Şekil-2: Tabiatta bulunan faytipleri. Marmara Denizi'ndeki fayların büyük bir kesimi oblik-atılımlı faylar sınıfına girmektedir.

Şekil-2: Fay tipleri

Bir onceki sayfa

Yanal atılımlı fay

Deprem Anasayfası