Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
LA PLEJ INDAJ VERKOJ EL LA ESPERANTO-LITERATURO

Enketo, stato de novembro 2000
Kiuj estas la plej indaj verkoj el la Esperanto-literauro?

Loko 1
Raymond Schwartz: Kiel akvo de l' rivero. 12 voĉoj.
Spomenka Ŝtimec: Ombro sur interna pejzaĝo. 12 voĉoj.

Loko 2
John Islay Francis: La granda kaldrono. 7 voĉoj.
Kálmán Kalocsay: Streĉita kordo. 7 voĉoj.

Loko 3
William Auld: La infana raso. 6 voĉoj.
Cezaro Rossetti: Kredu min, sinjorino. 6 voĉoj.
Sándor Szathmári: Vojaĝo al Kazohinio. 6 voĉoj.

Loko 4
Abel Montagut: La poemo de Utnoa. 5 voĉoj.
Spomenka Ŝtimec: Kroata milita noktlibro. 5 voĉoj.
Eli Urbanová: Hetajro dancas. 5 voĉoj.
Vladimir Varankin: Metropoliteno. 5 voĉoj.


La voĉdonado ankoraŭ ne estas finita! Se vi ĝis nun ne partoprenis, vi povas sendi viajn preferojn al:
Spomenka Ŝtimec, sekretario de EVA aŭ al:
Gerrit Berveling, prezidanto de EVA. aŭ al:
Tomasz Chmielik
Str. Jarzebinowa 3/30
PL-21 040 Swidnik, Pollando.