiv életet? Lehet. 

      Van ilyen életforma? Talán igen. 

 

    409/. Metamorfozis - átalakulás a természetben 

      A tudomány biológiában (lárva-báb-rovar) és geológiában (kö-fajták között) ismer ilyen átalakulási jelenségeket. 

      A márványnál is erre hivatkoznak. (Ami szerint hö és nyomás hatására történhet ilyesmi). 

      Más vonalban nem lehet-e ilyen? 

      Élölényböl "kövé válás"? Pl. Niobé a fájdalomtól kövé vált régen, márvány "szobra" ma is könnyezik, állitják. 

      A só is kristály. Valaminek az ujra-manifesztációja? Lehet. A Bibliában Lótné sóbálvánnyá változott. 

      Egy elhalt embrió évtizedek mulva kövé válva került elö az öreggé vált anyjából. 

      Élö anyag - valamilyen negativ tudati hatás - elhal az élö anyag - (maradt még energia) - átalakul élettelen anyaggá. Ez a menete? Lehet. És milyen tudat marad vissza benne? Ki tudja? A fövárosi utcákat megtisztitó rendészeti elemek? Ugyan... 

      Lefagyaszthatnak ugy, hogy lassan kövé változol!!! 

 

    410/. "Évmilliókkal ezelött..." 

      Ha ezt hallod gondolj arra, hogy: 

      A legkisebb figyelmetlenség, gonoszság, bün is vezethet részedröl is szörnyü állapotokhoz, amiböl senki nem mentheti ki az áldozatot!!! 

 

    411/. "Rám néz a szemével..." 

      Régebbi festmények vannak, melyekröl ránk néz a személy, bárhova is állunk. 

      Milyen tudati hatása van ennek? Nem tudom. 

      Manapság fotókról néznek igy egyesek, hogy szinte "szur" a szemük. 

      Ez is egy régi tudás, csak nem tudhatja akárki. Titkos fegyver. Gátolttá teszik vele a nézöt, és igy az embereket? 

 

    412/. Az állami költségvetés, az egyenleg csak játék - "irott" pénz 

      Soha nem tartották be, csak eljátszanak vele, hogy menjen a show nekünk, a kisembereknek. 

      Állami szinten a pénz csak "ceruza-pénz", csak leirják a számokat, egyenleget huznak, elpofázgatnak róla a zsidók a parlamentben és másutt. 

      A készpénz (ami nem ceruza-pénz) csak a tömegnek van. Ott gyuratják alaposan, komolyan. 

      Akkor nyomnak papirpénzt, amikor akarnak. Ez a Kádár-rendszerben is igy volt. 

      Az egyenleg csak játék. Arra használják csak, hogy sanyargassák az embereket, ha éppen ugy akarják. "Megszoritó intézkedések" - ahogy Gyurcsány tiszteli moslékát. Bush keményen mellé állt. 

 

    413/. A kábitószer állami tiltása 

      Azért tiltják, hogy a kultura adja a gátláast, a bambulast, es a kilepest belole, a komplemensét. A kultura a nagy rosta, ami kiszórja azokat, akik nem kellenek nekik, a vilagzsidóknak. "Hozzá se kell érniük." - müködik magától a rendszer. 

      Semmi nem indokolná ezt az örült állami hajszát a kábitószer ellen. A cigaretta is káros az egészségre, mégsem hajszolják a fasiszta zsidóka-édes zsaruk. 

      A kábitószeres maga épiti az alapot tudatának, élet-sikeréhez. Ezt tiltja a zsidó rendszerü állam. ("Mire minderre rájössz, már késö lesz.") 

 

    414/. Telepatikus sanyargatás - szellemeket költöztetnek belé 

      Ez is egy bosszu, valószinüleg zsidók teszik. Ök a rendörök is, természetesen, nehogy "bajuk legyen" megint. 

      Felváltva "beszélgetnek a fejével". Érzelmi, szellemi társként "adják el" magukat. 

      Ezzel gátolják a fejlödését fizikailag, szellemileg, érzelmileg. Magányos lesz. Teste csökevényes marad, jelleme, tudata, pszichéje nem tud kifejlödni. Hiszen mindig van benne valaki. 

      Még "szülök" is benne vannak az ilyesmiben. "Valamit valamiért." - mondja a zsidó szólás. Még a "barátnönek" mutatkozó is egyén, aki 30 évig "fogta" az illetöt, hogy a zsidókat szolgálja. 

      Szomszédok is ugy "állhatnak össze", hogy körbe fogják az illetöt. Ettöl gazdagodik lelkiviláguk a zsidóknak. Ez adja a "nyomást" nekik, az isteni energia helyett zsidó energia formájában. Különben menni sem tudnának a kis cupákok. 

      Mire rájön, már késö. Öregkorra csont és bor lesz, mert nem fejlödhetett ki teljesen gyerekkorban. 

      Gyógyitani nem hajlandó senki már korábban sem. Labanc föorvosnó, Vass doktornö, Szemetka Zsuzsa doktornö, Fogarasi föorvosnö. Zsidó mind. 

      Törvény nem bünteti, ugye? Persze. A zsidókat védeni kell és sajnálni. 

      A rendörség csak utcán bohóckodik. 

      Az államok már mindenhol zsidók. 

      Örülök, hogy nem jót mutattak. Hanem mocskosságot. Nem volt alaptalan zsidó-gyülöletem. 

 

    415/. Elkorcsosult mellbimbók 

      Erös asztrális kapcsolat van más testrészen keresztül. 

      A mellbimbók is asztrális "antennák" normálisan. Nincs szükség rájuk, ha máshogy kap asztrális energiát. 

 

    416/. Kodolányi János, a nagy tájékoztató 

      Konyvei, regenyei a "hatterben" fontos es ijeszto informaciokat tudatnak az olvasoval. Dekodolni kell a szoveget, mert kozvetlenul ezek nem terjeszthetok. 

      Boldog Margit c. regenyeben ijeszto almot latott a meg kislany Matgit: 

        "Szornyek, hullak, emberek usztak felem a tengeren. En futottam a var fel, mely nagyon eros fenyt es oromot sugarzott. Lelekszakadva futottam. Egy ido utan eszre vettem, hogy nem tudok mozdulni, egy helyben vagyok. De megis ugy ereztem, hogy gyorsan rohanok." (Nem pontos az idezet.) 

        Ertelmezesem szerint ezt jelenti: vizben is tud elni a paranytudatot hordozo agy-maradek. Emberbol hulla, abbol szorny lesz. Utobbi az "elet ereje" miatt, egyfajta evolucioval, a korulmenyekhez valo alkalmazkodas kovetkezteben. A mozgaskeptelenseg azt jelzi, hogy ora is ilyen sorsot szantak. Az eros fenyu var, a csabito boldogsag-erzet, az ovulalo tudatallapot jelkepe. 

      Az ego csipkebokor c. konyveben: 

        Akneton rendszervaltasarol, ami a Nap-kultuszt vezette be (ki iranyitotta, hogy egyik naprol a masikra megtette?), fiatal felesege hirtelen halalarol (gyermeki tisztasagu, naiv ember volt), szavai a Naprol, miszerint o a Nap fia, es a Nap szeles sugarzast, szeretetet, oromot ad az embereknek. 

        A fejezetcimek: "Az isten csak azt teszi, amit az ember cselekszik.", "X fiai a Napba mentek". 

        Nefertiti elbuvolo ereje Aknetonra. Ma tudjuk, hogy a testen lathato, eros asztralis kapcsolatot jelzo (ivelt) lenyenek koszonhetoen. Hangja is talan melyen bugo volt, mint Beres Ilona es Karadi Katalin hangja. 

 

    417/. "Nem fogjuk megenni az aranytojast tojo tyukot." 

     

      Rakosi Matyas (Roth Mano) mondta ezt az o koraban. 

      Mit jelent ez? 

      Az asztral zonat, ami annyi energiat es jaraskepet, hatalmat es erot ad az embernek, nem hozni olyan allapotba, ami ezt az energia-adomanyozasat elrontana. Es nem fogjak megszuntetni, felszabaditani az ember szolgalata alol. 

      "Tyuk" - passziv, bekes, tehetetlen. 

      "Tojas" - az ellipszoid, mely a kapcsolat eszkoze, jele. 

      "Arany(tojas)" - a termeszetben nem levo dolog, ami megis onnan fentrol erkezik. 

 

    418/. "Muszaj elmondani valakinek..." 

     

      Ki kell nyomnom a bennem levo, tolem idegen gondolatokat, tudast. Amit talan szellemtol kaptam, talan o taplal szellemileg. 

      Vagy szellemet akarok kinyomni, de nem sikerul igazan. 

 

    419/. Elszakadhat az anyagi vilag az asztralistol? 

     

      Az ember energia-szerzeset a ket vilag hataran koveti el. 

        plazma - anyagiatlan manifesztacio elotti energia, ami mar lejott, de nem tud anyagiva valni. 

        atomenergia 

      Ezek az emberi tudomany es kultura dicsosegei. 

      A kapcsolatot megzavarhatja, talan katasztrofalisan. Szeteshet a mindenseg. 

 

    420/. Megvaltot lehet csinalni? - Igen. 

     

      "Isten fiat" kell csinalni szeplotelen fogantatassal. 

      Eros lesz az asztralis kapcsolata, hiszen ott van "a papa". 

      Szellemi bentlettel onallotlan, fejletlen lesz. Megszokja, hogy "mindig van vele valaki". 

      Akarat-erot kell elhitetni vele, megcsinalva, hogy szandekai teljesuljenek. Hogy hatalmat megszeresse. 

      Ha eljon az ido, eltuntetni? (Nem akrok otletet adni.) 

 

    421/. Agy es fa egyuttelese 

     

      A fa gyokere vizet sziv, igy mukodik. Az agynak is eleg, alkalmazkodas utan, amit a fa-gyoker szallitasabol kaphat. 

      Szimbiozis, biologiai egyutteles alakul ki. 

      Az agy jelenlete koriv alaku gyokerbol althato. Ez termeszet-idegen, csak a tanult emberi tudat kepes ilyet csinalni, a maga befolyasaval. 

 

    422/. Az "eletero" 

     

      Alkalmazkodik inkabb az elo a megvaltozott korulmenyekhez. Ahelyett, hogy kimenekulne a helyzetbol. 

      Az onpusztitas nehez. Csak nagyon tudatos emberek kepesek ra. "Ember"-tudatosak. 

 

    423/. A "Fenevad" jövetele 

      Ugy is eljöhet, hogy szellemként beköltözik neki megfelelö emberek tudatába, testébe. Akikre nem gyanakodnának. 

      Vagy több emberbe is. 

      Vagy emberek társaságába is: nyomozók, titkos-szolgálatosok, mentö-csapat, örzö-védök. 

