www.Angelfire.com/dc/Somnuk
running THAI view on "unicode(UTF-8)"
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


 • พ่อ (หัวหน้าครอบครัว) นายสมนึก ลิมกุล http://somnuk.freeservers.com
 • แม่ (หัวหน้าตัวจริง) รศ.พ.ญ.ประเสริฐศรี (ทองงาม) ลิมกุล   http://www.angelfire.com/biz2/prasertsri
 • ลูกคนโต (หมอโจ้) น.พ. กัลย์ ลิมกุล และ ภรรยา (หมอแหม่ม) พ.ญ.สิริรัตน์ (รัตนถาวร) ลิมกุล   http://www.angelfire.com/md2/gunnlimkool
 • ลูกคนเล็ก (โอเล่) นายก้อง ลิมกุล http://www.angelfire.com/ky/konglim
 • และ ภรรยา (มิน) กมลทิพย์   http://www.kamolthip.com
 • แนะนำหลานลิมกุล ทั้ง 4 คน yoyo นวกาล, saysay นันทกาล, teetee นิติกาล, Maple   http://www.siamphototrip.com
 • กิจกรรม เป่าแก้ว   แจ๋ว เตือนพิศ ประสานศัพท์   http://somnuk.freeservers.com/kkk.html
 • สอนนักเรียนเป่าแก้ว   http://www.Angelfire.com/dc/somnuklimkool
 • โยโย่ กะ เซเซ่ อยู่บ้านกับปู่ ถามว่าคุณปู่ไปเที่ยวไหนมาบ้าง
 • ไปเมืองจีน ตามเส้นทางสายไหมถึงเมืองอูรุมูจี๋
 • ไปกาญจนบุรี โรงพยาบาลราชบุรี
 • ไปประเทศเวียตนาม
 • ไปขอนแก่น ภูเรือ
 • ไปท่องทะเลเมืองตรัง -ไปต่อที่ภูเก็ต
 •        
 • ไปเที่ยวเมืองอุทัยธานี
 • ไปเชียงใหม่ เชียงราย
 • ไปเที่ยวเกาะเสม็ด
 • ไปแม่สอด ชายแดน พะม่า"
 • ไปตรัง ภูเก็ต
 • ไปลำปาง เชียงราย
 • ตอนนี้เรา 2 คนก็เป็นปู่ เป็นย่ากันแล้ว มีเครื่องหมายอยู่ที่เสื้อแล้ว นี่ไง ที่เห็นปู่หน้าตาเซียวๆ ก็เป็นเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจุฬาฯมาหยกๆ
  คลิ๊กเข้าไปดูซิ ว่าไปทำอะไรมา
 • นิ่วในถุงน้ำดีของผม
 • กะเพาะปัสสาวะของผม
 • taipingcondo
 • ตอนนี้ โยโย่กำลังอยากจะเป็นนักว่ายน้ำที่มชาติ (ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้)
 • http://www.somnuk.com
 • เซเซ่ก็กำลังเป็นนักค้นคว้าระดับชาติอยู่เหมือนกัลล
 • http://www20.brinkster.com/somnuklimkool

 • This propery is belong to angelfire.com,
  17.80 MB. has been used
  Thank you so much.
  Somnuk Limkool
  We love angelfire because . . . . . Easy . . . Fast . . . Fun . . . !!

 • ไปตามเส้นทางสายไหม บนผืนแผ่นดินใหญ่
 • นักเรียนวชิราวุธมาฝึกหัดเป่าแก้ว
 • นักศึกษาราชภัฏสุรินทร์ 40 คน ฝึกเป่าแก้วในห้อง Lab.
 • ครอบครัวพี่น้อย

 • email นี้ ไม่ได้ใช้มานานแล้ว ลืม passwordอีกต่างหากครับ
  somnuklimkool@yahoo.com
  somnuklimkool@live.com
  taipingcondo@yahoo.com
  thaiinvention@yahoo.com
  tia-member@hotmail.com

       
               
                      พระราชประวัติโดยย่อ
  
  • พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
  ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงมีพระนาม
  เดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช
  
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิ
  -บดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   เสด็จเถลิงถวัลย
  ราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวมีพระ
  ชนมพรรษา ๑๘ พรรษาเศษ
  
  • ทรงเสด็จขึ้นสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓
  กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร  ธิดาของกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถและ
  หม่อมหลวงบัว กิติยากร ต่อมาวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระเจ้า
  อยู่หัวเสด็จขึ้นสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 
  ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเปล่งพระปฐมบรมราชโองการว่า
  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
  หลังจากนั้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินี
  สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
  
  • พระราชพิธีบรรพชาอุปสมบทของในหลวง จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม 
  พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ ณ พระอุโบสถพระ
  พุทธรัตนสถาน ในพระบรมมหาราชวัง ทรงลาพระผนวชเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ 
  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ รวมระยะเวลาที่พระองค์ทรงผนวชอยู่ ๑๕ วัน
  
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระปรมา
  ภิไธย (ในพระสุพรรณบัฏ) ดังนี้คือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
  อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถ
  บพิตร” พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
  อดุลยเดช บรมราชาธิราช
  
  • ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  นับตั้งแต่ได้เสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
  นานัปการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ ได้เสด็จพระราช
  ดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งในเมืองและ
  ชนบท ทั้งในป่าลึกและยอดเขา ไม่ว่าจะเป็นที่ทุรกันดารเพียงใดหากที่นั้นมีพสก
  นิกรอยู่แล้ว พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินถึงทุกแห่ง
  
  • ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้ง พระองค์ทรงมีกล้องถ่ายภาพและแผนที่
  ทรงถ่ายภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรในทุกพื้นที่และทุกภูมิภาค ทรง
  ทราบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเหล่านั้นโดยถ่องแท้ พระองค์จึงทรงพระราช
  ทานพระราชดำริตั้งโครงการต่างๆ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลทำ
  อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นด้วยหลักการให้ประชาชนมีส่วนได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง
  ทวยราษฎร์ซาบซึ้งใจ ... ด้วย “น้ำพระทัยจากในหลวง”
  
  

 • สมุดโทรศัพท์
 • ตรวจล๊อตเตอรรี่
 • นิ้วในถุงน้ำดีของผม