Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

PERISIAN

Sistem Pengendalian (Operating System)
Pengenalan
Perisian aplikasi merupakan program komputer yang dibangunkan untuk memenuhi keperluan pengguna dan dikelaskan sebagai perisian pengguna akhir. Terdapat juga perisian aplikasi yang dibuat khas untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
  1. Pemprosesan Perkataan - melibatkan penggunaan komputer untuk menghasilkan dan mengubahsuai sebarang kerja yang berkaitan dengan teks. Digunakan untuk membuat laporan, surat, karangan, memo dan dokumen lain. Contoh perisian ini ialah Microsoft Word, WordPerfect dan WordStar.
  2. Hamparan Elektronik - perisian yang dibangunkan untuk memaparkan dan memproses nombor. Perisian hamparan elektronik yang digunakan seperti Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 dan Quattro Pro.
  3. Pangkalan Data
  4. Persembahan Elektronik
  5. Penerbitan Meja (Desktop Publishing)
  6. Perisian Berbantukan Komputer
Sistem Komputer | Multimedia | Sistem Maklumat | Pengaturcaraan BASIC | Telekomunikasi dan Rangkaian | Rujukan