        "Hagyják már békén ezt a szerencsétlen hülyét. Olyan buta, mint egy gyerek. Nekem csak arra kell, hogy majd...?" - ha valaki igy szólal meg, a szellem beszélhet belöle. Amit valakik megszólaltattak benned. Elöcsalták belöled. Tudják, hogyan kell. 

 

    424/. A "kék bolygó" (a Föld) 

      A kék szin az erös asztrál kapcsolatot jelzi. Ha kék a Föld odafentröl, azt jelzi, hogy tul-használjuk a tulvilági energiát. 

 

    425/. "Különleges" állatok 

      "Jó" állattenyesztö meg tudja csinálni, hogy emberi anyagból épüljön fel az állat génspirálja, amikor az asztrál zónából "merit" a megtermékenyitéskor. 

      Az ilyen állatok nagyon ember-barátok, "értelmesek", fajtájuktól kicsit eltérnek. 

      Nézz a szemébe! Mit érzel? 

      "Kincsem", a hires versenyló miért volt olyan különleges tehetségü? Tenyésztéstöl, és idomitástól. 

      Minden házi-kedvenc (kutya, macska) kicsit emberivé válik, mert gazdájával valamelyes tudat-kollekció alakul ki. 

 

    426/. "Ne nevess korán!", "Ki nevet a végén?" 

      (Ezek ismert gyermek-játék cimei.) 

       

      Ha te nevetsz a végén, akkor szörnyü sorsot szántak neked, mert tudatodat csonka testedben telepatikusan ki fogják kötni az asztrál mezöbe. 

      Akiket kiválasztottak, hogy életük végefelé tudatukat kikapcsolják az asztrál zónába, hogy akár a Nap gerjesztésére, vagy bármi másra használják a "világhálón", azokat örömre, vagy fájdalomra stimulálják majd. 

      Ha nevetö arcokat látsz bárhol (tévében stb.), miután telepatikus kapcsolatra kerültek veled, az nem azt jelenti, hogy "végül" boldog leszel, mert utánuk fogsz nevetni. Hanem hogy elöjegyeztek erre a sorsra. 

      Csak az érti ezt meg, hogy ez neki szól és mit jelent, akit már elökészitettek olyan állapotba. Azaz hiperkognitiv = erös a felismerö-képessége. Fizikai téren kivül keresi a kapcsolatot, mert elötte évekig ábrándozott boldog kapcsolatokról, mert belevitték, inspirálták telepatikusan az álmodozást, de akkor még nem tudott a telepátiáról, mert egészen addig süketen hagyták telepatikusan, nem tudta, hogy csak "csinálják" ezt neki. És addigra rászoktatták a telepátiára erös terhelésekkel, állandó telepatikus jelenléttel, napokig tartó fej-kavarással. "Mindig lesz veled valaki." 

      A naiv, tiszta lelküeket használják fel erre. Életük során elö-idomitják öket. 

      "Installálják" - telepitik, üzembe helyezik, hagyják "dolgozni" stb. 

      "Elötte kitisztitjuk majd a fejét." 

      "Ugy fog arra várni, mint egy kalandos utazásra." 

      "Maga élete utolsó szakaszában lesz majd boldog." 

      "Mire minderre rájössz, már késö lesz." 

      "Mire mindent megtudsz, már nem lesz sok hátra." 

      "Végül bezárul a kör." 

      "Nem akarsz majd hinni magadnak." 

      "Könnyen feladhatod majd." - rásegitenek telepatikusan. 

      "Mire elindulsz majd utadon, nem lesz már többé visszatérés." 

      "Az a te legnagyobb bajod, hogy senki nincs, akiben megbizhatnál." 

      "Majd meglátod, milyen messziröl is eljönnek majd érted." - Keresztanyám családja Kanadából? Lehet. Lányával, Mary-vel sokat voltunk együtt kiskorában. Kialakult a kapcsolat. Az ö lányai hegymászók. Hatalmas erejük lehet. A ház csuszik a vizbe, repednek a falai. Ilyen helyre "telepit" a zsidó. 

      "Kiváló koponyák között lesz majd." 

      "Már várják magát." 

      "A végén felgyorsulnak majd az események." 

      "Az utolsó hétvége a legnehezebb." 

      "Abban nem lesz már köszönet." 

      "Még a saját anyjukkal is megteszik azok..." 

      "Ha olyan helyzetbe kerülsz, viseld türelemmel sorsodat." 

      "Vannak, akik ujra végig mennek az életükön." 

      "Mindenki menti a börét." 

      "Boldoggá" avatás... 

 

    427/. A szinház jelképe a vidám és fájdalmas álarc 

      Az elözö pontban irtak szerint is: 

      A szinháznak produkált világot az örömre és fájdalomra "beállitott" "jó" emberek tudata viszi tovább. Ezt kevesen értik együtt, föleg ha "megy" az életük. 

      "Szinház az egész világ." [Shakespeare] 

       

 

    428/. "Megirt", elöjegyzett szörnyü sorsodat hogy "irhatod át"? 

      Nem tudom, hogy lehet megcsinálni. 

      Talán vannak, akik tudják?... 

 

    429/. Kinek a hamvait kapod az urnában? 

      Valóban megsemmisült a hulla? Nem él már sehol máshol? 

      Vagy valahol van és él a tudata? A test-maradékot, agyrészt bárhova elvihetik. 

      Kié a hamu az urnában? 

 

    430/. Miért Golgota? 

      Jézus keresztje a Golgotán, azaz a "Koponyák hegyén" állt. 

      Miért igy hivják azt a helyet? Valóban koponyák vannak alatta? Élö tudatokkal? Lehet. Ki keresi öket? 

 

    431/. Az idö nem számit? 

      Idö-érzékelésünket csak a naptár, az óra fejlesztette ki bennünk? 

      Elöre felvett film, videoklip szereplöjével is össze lehet kapcsolódni telepatikusan? Ha olyanra van fejlesztve, idomitva az áldozat, az "Isten báránya". 

 

    432/. "Az Isten báránya" 

      Isten = az asztrál zóna és az azt vezérlö tudat-csoport. 

      Bárány = koponyája kupos, mert erös az asztrál kapcsolata. Ezért szelid, passziv, mert az asztrál zóna is az. 

      Isten báránya = az asztrál mezövel szoros kapcsolatban álló, szelid, passziv élölény. 

      "A bárányok hallgatnak." - mikor vágóhidra viszik öket. (filmcim) 

 

    433/. A vihar 

      A vihar egy láncreakció, mely a fizikai és az asztrális világ határán zajlik, oda-vissza alakulásokkal. Manifesztációk serkentenek demanifesztációt (tárgyiasulások anyagi állapotból való eltünéseket). Párolgások serkentenek csapadék-képzödést. 

      Ez egy szinte gördülö folyamat, ami majd elhal. Vagy nem. 

 

    434/. Nem szereted a mobiltelefont? 

      Akkor "Isten báránya" vagy. Mert az kapcsolatban áll rádió-hálóján keresztül az asztrál zónával, és emberek vannak mögötte (láthatatlan tudatok). 

      Egyél körözötett, kocsonyát, büdöset, talán eltávolodhatsz és megmenekülhetsz tölük. 

 

    435/. "A kaszás" - mit jelképez? 

      Csontváz, köpenybe burkolva, kapucnival, a kasza ive hangsulyos. 

      Élö hulla asztrális energiával táplálva, hogy bizonyos dolgokat megcsináljon. 

      Ezt jelképezi, nem a halált. 

      Az egyiptomi piramisokat ilyen élö mumiák épitették talán. Nagyon sokáig tartott az épitkezés. 

      "Nagyon nagy tartalékaid lehetnek." 

 

    436/. A prágai Orloj 

      Figurák (szentek?) jönnek ki egy ablak mögül és tünnek el, miközben a kaszás mozog feljebb. Közben lélekharang szól. 

      Mikor megtudod, hogy miket mutattak neked a figuránsok, már hamarosan kaszássá válsz. 

      Figuráns az, aki valamit tudomásodra hoz: sorsodról, veszélyekröl, világról. Akkor nem érted, miért. Ez késöbb rakódik össze: "osszeáll a kép". "Mozaik-módszer". A figuránsok kollégák, iskolatársak, rokonok, ismerösök. Akik körülötted vannak. Utána eltünnek életedböl. Nem a barátaid, csak mutatók. 

      Nem mindenkinek szánnak ilyen sorsot. Valamiért kiválaszthatnak erre, ahogy engem is. 

 

    437/. "Bura alatt vagyok." - "Vigyázz a burádra!" 

      A bura a koponyát jelenti. 

      Mi, énünk, tudatunk a koponyán belül, az agyban van. Koponya nélkül is életben lehetünk! Azaz pusztán agy-formában! Nem is kell az egész agy hozzá! Halni kell ilyenkor. 

      Az elsö mondatot nöi fodrászat hajszáritó-gépe alatt mondják. 

      A második mondat gyerekek veszekedése közben hangzik el. Tudatják egymással ezt a fontos dolgot. 

 

    438/. "Nagy az Isten állatkertje." 

      Nem csak az ismert, tanult fajok élnek "kerek" állapotban, azaz tiszta fajként. Amilyeneket pl. a Brehm "Állatvilág"-könyvekben látni.       

      Sok átmeneti állapotban levö, evoluciós átalakulás közben levö, kényszerü szimbiózist keresö életforma van a Földön és az egész világmindenségben. Ök szenvednek a legjobban talán. 

      Az életerö biztositja ezt. Ami nagy csapás minden élöre sajnos. Mert akkor is van, amikor nem kéne. 

      Ügyelj állapotodra, folytonos emberi mivoltodra a halálig és azután is! 

      "Járt utat a járatlanért el ne hagyj!" 

 

    439/. Miért alacsonyak a zsidók? 

     

      Mert nem épitenek magukban asztrál-kapcsolatot az ugynevezett "harmadik" (belsö) szemen keresztül. Erre valószinüleg ügyelnek. 

      Lehet, hogy ilyenre másokat használnak? Nem zsidókat áldozatként? "Áldozati bárány" az ilyen. 

       

      Mikor a zsidók Palesztinába érkeztek, ott óriások laktak. [Biblia?] 

      Az "óriás" emberek erös asztrál kapcsolattal élnek. Azert nagyon, hogy közelebb legyenek az "éghez". 

 

    440/. "Harc a megmaradásért" 

      Mit értenek ez alatt a zsidók? Nyiltan és titokban? Nem tudom. 

      Van-e benne szörnyü tettek sorozata? 

 

    441/. "Most ugrik a majom a vizbe." 

      A majom asztrál-közeli lény, ezt mutatják iveltségei: szemöldök, markok, száj körüli boltozat, görbe testtartás, vinnyogások. 

      Az asztrál-közeli lények viszolyognak az öselemektöl. Viztöl, földtöl, napfénytöl, tüztöl. Idegenek egymásnak. 

