Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGA

Anykščių skyrius

ANYKŠČIŲ SKYRIAUS TARYBA

 Vardas, pavardė

Darbovietė ir pareigos

Pirmininkas - Darius Gudelis Savivaldybė, meras
Pavaduotojas - Arvydas Antanavičius UAB "Jaros sauga", direktorius
Pavaduotoja - Irena Andrukaitienė Jono Biliūno gimnazija, direktorė
Vida Dičiūnaitė Savivaldybės administracijos švietimo skyrius, vedėja
Alvydas Gervinskas Įmonės "Aušra" savininkas
Aidas Gilys Savivaldybė, mero patarėjas
Vytautas Gruzinskas Gruzinsko įmonė, savininkas
Rūta Kulikauskienė UAB "Jaros sauga", buhalterė
Algirdas Žemgulis UAB "Anykščių vaistinė", direktorius

 

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: Agirdas GANSINIAUSKAS, Alvydas GERVINSKAS, Jūratė GRICIŪTĖ, Irena ANDRIUKAITIENĖ, Arvydas ANTANAVIČIUS; antroje eilėje iš kairės: Vladislovas PREIDYS, Aidas GILYS, Darius GUDELIS, Antanas KATLIORIUS, Alvydas  KIRVĖLA.

         

Lietuvos liberalų sąjungos Anykščių skyriaus

2002 metų rinkimų į Anykščių rajono savivaldybės tarybą

 kandidatų sąrašas

1. Darius GUDELIS - Anykščių rajono meras, gimęs 1974 m. Anykščiuose, baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą, Kauno technologijos universitetą, šiuo metu yra Lietuvos teisės universiteto magistrantas.
2. Arvydas ANTANAVIČIUS - UAB “Jaros sauga” direktorius, gimęs 1965 m. Pakruojo rajone, baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą.
3. Irena ANDRUKAITIENĖ - J. Biliūno gimnazijos direktorė, gimusi 1948 m. Vilniuje, baigusi Vilniaus universitetą.
4. Alvydas GERVINSKAS - verslininkas, gimęs 1962 m. Ukmergės rajone, baigęs Kauno politechnikos institutą.
5. Jūratė GRICIŪTĖ - medicinos psichologė, gimusi 1973 m. Klaipėdoje, baigusi Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, Vilniaus universitetą.
6. Vladislavas PREIDYS - UAB “Autovelda” direktorius, gimęs 1945 m. Panevėžio rajone, baigęs Panevėžio hidromelioracijos technikumą.
7. Aidas GILYS - Anykščių rajono mero patarėjas, gimęs 1970 m. Anykščiuose, baigęs Kauno technologijos universitetą.
8. Algirdas GANSINIAUSKAS - verslininkas, gimęs 1955 m. Ukmergės rajone, baigęs Maskvos kooperacijos institutą.
9. Antanas KATLIORIUS - Anykščių rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjas, gimęs 1960 m. Ukmergės rajone, baigęs Lietuvos žemės ūkio universitetą.
10. Alvydas KIRVĖLA - Svėdasų J. Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos direktorius, istorijos mokytojas - metodininkas, gimęs 1955 m. Ukmergėje, baigęs Vilniaus pedagoginį institutą.
11. Audronius GALIŠANKA - Žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotojas, gimęs 1959 m. Anykščiuose, baigęs Vilniaus pedagoginį institutą.
12. Ričardas LAPINSKAS - Anykščių rajono savivaldybės ligoninės gydytojas - terapeutas, gimęs 1956 m. Kaune, baigęs Kauno medicinos institutą.
13. Birutė BULOTIENĖ - Anykščių rajono bibliotekos direktorė, gimusi 1946 m. Utenos rajone, baigusi Vilniaus universitetą.
14. Romualdas VITKUS - AB “Anykščių vynas” statybos remonto darbų ir statinių priežiūros skyriaus viršininkas, gimęs 1957 m. Anykščiuose, baigęs Vilniaus inžinerinį statybos institutą.
15. Antanas SIRGĖDAS - ūkininkas - bitininkas, gimęs 1962 m. Utenos rajone, baigęs Joniškėlio žemės ūkio technikumą.
16. Algirdas ŽEMGULIS - UAB “Anykščių vaistinė” direktorius, gimęs 1958 m. Kaliningrade, baigęs Kauno medicinos universitetą.
17. Jolanta MAMENIŠKIENĖ - Viešintų bibliotekos vyr. bibliotekininkė, gimusi 1965 m. Viešintose, baigusi Panevėžio J.Švedo pedagoginę muzikos mokyklą.
18. Romas KUTKA - Burbiškio pagrindinės mokyklos direktorius, gimęs 1953 m. Anykščiuose, baigęs Lietuvos kūno kultūros institutą.
19. Rita BARTAŠIENĖ - Anykščių bendruomenės centro pirmininkė, gimusi 1967 m. Kaune, baigusi Kauno ekonomikos technikumą.
20. Irina PETRONIENĖ - Anykščių verslo centro konsultantė, gimusi 1964 m. Kazachijoje, baigusi Vilniaus universitetą.
21. Darius VARNAUSKAS - AB Lietuvos Žemės ūkio banko Anykščių skyriaus vyr. apsaugos darbuotojas - inkasatorius, gimęs 1967 m. Panevežys, baigęs Lietuvos kūno kultūros institutą.
22. Elvyra LASSKAJA - Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vaikų teisių apsaugos specialistė, gimusi 1945 m. Radviliškyje, baigusi Panevėžio A.Damaševičiaus aukštesniąją medicinos mokyklą.

*** A N Y K Š Č I Ų   L I B E R A L Ų   P R O G R A M A  ***

 ----- MERO METINĖ ATASKAITA ----

   

Kontaktams:  aidas.gilys@is.lt

Lietuvos liberalų sąjungos Anykščių skyriaus rinkiminis štabas:
Šaltupio g. 11, Anykščiai
Tel./faks (381) 5 84 98
e-mail: aidas.gilys@is.lt
Štabo vadovas: Irena Andriukaitienė
Štabo darbo valandos: 8 - 17 val.

 

K E L K I M   N Y K Š Č I U S  U Ž   A N Y K Š Č I U S  !

Lietuvos liberalų sąjungos tinklapis: http://www.lls.lt