Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

BØYELIGHET I NAKKEN!

Noen hester sliter med en stiv nakke som er vanskelig å bøye. Andre hester har rett og slett ikke lært seg at nakken kan bøyes.SIDEVEIS:

Begynn på bakken. Enten i boksen eller ute i havna/ridebanen. Ha på hesten en grime og et leietau. Stå på siden av hesten, for eksempel ved gjorden. Fest leietauet i siden på grimen, stram tauet mot deg til all slakken er ute av det. Ikke trekk hesten mot deg. Bare hold et jevnt trykk og vent. Vent så lang tid det tar. I det øyeblikket hesten gir det aller minste etter for trykket, klikk, gi etter og belønn. (Hvis du ikke bruker klikker, er din ettergift + ros belønningen til hesten) Ta tak i tauet igjen, og vent. Etter hvert forstår hesten at det er meningen den skal følge etter tauet.

Klikk for små steg om gangen, og la den gradvis ta hodet sitt lenger og lenger bak mot gjorden. Jobb både på den høyre og venstre siden. Når du begynner på ny side, vil det si du lærer hesten noe nytt, og du må gå et stykke tilbake på kravene.De fleste hester er litt stivere på den ene siden enn den andre. Det kan derfor hende den ene siden er enklere enn den andre.

Hesten skal stå helt stille selv om den snur hodet til siden. Den skal ikke flytte bena etter tauet, bare bøye i nakken. Hvis hesten begynner å gå i sirkel, hold fortsatt trykket jevnt, og følg med hesten. Så fort hesten stopper, klikk og slipp taket. Hvis du slipper taket når hesten begynner å gå, vil den tro det er dette du vil den skal gjøre.

Jobb etter hvert med at hesten reagerer raskere på taket i tauet. Målet er at den skal følge tauet automatisk. Etter hvert kan du be den holde hodet bak ved gjorden lenger og lenger. Husk at for hver gang du bringer inn et nytt element, enten du ber den holde lenger, eller gå lenger bak, må du gå litt tilbake på kravene på det den allerede kan.

Du kan også be hesten bøye hodet motsatt vei av der du står. Dvs, hvis du står på hestens venstre side, kan du legge armen over ryggen, og be ham bøye hodet mot høyre. Dette er en helt ny øvelse, selv om hesten allerede er flink til å bøye nakken. Du må derfor antagelig gå tilbake og klikke for den minste lille ettergift hos hesten.INN MOT BRYSTET:

Hold enten to leietau som tøyler, eller et leietau på midten av grimen under. Ved tøylebruk samler du tøylene over hestens manke, eller litt foran. Stram nok til at slakken er ute, ikke dra, men hold et jevnt trykk og vent. Snurr gjerne fingeren inn i litt man, så du er helt sikker på å holde et stødig trykk. Du venter på at hesten skal gi litt etter på tøylene. (OBS; ikke på at han drar nedover! Du skal kjenne at trykket løsner, ikke se at hodet hans senker seg.)

Så fort den gir etter, samme prosedyre. Klikk og belønn, og begynn på nytt igjen. Repeter til den villig følger tøyletaket. Bruker du et leietau, kan du holde det litt under kroken, og holde et jevnt trykk inn mot bringa, og klikke når den gir etter. Tøylene er best å bruke da det er enklest og overføre til ridning.

Når hesten følger tauet fint i grime, kan du sette på hodelag og bitt. Gå fram på nøyaktig samme måte som du allerede har gjort. Nå er trykket i hestens munn, i stedet for i grimen. Det kan derfor hende du må begynne på begynnelsen. Men det er helt i orden. Du har bragt inn et nytt element i treningen, (hodelaget) derfor må du forvente at du må senke andre krav. Repeter alt til du er sikker på at hesten forstår godt, og følger villig tauet/tøylene. Da kan du sale opp, og begynne i salen.I SALEN:

Det er fortsatt samme prosedyre. Ta et lett tak i tøylen og be den komme med hodet mot deg. Ta et lett tak i begge tøylene og vent på at den gir etter. Nok et nytt element er bragt inn, og du må fire på andre krav.

Hvis hesten begynner å gå i sirkel, hold taket til den stopper, og slipp deretter opp, før du begynner på nytt. Klikk gjerne når den stopper for å fortelle at det er det riktige å gjøre.

Dette kan du så videreføre til hesten i bevegelse, begynn med skritt, og deretter trav. Det er vanskeligere for hesten og gå fram, og bøye nakken, enn det er for den å stå stille, og bøye nakken. Be derfor først om en bitte liten ettergift i riktig retning, og belønn dette, før du fortsetter med å gradvis øke kravene.Oppsaling!

Tilbake til oversiktsiden

Home