      Ez a mondás ezt jelenti, csak dramatizálva van. 

 

    442/. "Majomszeretet" 

      Asztrál-energia használatával való szeretés. 

      Mimikázás, vinnyogás, gesztikuláló szeretet. 

      Embernél is van ilyen. Van, aki ebböl gyüjt magának többlet-energiát az asztrál mezöböl. Ha van, aki igy szereti. Ha ezt elvesziti, összecsuklik lekileg. Az energia hiányzik. Nem tud máshogy szeretni, mert ahhoz át kell alakulnia. 

 

    443/. A pap "megáldja" a hivet 

      Kezét a hivö fejére teszi, meghitt kapcsolatban talán mormog valamit. 

      A fejtetön az esetlegesen erös asztrális kapcsolatot lecsökkenti. Erre való ez, valószinü, csak nem mondják. 

      A katolikus vallás szertartásában sok elem szellemüzésre valo. Fontos segitség, de nem beszélnek rola. 

 

    443/b. A katolikus vallás szertartása szellemet is üz belöled 

      A fél térdre ereszkedés, a "kereszt vetés", a tömjénfüstölö alakja és lóbálása, a pap és a ministránsok ruhája, a gregorián-ének, a visszhang a templomban, az oszlopok, a misekönyv, az imakönyv fogása és lapozása, a stóla (hajtükanyar), homlokra kereszt rajzolása, szenteltviz szórása, a csengettyü alakja és hangja. A litánia monoton hangja és ritmikussága. 

      Ezek mind kiüzhetik belöled a szellemet, ha van benned, mert beléd költözött. 

 

    444/. "Fantom-fájdalom" ellen test-fonnyasztás fej-levágás elött 

      A "fantom-fájdalom" az amputált (levágott, elvesztett) testrész, végtag érzett fájdalma. Az ilyen ember még "érzi" az elvesztett tesrészt. 

      Az elvesztett testrész vetülete megmarad a tudatban. "Zavarja" a tudat csökkentett müködését. Pedig azzal a testrésszel már nem kellene "foglalkoznia". 

      Azért fonnyasztják a fejlevágásra, és agyként-tudatként müködtetésre itéltet, hogy a test tudati vetületei (megfelelöi) lassan megszünjenek. És majd "akkor" ne jelentsenek felesleges "foglalkozni valót". 

      És ne akarjon mozogni. Ne fejlödhessenek ki lassan szerv-kezdeményei. 

 

    445/. A muskátli élet-eröt jelez 

      Valószinüleg "nemesitett", génkezelt, tenyésztett faj a muskátli. 

      Az érzékelt emberi életerötöl függ, hogy mekkora a virágja, hogy mennyire "szép". 

      Ablakba teszik faluhelyen. "Beérez" a házba. Mutatja, hogy a bent lakók mennyire életerösek. 

      A fonnyasztásra itélt ajtaja, ablaka elé tesznek muskátlit (ládában talán), a szemközti házba is. És ha már satnyul a virága, halad a szerencsétlen áldozat "fonnyasztása". Könnyü ezt figyelni, és senki nem gondol erre. "Indikátor"-növény. 

      Falun elég végigmenni egy ilyen utcán és látni a bentlakók életenergia-állapotát. Az erdélyi magyarok szeretik ablakba tenni, mert a fehér fallal "piros-fehér-zöldet" ad, a magyar zászló szineit. 

 

    446/. "Az alma nem esik messze a fájától." 

      A levágott fejü ember, akinek tudatát használják, azok közelében, "elérhetöségében" van, akik "foglalkoznak vele". Nem biztos, hogy fizikailag a kozelükben, akár "egy napi járóföldre" is lehet. De ismerösei, rokonai, keresztanyja, barátai, kollégái, iskolatársai "kezelésében", "elérhetöségében". Azok kapták öt feladatnak. El kell számolniuk a feladattal. 

 

    447/. Az eget "oszlopok" tartják? (az anyagi világ felett) 

      Erös asztrális kapcsolatu tudatok (levágott fejben, vagy élö mumiában) az "oszlopok", amik tartják a kapcsolatot és a távolságot az anyagi világ dolgai, történései és az asztrális világ dolgai között. 

      Tartják a távolságot a két világ között, mert onnan lopja az ember az asztrális energiát az atomerömühöz, a plazma-világitóhoz, a "nitromit" tablettához (nitroglicerin-származék) stb. stb. Ezek az energiák a manifesztáció (anyagivá válás) és az asztrális mezö formázatlan energiája között vannak ellopva. 

      A "Sziriat oszlopai" cimü könyv nem erröl szól? (Várkonyi Nándor irta.) Megvan, de nem olvastam. Vastag és nagy könyv. 

 

    448/. "Ha ló nincs, akkor a szamár is megteszi." 

      Ha nem tudják betenni a "rendszerbe" a kiválasztott tudatot, akkor mást keresnek helyette. 

      Vagy agykárosodással, agybetegséggel is csináltatnak valamit a tudattal, csak akkor nem lesz olyan "jó". 

 

    449/. Szellemüzéssel is megmentheted az ilyen áldozatot 

      "Kihajthatod" az anyagi alaprol, az agybol szellemuzessel. De hova jut akkor a "lelke"? Nem tudom. 

 

    450/. "Isten báránya" már, aki bent van a rendszerben 

      Ugy teszik be, "elökészitik", hogy agresszió stb. ne legyen benne már. 

      "Csillaghullást" okozhat, ha kiveszik, vagy "rosszul" kerül ki a rendszerböl. 

 

    451/. Csillaghullás 

      Megmenekült egy tudat-áldozat, mert kikerült a rendszerböl. Ami feladat "rajta" volt, az ellátatlan maradt. 

 

    452/. Zsidó esküvö 

      Zsákba varrt valamit törnek össze a földön lábukkal. 

      Mi van abban? 

      Nem mindig ugyanaz van benne. 

      Koponyát törnek szét, és igy megmenekül egy szenvedö tudat? Lehet. 

      Zsidó kéjmamor ez. Mi van benne? 

 

    453/. Egyházi iskola 

      A világ, az élet dolgait teljesebben tanitják ott, azt hiszem. Még ha nem is direkt módon tanulod a fontos és akár szörnyü dolgokat. Rá lehet jönni a tanultakból. 

      Aki ott végzett, nem csak pap lehet. Bármilyen helyet betölthet az emberi világban, kulturában. (Nem vagyok téritö.) 

 

    454/. A reszelt tormától csip a fejed "bubja"? 

      Mert ingerli asztrális tudat-csucsodat, a harmadik szemet. 

      A torma és a hagyma csipi a szemet. A harmadikat is. 

 

    455/. Láttam én is ilyen agyat? 

      Ugy érzem most. 

      Kis piros lábasban. 

      Néha meglocsolták. 

      Álpadló alatt tartották talán. Mindegy. 

      Vagy számitógép-házban. 

      Munkahelyemen volt ez. Egy igazi zsidó-fészekben. 

      Sörözö-haverjaim, szobatársaim. 

      Szaler, Gyebnár, Duffek, Eckl, Illés, Bene, Kreisz (Krausz), Török (Korainé)... 

      Ez az igazi zsidó élmény. 

       

      "Nem akartál hinni a szemednek." - Sajnos igy volt. 

      Mi jön most nekem? Nem tudom. 

 

    456/. "Találkozunk még." - mondta dr. Világossy Csaba sebész. 

     

      A szöke fehér köpenyes cövek. 

      Ilyen szörnyü célra? Lehetséges. A zsidó azt tesz, amit akar. 

      A zsidó vadállat nem alszik. Ki kell irtani teljesen! 

      Azt az államit is, aki ezt ellenzi. Kollaboráns irástudó majom csak. 

 

    457/. A "megállapodás" 

      "Eljön majd a megállapodás." 

      Igy hivják ezt a szörnyüséget? Lehet. 

      Ezt hallom a fejemben másfél éve. Dolgozik a zsidó moslék. Övé a parlament is. És a gyárak. 

 

    458/. "Téged kenyérre lehet kenni." 

      A "puha" agyban van az éntudat, a személyiség? Lehet. 

 

    459/. "A kapucnis módszert szereti Szebényiné." 

      Egyetemi oktatóm volt kémiából. 

      Kaszás módszert alkalmaz ö is? Azaz fejlevágó, fejtelepitö, asztrál rendszerbe kötö? Lehet. 

      Mi mást jelenthet ez a mondat? 

       

      Szebényiné! Pusztulj el! 

 

    460/. "Senki nem lesz, aki higyjen neked." 

      Ki hiszi ezeket el nekem? 

      Most folyik megint konferencia az antiszemitizmus terjedéséröl. 

      Csak sajnálhatjuk a zsidókat? Mikor mentjük meg magunkat végre tölük? 

      Gergényi vas-prefektus! Mit tesz maga ez ügyben? 

      Bene László kapitány! Mit tesz maga? 

 

    461/. Csucsok lefelé 

      Földön: Dél-Amerika, Afrika, India, Korea, Kamcsatka. 

      Emberi testen: bordák alatt középen a csont-csucs, állcsucs, pöcs, pina-ajkak kicsit nyitva, kicsit lelógva, állcsucs, Vénusz-domb, aranyér. 

      Hova mutatnak? "Földelések"? 

       

      A Föld északi föld-szegélyei tompák. Északon van az "északi fény", ami kékes derengés az égen, alaktalan. Ott van az "anód"? A kapcsolat az asztrál zóna, a tulvilág felé? 

      A Föld is csak egy gömb alaku test egy erötérben? (Nem a gravitációra gondoltam.) Északon, északi oldalakon laposság és iveltség, északon északi fény. Dél felé csucsok. Az a "földelés". Mi van az Antarktisz jege alatt? Egy nyelö egy másik mezöbe? 

 

    462/. "Kilátszanak a bordái." - az éhezö 

      A bordák ive dominanciát kap az asztrál energiához. 

 

    463/. Tölem elpusztulhat ez a moslék világ, most 

      A zsidó mindent elkövetett, hogy a lehetö legmélyebbre vigye magát és a világot. 

      Döljön össze a világ, a mankósitott szar. 

 

    464/. "Hol a kedvenc helyed?" 

      Ha egy üres étteremben megkeresheted a "legkellemessebb" helyet, asztalt, miért épp azt választod? Hol érzed rosszul magad? A falakban, alapban lévö emberi agyak, tudatok okozzák neked ezt a "megkülönböztetö" érzést? Lehet. 

      A Vigadó (Budapest) falaiban, alapjában mik vannak? Bár felujitották, kimentették-e az esetleg benne lévö agyakat? Vagy Kömüves Kelemennéhez cimezik majd a csodálatos gazdagságról bizonykodó, ujjáépitett Vigadót? Éttermében miért a 3-as asztalt kedveltem? Mi van ott? Egy méterre van a földalatti alagutja. Miket rakott a zsidó az épitményekbe? 

