Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

De Syv Leker!

SIRKEL-LEKEN!Hensikten er å lære hesten din å ta ansvar, og ikke forandre gangart før du ber den.

Denne leken ligner på longering, men det er ikke longering det er. Dette er leken som lærer den at ting har sin hensikt, det lærer den pålitelighet og ansvar.

Hensikten kommer fra oss. For eksempel. Hvis vi svinger et tau under ”vennskapsleken”, har vi på en måte en nøytral følelse inne i oss som ber hesten om å ”stå rolig” og bli hos oss. Men hvis vi trenger å svinge tauet under ”sirkel-leken”, er hensikten vår en helt annen. Nå ber vi om at han skal flytte seg.

Påliteligheten kommer fra både mennesket og hesten. Hesten vet hva den kan vente seg når vi ber om en bevegelse. Det er et mønster vi alltid følger, med tanke på hvordan vi spør. Det skal aldri være tvil i hestens hjerne om hva som skal skje, eller om vi virkelig mener det vi ber om. Vi er trofaste og pålitelige på det, og hesten vil bli pålitelig på hvordan den svarer.

Ansvar: Hesten blir ansvarlig for å opprettholde gangarten, og vi har ansvar for å alltid be på samme måte, med akkurat så mye trykk/press som er nødvendig, men med så lite som trengs – og ikke mer.
Parelli beskriver dette som: ”en øvelse hvor hesten sirkler rundt deg. Du lærer ham og vike forparten, bevege seg ut, og sirkle rundt deg!”

Det er anbefalt og holde seg mellom to og fire runder! Du ber hesten din om å stoppe, vike med bakparten, og stå vendt mot deg med begge øynene fokusert på deg.

Dette er en ganske fin lek og gå igjennom rett før du rir, fordi du kan se om hesten er avslappet, om den hører etter, og om den er villig til å vike med bakparten.

I begynnelsen, skal du stå stille på ett sted. (Etter hvert vil du kanskje legge til hindringer, eller lignende) Be hesten om å flytte seg til høyre ved å strekke ut høyre arm og ben til siden. Dette åpner på en måte en dør, for å si det sånn, og forteller hesten hvilken retning du vil den skal gå.

For noen hester, er dette all oppmuntringen som trengs. Dette er målet du bør gå for.

Hvis hesten ikke rører på seg, sving enden av tauet (som du holder i den venstre hånden) ved manken/skuldrene. Ikke vær nær hesten på dette stadiet.

Dette bør få hesten til å ta øynene vekk fra deg, og se i riktig retning. Forhåpentligvis flytter han seg også den veien.

Hvis hesten fortsatt ikke rører seg, er dette tiden for å bestemme seg for hvordan man vil fortsette. Parelli foreslår og la enden på tauer tappe borti hesten. Hver gang du svinger tauet, med økende energi etter omtrent hvert tredje sekund. Hvis den ikke rører seg, kan det hende du må begynne og gå mot hestens frampart, mens du fortsetter å svinge tauet. Fortsett og gå framover til hesten flytter på seg.

Max: "Ute på tur første gang. Skummelt!"

Stopp øyeblikkelig å svinge tauet, stå stille, og ikke snu deg etter hesten. (I begynnelsen kan det hende du må snu deg etter for å øke presset litt, og la han få vite at han skal fortsette og gå)

Så, du viser vei ved først å løfte tauet, og hvis du trenger det, øk i fasene. Løft den andre handen, og sving deretter tauet. Vis vei, løft og sving. Alltid i samme rekkefølge, slik at hesten alltid vet hva som kommer.

Sirkle hesten kun to til fire ganger om gangen.

For å stoppe hesten, la den høyre hånden løpe ned langs tauet, og hold i enden med den venstre, (Hesten på høyre hånd) Rett ut den høyre armen og be hesten vike med bakparten og stå rett med begge øynene fokusert på deg.

I denne første fasen kan du også bare peke på hestens bakpart, og hvis de tidligere lekene sitter godt, vil hesten ta dette som et forslag til å vike med bakparten og stoppe.

Fase to blir å svinge enden av tauet mot hestens bakpart. Han blir bedt om å vike med bakparten for å stoppe og se på deg.

Andre faser kan inkludere å tappe hesten på bakparten med tauet, og øke presset ca hvert tredje sekund, inntil han viker.

Hvis hesten din stopper eller bryter av gangarten, stopper du ham på samme måte og setter ham øyeblikkelig i gang igjen.

Klikk der du ser det passer inn, men det kan være greit å la dem fullføre en sirkel først. Det må du selv vurdere.

Lær hesten å gå begge veier.Sideveis-leken

Tilbake til oversiktsiden

Home