      Miért szerettem egyedül a gépteremben dolgozni a monitor elött volt munkahelyemen? Az álpadló alatt emberi agy volt? Lehet. A monitor sarkitottsága (ablak) és sugárzása (formátlan asztrális energia) erösitette asztrális tudat-csucsomat, igy könnyebben megérezhettem az ilyet, valami kapcsolat is létre jöhetett öntudatlanul. El nem hittem volna az ilyet, nem gondoltam volna ilyesmire. Birka voltam. De már régen átalakitották. Arról gondoskodnak, hogy a nyomokat eltüntessék. De a rendörkapitányok is ök. 

      Sose bizz a zsidóban! Az állat különb, mint a zsidó!!! 

 

    465/. "Ocsu közé keveredni" - a kollektiva varázsa 

      Alkalmazkodhatsz hozzájuk, mert örülsz, hogy befogadnak maguk közé ugy, hogy szörnyüségeikben részt veszel. Söt még te hajthatod a szekeret is, hogy megfelelj baráti társasaguknak. 

      Kollégáid, sörözö társaid mind szörnyü tetteket elkövetö zsidók lehetnek. (Ahogy a rendörtisztek is.) De sör mellett nem erre gondolsz. Mert nem tételezel fel ilyesmit, és nem észnél akarsz lenni köztük. 

      Magadnak is árthatsz. Csak nem gondolsz rá, hogy magad ellen beszélsz. 

      Tarsasagunkban akar el is idegenedhetsz a jelen levo szornyusegtol. 

      Egyedül viszont üvölthetsz a szörnyüségtöl. Mert akkor már nem érzed emberi melegségüket, "lapos" hangjukat. 

      Én is lehettem igy. Voltak kollégaim, sörözö haverjaim. 

 

    466/. "Laposan néz." - "Kint vagy a vizböl?" 

       A "lapos nézés" lerántja tudatodat a "lóról", szögességét elveszted. Ezért a kiépitett védelmi mechanizmusok nem müködnek. Nem tudod tartani magad. Beléd mehetnek mély tudatodba, tudat-alattidba. 

      Érezd meg az ilyet és akadályozd meg! 

       

      "Kint vagy a vizböl." - a nyomás kiemeli énedet a valóságból, lebegve haladsz a föld felett (mint Flintstone a rajzfilmben). Nem észlelsz emiatt sok mindent. 

 

    457/. Logikai elekromos (vagy pneumatikus) halozatok tervezesi modszerei, fogalmai hasznalhatok-e tudat "programozasara"? 

      A NAND-NOR logika nem ezert lett kitalalva? (A logikai ES, valamint VAGY muveletek eredmenyeinek NEGALTJAT adja ki ez a muvelet.) A "x-y logika" a csak ilyen muveletekbol felepitett szamitasi rendszert (algebrat) jelenti. 

      "Sorrendi halozat" - egyik allapot hozza a kovetkezot. 

      "Szinkron halozat" - orajel (trigger-jel) lepteti a hazlozatot a kovetkezo allapotba. 

      "Aszinkron halozat" - orajel (trigger) nelkul, "ahogy jon", ahogy "elkeszul" tortenik az allapotvaltas. 

      A "D" es "T"-tarolo is megvalosithato talan. 

      "Trigger-impulzus" - ami stimulaciot ad a passziv elemknek a valtozasra. Azok osszekotottsegetol ("osszehangoltsagatol") fugg a kovetkezo allapot: az eleme es a halozate. 

      "Trigger-jel" - trigger-impulzusok sorozatanak allando folyama. 

      Trigger-impulzust egyetlen tudat is kepes lehet kiadni. Tudat-vezerlo formaban. Ez egy kulon nyelv talan. NLP - Neurolinguistic Language. Ez letezik, olvastam. Valami ilyesmit hasznalhatnak. Szavak, nyelv nelkul. 

      Az ember elso idoszakaban nem volt nyelv? 

      Lehet, hogy azert valasztottak ilyen fogalmakat, modszereket, hogy tudat-vezerlesre is hasznalhatok legyenek. Van tudos, kutato, aki gyanutlan neha. Ilyenre kap "kutatasi tamogatast". 

      "Mit nem akarsz?" - telepatikusan megkerdezik es a negaltjat megteszik? Ez csak egy elemi pelda. Elemi - onmagaban all kiragadva esetleg egy nagyobb rendszerbol. 

 

    458/. A tudomány és a technika eredményei, vivmányai 

      Milyen szörnyüségre is használhatók? 

      Amikor MP3-lejátszót veszel, nem erre gondolsz. 

       

      Neumann János (von Neumann) amikor a "számológépet" fejlesztette, a tudat-programozásért dolgozott a karvajnak. Tudta ezt? Párhuzamot vont az agy és a számológép között. érdekes volt csak neki? 

 

    459/. Programozas alvo allapotban 

      Korabbi evekben ilyen tortenet jott ki belolem, hogy egy zsido bandanak kellett dolgoznom, es megszolgalnom testi epsegemet, vedelmemet. 

      Egyik, az utolso feladat volt, amit kaptam, hogy programot irjak alvo allapotban. A szemkozti hazban lealtattak a baratnoim, akiket szerettem. Mint egy fatuskot, tamogatva athoztak ide, a lakasomba. Az eloszobaban hagytak egy darabig. Alltam, mint aki olvassa a faliujsagot. kozben elokeszitettek a szobat. 

      Lefektettek agyamba, kinyitottak az erkely-ajtot. elmentek. 

      En aludtam, mikozben jart az agyam. Mikor kesz voltam azzal a valamivel, szolnom kellett valamit, amit meghallottak a masik lakasban, vagy hazban. Erre hangosan el kellett mondanom a "programot", amit rogzitettek valahogy. 

      Felebredtem, megittam a 3 sort, szinten programozott allapotban. 

       

      Mi volt az a program, amin dolgoztam? 

      Sajat tudatomat vezerlo tudat-program, amit lajd kesobb inditanak be, mikor "elinditanak arra a szornyu utra"? Lehet, sajnos. 

      Es mar bennem van a tudati program, ami majd tudatomat fogja "porgetni", ha "felvisznek az egbe"? 

      Magam fogom egyedul megcsinalni elveszesemet, mert program van bennem mar erre? Lehet, sajnos. 

      "Beloled fonjak a kotelet a nyakadra." - ilyesmit jelent. 

      Magam alkatat, sajatsagait en ismerem a legjobban, tehat en tudom a legjobb tudati programot irni, ami majd vezerli parany-tudatomat, ha betesznek egy foldrakas ala, vagy barhoza, ahonnam senki nem ment ki, es meghalni sem tudok. 

      Lehet, hogy kozben szeretetet fogok erezni, ez fog "kotni" a helzetbe. 

      Talan egy ellopott kotondbol, amiben az en gecim volt, csinaltak millionyi utodot, mag-allapotban? Lehet, sajnos. Hany millio ivarsejt van egy "adag" geciben? sok millio. Az ilyen "szorny-utodok" erzelmeit fogom erezni kozben? El se engednek talan, mert meg ugy is vannak "idomitva". "Sokan varnak mar magara." - ezt a mondatot is hallottam. 

      Ez sajnos, mind igaz lehet. Hogy menekuljek? 

 

    460/. "Eláshatod magad." 

      Kimondathatják veled, hogy szörnyüséget akarsz magad ellen. 

      És ez végrehajtódik, mert erös asztrális kapcsolatod miatt "beiródik" a világrendszerbe. 

      Vagy valaki meghallja telepátiával, és megteszi neked, mert nincs jobb dolga, és a törvény nem bünteti. És a rendörök Budapesten vannak oszlatónak. 

 

    461/. "Égbe kiáltott" szó kitörlése 

      Ha beiródik sorsodba az erös, dühös akarattal felkiáltott kivánság magad ellen, valahogy ki kell törölni. 

      Hogyan? Nem tudom. 

      "Senki ne találjon meg! Felejtsen el mindenki!" - ezeket provokálták, kiáltatták ki belölem, feldühitve tegnap. Én irtam szörnyü sorsom? Hogy kell kitörölni? Ki tudja? 

      Találjanak meg, mentsenek meg, ha agyamat élve eltüntetik valahova! Persze, hogy ezt akarom. Kérem szépen! 

 

    462/. Agy, tudat, fenyö, hópehely, jégvirág - kristályok 

      Ezek mind növekményes manifesztumok, ezért kristályok. 

      A hópelyhen és a fenyö-ágon látni, hogy milyen primitiv strukturák. Szinte egyszerü gráfok. Élek, csomopóntok. 

      Az ilyen strukturákat egyszerü programozni, azaz a rajtuk való lépegetéshez megfelelö nyelvet, algoritmust találni. 

      Az agy is láthatóan ilyen, a sejtek alakja és hálozata mutatja. A tudat is, mely absztrakt szint az agy, mint testi minöség felett. A tudat megkeresi a saját strukturáját, ami jól illeszkedik az agy-kristályhoz. Ha az agy-struktura elromlik (betegség, károsodás), akkor a tudat is megváltozik, mert más lett a "tartója". 

      A tudat-programozás tehát sajnos közeli valóság. 

      "Konkrét és absztrakt strukturák" [Varecza János] - sokra gondolhatunk e könyvcim alapján. 

      Meg kell menteni, aki ilyen vesszélyben van! 

 

    463/. Chesterfield 

      "Ládák mezeje, szekrény-föld" - ezt jelenti ez a szó. 

      Hires cigaretta-márka neve. 

      Bezárt tudatok, agyak elterülésére utal. 

 

    454/. Örkény: Tóték 

      Dobozoltak a szabadságos vendég örnagy eröltetésére. 

      Rengeteg dobozt csináltak. 

      A dobozokat rendszeresen elküldték. Hova? 

      Mihez kellett ennyi doboz? Agyakat raktak beléjük? Lehet. 

      Az örnagy modorával felhergelte a családot, igy nem tudtak gondolkozni a dolgon. Az örnagy nem örült volt, hanem szakember. 

      "Isten hozta örnagy ur." - ez volt a film cime. Ez jobban jelzi, hogy az "isten", azaz a tulvilági energiák szolgálatából érkezett erre a munkára. Dobozokat csináltatni balekokkal agyak dobozolására. A rendörség közben tömeget oszlatott, vagy politikailag gyanus személyeket üldözött. Kényelmes rendöri munka. 

 

    455/. Az idöjárás ismeri a naptárt? Ö nem. 

      Hagyományos megfigyelések az idöjárással kapcsolatban: 

      "Ha Medárd-napkor esik, 40 napig fog esni az esö." 

      "Ha Mátyás-napkor süt a Nap, még hideg lesz, hosszu lesz a tél. (Ha a medve meglátja árnyékát, visszamegy aludni.)" 

      "Sándor, József, Benedek zsákban hoznak meleget." E három névnapkor melegszik az idö. Miért pont akkor? Mi jelentösége van a zsáknak? 

      "Ha Katalin kopog, a Karácsony tocsog." 

      Ezek mind azt igazolják, hogy az idöjárást és annak egyes fordulóit emberi tudatok irányitják. 

 

    456/. "Lassan testtel!" - "Lassan járj, tovább érsz!" 

      Nézd meg elöbb, hova teszed a tested! Azt elkaphatják. 

 

    457/. A tudat társ-tudatot keres 

      Ezért keres az élö halott társat, és költözik be szellemként valakibe. 

      Az embrió az anya tudatát találja meg, az mindig ott van. 

      Ha magányos vagy, ezért mehetsz telepátiával másokhoz. Pláne, ha nem tudsz a jelenségröl. 

 

    458/. "Szétszóratásban" élnek a zsidók 

      Szétszórják az emberek agyát, tudatát szerte a világban. Azért mentek mindenhova. 

      Épitik a tudat-hálót a világmindenség felé. 

      Irgalmatlanok! 

 

    459/. "Összevillant a szemük." 

      Telepatikus kapcsolat jött létre, egészen mély. "Egymásba látnak." 

      A domináns, kezdeményezö csinálja ezt. 

 

    460/. Tudatlánc a világmindenségbe 

      A "kiválasztott" ember telepatikus kapcsolatba kerül egy másik tudattal, amelyik szoros asztrális kapcsolatra van "konfigurálva" (beállitva). Az már lehet, hogy gépiesen müködik, igazi tudat-gép. 

      A "kiválasztott" gondolatára madarat hiv, szelet forgat stb. 

       

      Az asztrális kapcsolat nagyon mély is lehet. Annyira, hogy könyvek tartalmát is érezheti talán. És ezt megkapja a "kiválasztott". 

      "Kiválasztott" ember több is lehet. 

      A tudatlánc hosszabb is lehet, szélesebb is lehet. 

      Több tudat fedheti le a mindenséget. Igy lesz széles a "spektrumuk". 

      Ezek a gép-tudatok már eldugott fejekben, fonnyadt testekben vannak. Vagy kómás betegben is? Nehéz öket megtalálni, de meg kell. Muszáj! 

 

    461/. Szellem-beköltözés fogalmai 

      "Megkisérti" - megpróbál beköltözni a szellem, kipróbálja, hogy jó lenne-e. 

      "Emberére talált" - jónak találja az illetöben valo tartózkodást. 

      "Szócsönek használják." - az embert, akibe szellem költözött. 

      "Maga az embere?" 

 

    462/. Jézus szelleme 2000 éve "kisért"? 

      Azóta mindig beköltözik valakibe a lelke, szelleme? 

      Hol a teste, agya, feje, mumiája? 

      Az egyik "titkos" evangéliumban arról beszél, hogy elhagyja a testet, mert az csak teher. 

      Jézus is csak áldozat valakik irányitása alatt. Ilyenre csinálták. Ugy alakitotta életet, ahogy azok vezérelték. 

      Nem csak az ö anyjának mondták meg (álmában, telepatikusan?), hogy az Isten fiát fogja megszülni. "Több vasat tartanak a tüzben." 

      Csak éppen öt választották erre a célra, mert öt találták legalkalmasabbnak. 

      Különleges képességei vannak, de ö is csak eszköz "azok" kezében! Egy naiv szerencsétlen (balek), akivel még akármilyen rossz megtörténhet. Számit ilyesmire? Nem hiszem. 

      "Jézus szive templom" - oda ellátogat rendszeresen a szelleme? Azért hivják igy? Lehet. 

 

    463/. "Hálaadás ünnepe" az USA-ban 

      A legyözött indiánokkal együtt a megszálló angolok közösen ünnepelték a böséges termést. 

      Mitöl lett a böséges termés? Az elesett, megölt indiánok élve maradt tudatából? Lehet. 

 

    464/. Az égen (levegöben) nem minden ugy van, ahogy látszik 

      ... 

      A horizont közelében, ahol a két öselem: a levegö és a föld, vagy a levegö és a viz érintkezik, csalóka lehet a látvány. Talán nem ugy van, ahogy látni. 

      A Nap korongja is arany szinü ott. 

      A távolodva leszálló repülögép távolságát nem tudod felmerni. 

      ... 

 

    465/. "A Napba ment" - "A Nap lánya/fia" 

      Sok ilyen elem van a mitológiákban, régi irásokban, történetekben. 

      Valamit jelenthet. 

      ... 

 

    466/. Én csak küldönc vagyok 

      Sok ember hordta össze fejembe azt a tudást, amit ki lehetett mondani, ki lehetett egésziteni fontos dolgokról. 

      Én csak leirtam, elmondtam. 

      Miért tettek ezt épp énvelem? - "Abban már nem lehet köszönet." 

      Hátborzongató lehet a válasz. 

      Ne legyek az "1000-éves birodalom" szeretet-sugárzója! 

      Ne legyek "megváltó", "örökkévaló", Matuzsálem (majdnem ezer évig élt), önfeláldozó, levágott agy, ürhajó-töltet! 

      Ne én tápláljam a Napot! 

      Lehessek kisember, aki végre meghalhat teljesen és nem születik ujjá sehogy! 

      Menekülnöm kell az életböl, mert szörnyü és moslék a világ. 

      Az élet nem csoda, hanem rohadt véletlen. Jobb lett volna meg sem születnem. 

      Nincs is enem, mert a szellem bennem nem hagyta kifejlodni. Engem igazibol senki nem ismer. 

      A beköltözött szellem kiszoritja a "kübli" egyéniségét. Ha bent van, a gyikagy dominál!!! 

 

    467/. "Sokat változott a világ." 

      A 2000 éves Jézus, a leendö Megváltó sokat nem tud a mai világról, technikáról, tudományról. Nagy bajokat szenvedhet különleges sajátságaival manapság. Még sóbálvány is lehetne! 

      Ö messziröl jött. Szellemként nem tudja jól a való világot. 

 

    468/. Holtak templomokban 

      Padló alatt, pincében különleges holtak fekszenek. 

      A szeretet, tisztelet irántuk nem marasztalta ott lelküket, életben hagyva agyukat? Lehetséges. 

      Ez adja az "emelkedett", "magasztos" hangulatot ilyen helyeken. 

      II. János Pál pápát is a Szent-Péter Bazilikában temették el. Nagyon tisztelték, szerették. Meghalhatott? Ki tudja? 

      Mátyás király Székesfehérváron, a Bazilikában van eltemetve. 

 

    469/. A "kaszás", ami mozog - "Zörög a csontjuk." 

      A csontváz talán össze van drótozva, ahogy az iskolában láttuk a csontvázat a szertárból (Samu bácsi volt a neve). Valaha élt ö is. 

      Vagy nem is kell drótozni? Összeszárad ugy az izület, a forgó, hogy a csontváz antenna-hálóként tulvilági energiával müködö marad? Attól félek, ez az igazság. 

      Tudata erös asztrális kapcsolattal energiát kap "odaátról". 

      Ezekkel az anyagi elemekkel és energiával uj mozgást tanitanak agyának, tudatának. "Ujra meg kell majd tanulnod járni." 

      Szörnyü tetteket követhet el, mert parancsra müködik. 

       

      "Látogatót kap majd." - mondta valaki egyszer a lépcsöházban. 

      Nálam is volt egy ilyen az ajtóban? Lehet. Ezért nem merek ajtót nyitni évek óta? Lehet, csak nem emlékeztem erre. 

      Zümmögött, mint egy transzformátor. 

      "Azt csinálom, amit mondasz." - mondta. 

      "Te is megtudhatod." 

      Most, amikor elöjött ez a fejemböl, az a gyanum, hogy jó ismerös volt, talán nö. 

      Alkalmazkodni is lehet ilyen állapothoz? Ha "jó" ismerösök, rokonok vannak IGY együtt, akik szerették egymást, de a tudatuk, a tudat-kapcsolatuk megmaradt? Lehet. Igy is együtt maradnak, mert szeretik egymást? Szörnyü, ha igen? Mit tudnának csinálni mást? 

      A zsidó tudomány korlátlanul fejlödik. Bill Gates, Neumann. Mindet ki kell irtani! 

      Ez a zsidó életképesség. Bármi áron a mocskot nekik!!! 

       

 

    470/. Pszicho - Hitchcock filmje 

      Anyja hangját is hallani lehetett a filmben. Nem értettem, hogyan. 

      Az anya a halála után ki lett preparálva. Maradék-tudata életben maradt. Telepatikus kapcsolatban maradt fiával. Annak testét használta, amikor beszélni akart. 

      Ez a lényeg. "Mire minderre rájössz, már késö lesz." 

 

    471/. A "fehér éjszakák" 

      A Föld északi részének egyes részein télen sokáig állandóan világos van. Pl. Szt-Pétervárott. 

      A galaktikus világkép nem magyarázza meg ezt a jelenséget. Söt ellentmond neki. 

      Ez a jelenség is azt bizonyitja, hogy az égbolton látott fény nem természetes, hanem manifesztum, amit valami kivált. 

 

    472/. Az ég "tölcsérei" - a természeti spirálok 

      Az anyagi és az asztrális mezö közti kapcsolat, mozgatás egyik fajtája, ha nem az egyetlen. 

      Ezek szállithatnak föl-le különbözö dolgokat, teremthetnek akár láthatatlan állandó kapcsolatot ég és föld között. Tornádó, atomrobbanás stb. tölcsére is igy néz ki. De a kádból lefolyó viz is ilyet hagy. 

      Ha ezek a tölcsérek matematikailag leirhatók, akkor emberi tudat is képes produkálni ilyet, ha asztrális kapcsolatra van kötve. 

      Pl. exponenciális tölcsér lehet az elsö közelités. Ha az nem elég pontos, de képletileg könnyen leirható, akkor regresszió-számitást, iterációkat, matematikai statisztikai módszereket is el lehet végeztetni emberi aggyal. 

      A gramofon tölcsére is ilyen "égi" tölcsér? Hogy halljuk a hangját? Ha "belülröl", akkor asztrálisan halljuk, nem a fülünkkel. 

 

    473/. "Meg van mondva." - "Meg legyen mondva!" 

      ... 

 

    474/. "Lassan a testtel!" - "Lassan járj, tovább érsz!" 

      Nézd meg, hova viszed a tested, mert elkaphatják és nem tudod, hova kerülsz benne! A testedet óvd, mert abban van az agyad, az életed! 

      "Nagy gyakorlatuk van már." - "Egy secc alatt." - Hamar leszedik a fejet régi technológiával. Talan asztrális energiával. ("secc") 

 

    475/. "Tisztitótüz", "pokol", "menyország" 

      - "Tisztitótüz" - elökészit a menyországba, Napba menésre. Tudati terheléssel, gyötrelemmel kitisztitják a tudatot: rossz beidegzödéseket, szokásokat, "fészkeket" stb. Amiktöl nehezebb lenne "arra" használni: pozitiv sugárzásra. Igy tiszta bamba naiv "angyal" lesz az illetö tudata. 

        "Majd kitisztitjuk elötte a fejedet." - mondta egy hang a fejemben, telepatikusan. Másfél éve tart az erös telepatikus gyötrés: ez a tisztitótüz, engem is oda szántak a világ geci urai. 

      - "Menyország" - a pozitiv tudatallápotu tudatok öröm-állapotban vannak, igy sugároznak energiát a "világ fennmaradásához". Ide egyböl mennek a "szentek", naivok, nagy gyerekek. Ördögi tett ez a világ! 

      - "Pokol" - a jóvá nem tisztitható, inkább gonosz alkatuak tudata gonoszságra lesz felstimulálva. Ök igy sugároznak tudati energiát a világnak. 

 

    476/. Vizkö alatt is lehet bármi. 

      Keményen befedi a vizkö, amit akar. Kemény, mint a kö. Talán emberi agy is lehet alatta bárhol a világban, "vizbázison", mert vizben megél. Ki keresi meg öket? 

 

    477/. "Kemény a fejed." 

      - Nehéz lesz széttörni, hogy meghaljon biztosan; a tarkóra mért "kegyelem-ütésekkel", kalapáccsal például. 

      - Eltemetve nem mállik szét a koponya talán soha, és igy érintetlen marad az agy. A koponyán csak alul van lyuk: a gerincnek, gerincvelönek. A gerinc együtt marad a koponyával temetésnél. Semmi nincs, ami megnyitná a koponyát. Tudata marad az ilyennek, sajnos. Régi koponyám volt gyerekkoromban: rücskös volt már, de egész. El kell enyésznie! 

      - Erös asztrál-kapcsolattal fejlödött az agy. Azért kellett erös koponya-boltozat (iv). 

 

    478/. Topáz, cseppkö - a krist'ly alatt mi van; 

      Az ilyet sosem törik szét, mert "szép" és "érték" és különleges és ritkaság. 

       

      - a minap talált nagy topázban fatörzs-darab van. Abban mi van? Mikor tudjuk meg, mi van egészen belül? Agy? Szét kell törni! 15 millió éves. 

      - a cseppkö alatt is bármi lehet, nagy az értéke, a tisztelete. Ez is nagyon veszélyes. 

      És a mésztufa-barlangban mi van? Akár ugyanaz. 

 

    479/. Fent az iv, lent a csucs (ld. még: 461.) 

      A Föld szárazföldjei, az ember teste ilyen osztásuak. 

      A szárazföldek északon szétterülök, délen csucsosak. 

      Az embernek fent a valla az iv, lent a lábak, nemiszervek stb. a csucsok. 

      Minden egy nagy, ismeretlen erötérben van? A Föld is egy golyó csak benne? Igen. 

 

    480/. Az "isteni sugárzó szeretet", a prána, élet-elixir, éter stb. 

      Valószinü, hogy tudat-tömegek generálják, sajnos. Régóta léteznek ilyen fogalmak az emberi kulturákban. 

 

    481/. "Angyal"-csinálás 

      Akiket a Napba, a menyországba küldenek tudatként. 

       

      - Anyját nagyon szeretik, körbe rajongják. Igy tudatát öröm-állapotba viszik ("mennyei" boldogság állapota). 

      - Hogy teherbe eséskor "mélyre merüljön a kanál". Azaz az emberhez szükségesen tul, a "bamba" asztrál-mezöböl is kapjon a leendö gyerek alkata, tudata. 

      - A gyereket satnyára nevelik, telepatikus terheléssel, azaz szellem beültetésével. Akár fölváltva, ki-be mászkálnak a fejében. Izmai, inai alig fejlödnek. Régi szaros játék már ez. 

      - Feje nagy lesz. 

      - Önállótlan, nyafogó, ragaszkodó lesz. 

      - Öregkorba érve már csak "csont és bör" lesz. A gátlás megszünésével leolvad a zsir, ami addig összetartotta testét. 

      - Magányos lesz egész életében abnormálissága miatt. Öregkorban elöbb-utóbb egyedül marad, nyugdij nélkül. Élvezetes zsidó préda lesz. 

      - Oda viszik, ahová akarják. Szép szóra tapad. 

      Gusztávot nézzétek, a rajzfilm-figurát! 

 

    482/. A Vatikán ne legyen állam, önálló! 

      Igy nem biztosithatók az általánosan elfogadott emberi eljárások. 

      I. János Pál pápát gyanusan gyorsan balzsamozták. Halála ma sem kideritett. 

      Orvosi és bününldözési és egyéb eljárások, módszerek önkényesek lehetnek igy. 

      Legyen átjárható normálisan a Vatikán is, mint a többi állam! Jó emberi érdekböl. Ne lehessenek önkényes viselkedések ott sem! 

      Az állam alapvetö biztonságot kell hogy jelentsen. A mélyen tisztelt Vatikán érinthetetlen talán minden szempontból. Bármi megtehetö ott? Ki tudja? 

 

    483/. "Ne csak a hátad mögé nézz!" 

      Ne csak idegenröl, ellenszenvesröl, ellenségedröl tételezz fel rosszat! 

      A hozzád közel állókról, bizalmasokról, haverokról is tedd fel, hogy ártani akarnak majd, vagy most, a legszörnyübb módon is! 

      "Nézz a lábad elé!" 

 

    484/. "Uj testet kap majd." - lélek-átvitel? 

      Átviszik lelkemet, tudatomat egy viz alatti testbe, egy eltemetett hullába (ujraéled), egy távoli ürhajöba, égitestre, befalazott testbe, mumiába, muanyag-testbe, könyvelö-gépbe? 

      Ettöl a fajtól kitelik ilyesmi. 

 

    485/. "Hiszi a pici." 

      A parány-tudat állapotában már nem teljes emberi tudat müködik, hanem "szükitett". Hogy jobban tudja használni a karvaj. És ne tudjon ártani magának az áldozat-agy, és ne tudjon menekülni a helyzetböl. 

 

    486/. "Beégetik" a sorsot - "Szállj magadba!" 

      Erös geometriával, erös és megfelelö telepatikus nyomással a kiválasztott áldozat jövöjébe "irják", "sütik" a majdani teendöit, tudatállapotát. 

      Ilyenkor "kattan" az illetö, mert "mélyen" ment beléje, és mert nem tud ez ellen védekezni. 

      Széles bohóc-mosoly a majdani "boldoggá" itéltséget irja be. 

       

      "Mindenkinek meg van irva a sorsa." 

 

    487/. "Erös vár a mi Istenünk." - felirat templomon 

      Isten egy masszivum, ami bonthatatlan? 

      A Kinizsi-várat Kinizsi Pál élö tudata tartja össze? Mint Déva várát Kömüves Kelemen feleségéé? 

 

    488/. "Te leszel a köszikla, amire egyházamat épitem." 

      Péternek mondták. 

      Tudata be van épitve a templom alá? Elhivatottsága, hite, ereje adja a kötöanyagot ahhoz, amit rá épitettek? Nagyon valoszinü. 

       

      Mi van a Szent-Péter Bazilika, a Vatikán alatt? Templomok, kolostorok falaiban, alapjai alatt? 

      Akárki is mondta ezt Péternek, ember-ellenes szörny volt. 

 

    489/. Aki nem tud ölni, ártani 

      Annak tudata, életben tartott agya összetarthat, söt védhet egymaga épületet, várat, a Fehér Házat Washingtonban. Ha ki van kotve az asztral mezore. 

      Kömüves Kelemen balladája is erröl a szörnyüségröl szól. Mármint arról, hogy ez régi "hagyomány". Söt, van ilyen népballada-kategória: "A befalazott asszony". 

 

    490/. "Szézám, tárulj!" 

      Ali baba és a negyven rabló meséjében erre a vezényszóra nyilik a szikla, mely a barlangot zárja. (És hasonlóra zárul.) 

      Érti az emberi szót, asztrális mezön keresztül szikla-mozditásra van "tanitva". Talán csak ezt a két müveletet tudja. 

      Ez is emberi tudat, élö agy lehet csak. Semmi más! 

      Öreg korban értjuk meg a meséket igazán? 

 

    491/. Az USA korlátlansága 

      Az USA ad otthont az embertelen törtetéseknek, a kontroll nélküli kutatásoknak. Titkosszolgálatuk külföldön van, az USA földi érdekeiért dolgozik. Csak a világmegszállás fontos nekik. 

      Van dobozuk, melyet atomrobbanás sem képes széttörni. Mit rakhatnak bele? Anyag már van. 

       

      Kontroll legyen végre az USA fölé! Régi nagy adósság ez. Lemaradás. Örült rosszak bármit megtehetnek. Ez azt jelenti: futurológia. 

 

    492/. A zsidót a gonoszság tartja életben 

      Fehér cupák, saját energiája önmagában kevés az élethez. 

      Fel "kell" tornáznia magát valamivel, ami "felfujja", energiát ad neki. 

      Ez a készülés a szörnyü tettre. Állandó szemlélése a leendö áldozatnak. Közben saját "erejének", hatalmának átérzése. 

      A bármilyen kis ügyböl épitett bosszu is energiát ad neki, hosszan tartót. 

      Fortyogástól él. "Nekünk élni kell." - mondja ö. 

      "Harc a megmaradásért." - "A megmaradésért folytatott harc." - ilyen szépen hivja ö ezt a szörnyüséget, zsidóságot. 

       

      Ilyen áron tud csak létezni. Eliminálni kell! 

      Közben eljátssza a rendört, a birót, a szocialistát, a magyart a nagy szinházban, ami az ember-élet. 

       

      "Fehér ember nem felejt." - ez a fehér cupák zsidót jelenti. 

      Pusztitsd agyad, rontsd izületeidet, csontodat, légy zavarodott, bolond, mire öreg leszel!!! 

      Igy talán nem tudja sokra használni agyadat, csontodat. 

       

      Ha gyereket csinálsz, milyen sorsot adsz neki? Ö gyanutlanul jön. 

      Ha asztrál-kapcsolatu bamba vagy, ö ezt örökli. Ö is kellhet a zsidó takonynak. 

 

    493/. Dr. Égely György agy-erömüve 

      Az "Égely-kerék" nem csak észleli a "bio"-energiát, hanem forgó mozgássá is alakitja. 

      Továbbra is agy-rablásból fog élni a zsidó? 

      Bush zsidó csak elöre köszönhet neki. Vagy leszophatja. Zsidónak az szinte semmi. 

      Lassan jönnek elö a zsidó állatságok a ködböl. 

       

      Pusztuljon a világ végre!!! 

 

    494/. "Ne hivd ki a sorsot magad ellen!" 

      Ne adj rá okot, hogy "beléd" irjanak, azaz a jövödbe! 

       

      Ne hagyd, hogy aktivizálódjon ellened irt sorsod! Keruld el az ilyen elemeket! 

 

    495/. "Ahol a part szakad" 

      Ott kell keresni az agyakat. És hasonló helyeken: vár, épület falai alatt, cseppköbarlang, mésztufa-barlang, mocsárban, temetöben stb. 

 

    496/. Daniken uj olvasata 

      Nem csak földönkivüliekröl szól, amit irt. 

      Néhány példa a "Jövö emlékei" cimü könyvböl: 

        - A Husvét-sziget köfejeit "robot"-nak nevezi. A "robot" cseh eredetü szó. Prágában csinálta Löw zsidó rabbi a Gólemet, az emberböl lett robotot. 

        - Sisak van sok ezer éve szobrok fején (Tokoma, Japán). Fényszürös, hermetikusan záródó sisak! Ki néz ki alóla? Kövé vált agy van mögötte? Lehet. 

        - Piri Reis térképén (1513) az Antarktisz északi partvonala pontosan megegyezik a mai technikával felvett rajzolattal. Ki vette fel a partvonalat? 

      ... 

 

    497/. "Kék" bolygó (Föld), "vörös" bolygó (Mars) 

      A Föld kéksége erös asztrál-energia használatát mutatja. Anélkül nem is volna talán. Mai szinten nem, ez biztos. A Föld megeszi a világot, az Istent is talán. 

 

    498/. A koponya zárt! 

      A koponya nem nyilik fel az idök mulásával. A gerinc sem. Mindkettö agyat, idegeket tartalmaz. 

      Megmarad a tudat, az érzékek, érzelem. Szörnyü. 

      A boncoláskor kiemelt agy, a levágott koponya-tetö nem biztos, hogy elveszi az életet! 

      A koponya ivelt felületekböl képzödik, végül összezáródik. Asztrális antenna a koponya. 

      A babát azért terhelik hülye dolgokkal, hogy kifejlödjön a koponya-csontja. 

      Ha agymütétnél levágják a koponya-tetöt valakinek, könnyebben szétesik halál után a koponya. Pláne, ha öregkorban történik ez, amikor már gyenge az ujracsontosodás. Akkor már erre kell gondolni. 

      A gerincvelö az agy kiterjedése. A mozgáshoz szükséges külsö energiát a gyürü alaku "antennák" veszik fel. (gerinc-csigolyák) 

      A régi koponya rücskös, de teljes! Alul egy luk van rajta a gerincvelönek. Azt a gerinc-oszlop védi, szinten erös csontok. 

      Ez van. A teljes bomlást, az igazi halált kell elérni! 

 

    499/. Az évszakok váltakozása 

      Az évszakok annyira különböznek egymástól fontos jellemzöikben, hogy a váltás nem folyamatos, nem természetes. 

      Tudatok vezérlik az évszakokat és váltásukat, földrésztöl, vidéktöl függöen. Valószinü. 

 

    500/. Taréj = asztrális "antenna", husérintkezö 

      Kakas, sárkány, gyik - mindegyik tarajos. Annak a "husnak" nagy az asztrális vezetöképessége. 

       

      A liba nyaka hosszu, lába mint a kakastaréj. Husérintkezö, mert erös vezetés kell "lefelé". 

 

    501/. Asztrális anód és katód, asztrális "áram" emberben 

      Mintha tényleg erötérben lennénk. 

      "Töltés-megosztás", azaz polarizáció alakul ki az emberben. 

       

      Ha erös a kapcsolat "felfelé", az asztrál zóna felé, erös kapcsolat kell lefelé is. Ez csöpögést, vagy bepisálási, beszarási hajlamot okozhat. 

 

     

    502/. A fogsor, a fogak 

      Felfelé és lefelé asztrális "antennát" és "földelést" adnak a testnek. 

      Fogprotézist viselö nöknek ezért nönek szörszálaik az állukon. Uj "antennát" kapnak. Ha borotválják, nem élnek sokáig. Különben uj energiát kapnak. 

 

    503/. Ember-tipusok asztrál-használat alapján 

      Az egyik ember-tipus asztrális energia nélkül nem lenne képes felállni sem. Ezért megállás nélkül gerjeszti, tölti, eszi az asztrális mezöt. 

      A másik ember-tipus asztrális energia segitsége nélkül is tudna müködni, élni. De az elso tipus által keltett erös asztrális erötér öt is befolyásolja, söt kárositja. Kicsit hasonlit már az elsöhöz. Már mindenki az elsö kategoriához hasonlit. Megtanult ugy élni, mint az elsö tipus. "Nem lóghat ki a sorból", ezt már megtanulta. Ez a demokrácia? A gyenge megerösödése, a világ átalakitása saját önzö, pusztitó céljai szolgálatára. 

      Az elsö ember-tipus "élni akarása" pusztitja a világot, a Földet. Ennek jó vége nem lehet. Az önzö pusztitót eliminálni kell, kárait meg kell szüntetni. 

 

    504/. Mindent bevetnek a szörnyü tettükért 

      Akinek tudatát, agyát elöre kiválasztották, az erre számitson: 

       

      "Beleadnak apait, anyait." - rokonség erejét, tudását, gonoszságát, szivósságát, söt elhunytak szellemeit (!) is bevetnek a szörnyü tettért: a fej, az agy letépéséért és eltüntetéséért, a tudat használatáért. 

      A legjobb, legujabb tudást használják. Amit a tulvilágról, idöutazásról, teleportációról tudni lehet, mindent felhasználnak. 

      Szellemek a tulvilágról elvihetik a levágott fejet, agyat, mumiát bárhová, térben és idöben mozogva. Hogy találod igy meg? 

      A zsidók mindent tudnak a világról, amit tudni lehet. 

 

    505/. A földönkivülieket a zsidók csinálták régen? 

      Lehet, hogy a ma ismert szinte minden földönkivüli fajt zsidók hozták létre több ezer évvel ezelött? Azokból fejlödtek ki, akiket a zsidók erre itéltek. Maguk közül is talán, de inkább kiválasztott áldozatokat használhattak erre a célra. 

      Bizonyára szoros kapcsolatban vannak velük azóta is. 

 

    506/. Az oroszlán sörénye 

      Csak a him oroszlánnak van sörénye, azaz asztrális energia-antennája. A nöstény vadászik, neki nincs. 

      A nöstény tevékenységéhez nem kell asztrális, azaz többlet-energia. 

      A him nem vadászik, talán "bölcselkedik", az meghaladja erejét, ezért külsö energiát vesz fel hozzá a sörényen keresztül. 

      Ez azt bizonyitja, hogy az oroszlán olyan faj, melynek nem kell az asztrális energia természetes tevékenységéhez, életéhez. A him passzivitása más dolog. 

      Talán emberek is vannak, vagy voltak ilyenek. Csak kihaltak az erötértöl. 

 

    507/. Capri "kék barlangja" 

      A kék szin tultengése asztrális energia jelenlétét mutatja. Ahogy az atomerömüben is. 

      Mi lehet ott a viz alatt, vagy máshol a barlangban, vagy a közelben, aminek ilyen jele van? 

 

    508/. "Kék-zöld" foltok a testen 

      Sérülés (ütés, zuzódás) miatt a gyógyuláshoz asztrális energiát vesz fel a sérült rész: ahol szines. Ilyen már a tudat? Vagy nem automatikus ez? Van valami figyelö tudat valahol? 

 

    509/. Schlosser - a név kötelez 

      A "bezáró". Sclosser Margit, volt kollégám tömi tele agyamat zsidó érdekböl? Lehet. Katolikus oktató. 

      A rendörök az utcán vannak. 

 

    510/. Reflex-tudatok 

      A reflex alacsonyabb rendu idegi, tudati tevekenyseg. Nincs elemzes, merlegeles, dontes. 

      Egyes helyekre reflexeket epitenek a karvajok, hogy "arra menjen, amerre ok akarjak". 

      Kerekre tagult szemekrol veheto eszre az ilyen beavatkozas. ("Kerek szemek") 

      Ilyen reflex-tudata lehetett: 

       

        Szindbád, a hajós 

        A bolygó hollandi (?) 

        Mária Magdolna,  

        Judás, 

        Charon (?) 

         

      Mária Magdolnáról több olyan festmény van, amin tág szemeket mereszt, kezében egy koponya. Talán Jézusé? Judásról is vannak tág-szemü festmények. Mindkettöt "reflexessé" alakitották, hogy befolyásolják Jézust? Lehet. 

 

    511/. Szent László hermája 

      Fej alaku arany-forma. Benne van a feje? Lehet. Az "értéket" eszelösen tisztelik. Ezért nem bontják fel. Fel kell bontani, hátha szenved benne egy agy! 

 

    512/. A "szent jobb" 

      Szent István mumifikált keze, levágva. 

      A szarkofágban ugy mumifikálódott, hogy most is bomlatlan, szilárd. Él az agya? Ki tudja? Ez a tudni való ebböl: van ilyen. Számtalan esetben. 

 

    513/. Katasztrófa-elörejelzés digitalizálva 

      Ha rátesznek egy agyat, még a vihart is megelözheti talán. A zsidó moslékság korlátlan. 

 

    514/. Lezárt pince, üregek tömbházban 

      Az ötvenes években épült tömbházak pincéje lezárt, hozzaférhetetlen üregeket tartalmaz. Nem csak az ugynevezett LÉGO-pince, hanem hozzáférhetetlen, vasajtóval lezárt üreg is van. A rendörség foglalkozik ezzel? 

      Ilyen van például Tatabányán, a Fellner tér 2. szám alatt. Az egyik pince-helyiségböl kis vasajtó nyilik egy üregbe. Kevesen tudják, én is csak emlékszem. Mi van mögötte? A pince-helyiséget egy fiatal házaspár birtokolja, lakattal zárja. Az egész pince-lejáratot vasrács fedi, zarva. 

      Ide is dughatnak a karvajok emberi fejet, agyat, élö mumiát. 

      "Lesz, aki rád nyissa majd az ajtót?" - kérdezte apám régen. Engem akarnak oda rakni? Ki véd meg? 

      Minden tömbházban vannak ilyen lezárható, észrevehetetlen üregek, helyiségek. Ugy épitették a házakat, hogy legyenek benne ilyenek. 

Betonház (11 emeletes) alagsorában több helyiség, amiket maganszemélyek birtokolnak, zárnak, a kulcsot maguknál tartják. 

      Kisboltok hátsó helyiségei, mühelyek, raktárak. Rendetlen lomhalmaz, lomtár, szemét-kupac, "jégverem", földhányás. Mind rejthet ilyet. Nem csak kábitószert, csempészett cigarettát. 

      Még lemerevitett ember is lehet benn, állva akár. 

       

      A szörnyüségek az orrunk elött is vannak! 

 

    515/. Globális felmelegedés 

      "Tul" sok emberi tudat, élö agy gerjeszti az asztrál mezöt. 

      Évezredek alatt megmaradt rengeteg "élö halott" tudata nem tudott meghalni. 

 

    516/. Papirok, csomagolások - "zsákba-macska" 

      Erös, kemény, bomolhatatlan papirok, "zsirpapirok", azaz folyadékot, gél-szerü anyagot át nem eresztö papirok vannak már. 

      Mi van a papir-csomagban? Bármit, agyat is be lehet csomagolni ilyen papirba. Senki nem gondol rá. 

      Müanyag szalagok, melyekkel a butor-dobozt kötik át, csak szerszámmal, nagy erövel vághatók el. És csak vághatók. Nem mállik, nem bomlik. 

      "Ellenállnak az idöjárás viszontagságainak." - nem pusztulnak a természetben, a környezetben. Szörnyü. 

      "Ne bomolj!" - mondják viccesen néha. Ennel szörnyübb átok van-e? 

      Régi printer-papirokat téptem el tegnap. Nagyon erösek. 

 

    517/. "Hosszu haj, rövid ész." - Sámson haja 

      A hosszu haj asztrális antenna, energiát hoz onnan. Ezért saját ereje az agynak nem fejlödik ki, vagy visszafejlödik. 

      Ezért vesztette el erejét Sámson, mikor levágták a haját. 

 

    518/. "Nem lesz majd okod szégyenkezni." 

      Olyanra programozzák majd tudatomat, agyamat, ami öket szolgálja teljes mértékben. Nem is fogok érezni szégyent, mert kimossák agyamból a saját mértéket. Nem lesz énem, ami elitélné akkori tetteimet. 

      Ezt jelenti ez a mondat. 

      A rendörség a helyén. Mennyi pénzt fizetnek ki puszta létükért? 

 

    519/. "A fejedet verheted majd a falba." 

      Azért, hogy rontsam az agy állapotát, hogy ne tudják sokra használni majd a karvajok, akik már várják, hogy elvihessék agyamat. Akikkel összekacsint a rendörség zsidó gyüjteménye. 

 

    520/. Mondások az égröl, mennyröl 

      "Leszakad az ég", 

      "Égszakadás, földindulás" - az ég és föld közötti magasitásra, távolság-tartásra ("oszlopok") utal ez a két szólás. Amit emberi tudatokkal biztosit a moslék-ember. 

      "Adj hálát az égnek!" - a hála-érzelem táplálja a mennyet, az asztrál zónát. Olyan siker után mondják, amit emberi erövel nem, csak asztrális energiával lehetett elérni. 

       

      "Mennybe vitt leány" - magyar népballada-kategória: 

         "Julia szép lány", "Márton Szép Ilona" -  

         Hiányzik egy a szüzek seregéböl a mennyben. Ezért visznek egy szép lányt a mennybe. Ez a téma. A szép lány öntudata, érzelmi állapota kell oda nekik. 

       

    520/. Hus átváltozása kövé, márvánnyá, kristallyá 

      Sokktól, megrázkódtatástól "kövé válhat" valaki. Majd márvánnyá, talán csak sok idö alatt. 

      Kristálykoponya rengeteg van. Pszichikai erö sugárzik belölük, tehát tudatuk él!!! Régi romok közelében találták öket. A tranzisztor, integrált áramkör (a "csip") szilicium-kristályból készül, szennyezéssel, azaz rács-anomáliával (hiba, szabálytalanság, rendellenesség). A "hegyi-kristály" szilicium. Aggyal, tudattal is meg lehet ezt csinálni, hogy "szennyezett kristály" legyen. 

      Pl. Niobé a fájdalomtól kövé vált régen, márvány "szobra" ma is könnyezik, állitják. 

      Ha az agyat elötte "kitisztitják", akkor könnyen válhat kristállyá a megrázkódtatástól. "Örök darab" - mondják a zsidók aranyra, gyémántra. 

      Az agy állapotát autó-burrogással, gyerek-sikitással, falfurással, egyéb zajjal, terheléssel lehet mérni. Velem igy csinálják. Az agy válaszát telepatikusan kérdezik le. Ez régi tudás, volt idejük megtanulni. 

      Bármily hihetetlen, ez valószinüleg igaz. Olyat csinálnak, ami hihetetlen. Hogy kevés legyen, aki megakadályozza. Terhelik a lakosságot megélhetési problémákkal, átalakitásokkal stb. Lekötik öket. Örülnek, ha élnek. 

      "A végén nagy megrázkódtatásban lesz része." - mondta egy hang a fejembe (telepatikusan). Nekem is ilyen sorsot szánnak? Lehet, sajnos. Mivel akarják a megrázkódtatást okozni? Nagy gonoszságra kell gondolni. 

      Pusztuljon ez a szörnyü világ! A szörnyüség máshogy nem szünhet meg. 

 

    521/. "Lopja a Napot" 

      Mert nem magas a tónusa, nem "magas" höfokon él. Mert az táplálja a Napot. Az ilyenre mondják, hogy "Naplopó". 

      Ez a mondás is arra utal, hogy a Nap energiáját tudati energia táplálja. 

 

    522/. "Hermetikusan" lezárni valamit 

      Miért Hermész nevéböl származik ez a fogalom, a teljesen zárt bezártság? Nem ok nélkül. 

      Hermész szobrán mintha csupaszon lenne az agya, koponyacsont nélkül. Ö is agy volt, akit használtak? Lehet. És bonthatatlanul bezárták. 

      A szörnyüség nagyon régi a Földön, a világban. Nincs ellene semmi és senki? 

 

    523/. Ne tudj sokat, különlegest! 

      Különben ugy használhatják az eszed, az agyad, ahogy azoknak tetszik. Mint egy archivumot, "agytrösztöt". 

      Legyél egyszerü kisember! A szörnyüségtöl megmenekülhetsz akkor! 

 

    524/. Krizisben van a világ most 

      Megengedhetjük-e magunknak, hogy megmaradjon? NEM. 

      Már tudjuk, mit jelent, mennyit ér. 

      Az élet egy undoritó véletlen. 

      A szörnyüségeket csinálják, gátak nélkül. 

      Pusztuljon a világ! 

      Különben örökre elveszhetünk, szenvedhetünk!!! 

 

    525/. A "legveszélyesebb" életkor 

      A klimax után, a tudati gátlástól megtisztult agyi állapotban, de meg az öregkori lesüllyedés, agyi ártalmak, betegedés, pusztulás elött. 

      Akkor viszik el azt az embert, akinek agyát kiválasztották, akit áldozatnak akartak jóval elötte a zsidók. Hogy dagadjon gonoszságuk. 

      Házy Erzsébet 55 évesen, Dunszt Mária 58 évesen halt meg. Tényleg meghaltak? 

       

      Én 57 éves vagyok. Ez az a kor. 

 

    526/. "Azt csak ö érti" 

      Olyan elemekböl rakják össze a "mozaikot", hogy a "felfutó" felismerési állapota csak nála rakódik össze a szörnyü fenyegetessé. 

 

    527/. Gyanus jelek, amik bezárt élö tudat jelenlétére utalnak 

      Hosszan érö paradicsom egy ház kertjében. Mi van a földben, hogy ilyen életerös a paradicsom? 

      "Régi ház" - mi van a falaiban? Falai alatt? 

      Erdö szélén lakó rokon. Bármikor fölmehetnek az erdöbe, bármit eláshatnak. Más nem is juthat az erdöbe, mert magánterületen kéne átmennie. 

      Baglyok egy fára szállnak csak, a többi hasonlóra nem. Mi van a fa alatt, vagy odvában? 

      Kusza málna-bokrok egy kert végében. 

      "Kis-erdö" egy családi ház kertje mellett, mely undoritoan kusza. 

 

    528/. "Megmutatják, mit tudnak." 

      Görcsök, dekoncentrált mozgás, fogfájás, erekció abnormális mértékben, test nem érzése, zavarodottság, rosszul-lét, ... Ugy használják az áldozat tudatát, mint a szerszámos ládát. 

      Ezeket mind tudati befolyással, telepátiával csinálják. Valamelyik szomszéd talán, vagy családtag, vagy aki akarja. Nem lehet tudni. Szürke kis közembereknek látszanak az ilyen szörny-emberek. Talán szeretik is öket valahol. 

      Ez azt jelenti, hogy "foglalkoznak" az illetövel, öt is szörnyü sorsra itélték. És majd eljönnek érte. Agyáért. 

 

    529/. Lezárt fémkoporsó, katonasirok az erdöben 

      A lezárt fémkoporsóban nem bomlik el a hulla, az agy sem. Nem szabadulhat börtönéböl, nem semmisithetik meg az élö agyat. 

      Az erdei "katonasirok" alatt mi van? Élö hulla? 

 

    530/. Állhat mozdulatlanul ember bárhol 

      Lakásban, pincében, bolt raktárában állhat ember mozdulatlanul, lefagyasztva. Ezt megcsinálni nem probléma. 

      Ki gondol erre? Ki törödik ezzel? 

 

    531/. "Azok majd elmennek." 

      Akik több, mint egy éve telepatikusan a fejemben vannak? 

      Eljönnek letépni a fejem? Lehetséges. 

      "Kinek az érdeke?" - Miért hajlandók valakik hónapokon át telepatikusan betölteni a fejem, igy szellemileg fogva tartani? Csak azok, akik ebböl további "eredmenyt", érdekeik elérését remélik. 

 

-------------------------------- 

(BL) 2006. május-december 

  A fentiekben szereplö különleges dolgok nagy részét mások szavaiból, megjegyzéseiböl, elejtett szavaiból, irásaiból, viselkedéséböl, demonstrációiból, célzásaiból szereztem. A változás korába érkeztemkor megnött kognicióm rántotta össze öket bennem. Én csak megfogalmaztam és leirtam öket és a belölük kinálkozó következtetéseket. Talán valamiért belém rakták az ösi zsidó titkos világ-tudást. Nyomasztásuktól végre meg akarok szabadulni. Hogy akarják majd mindezt megfizettetni velem? Zsidóvá akarnak avatni? Az én agyamat is zsidó állatságra jelölték ki? Rengeteg emberrel azért kellett találkoznom, szóba állnom, vagy pimaszságukat, gyalázásukat elviselnem, hogy mutassanak valamit. 

  Azért tudtam meg ezeket, mert az én agyamat is életben akarják tartani valahol.