Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Hva Er Klikketrening?
Den enkleste måten å forklare hvordan klikkeren fungerer, må være og gå endel år tilbake i tid, og til et helt annet dyr enn hest.

Du kan først prøve å sette deg inn i følgende situasjon: Du får i oppdrag å trene en delfin til å hoppe igjennom en ring oppe i luften! I motsetning til en hest eller hund, som vi kan holde med et tau, er delfinen fri til å svømme fra deg og dykke. Hvordan skal du få forklart dette dyret hva du vil den skal gjøre???

Du kunne selvfølgelig prøvd å senke ringen i vannet, og håpe på at delfinen tilfeldigvis skulle svømme igjennom så du kunne belønne den med en fisk. Problemet er bare det, at det er ikke sikkert et utrent dyr nærmer seg ringen i det hele tatt. Du kunne gitt prosessen et ekstra puff ved å kaste ut fisk hver gang den svømte i retning av ringen. Hvis du klarte å beregne dette riktig, ville delfinen sannsynligvis snart svømme igjennom ringen. Du kunne kanskje også klart og heve ringen, og fått delfinen til å hoppe opp av vannet, og igjennom ringen. Disse tingene vil delfinen gjøre, på grunn av at den får mat som belønning.

Roker: "Hallo??"

Problemet med denne metoden, er at du får ikke gitt delfinen fisken i akkurat riktig øyeblikk. Selv om du kaster fisken akkurat i det øyeblikket delfinen hopper igjennom ringen, er det ikke sikkert den legger merke til den med en gang. Det kan hende den tror den er blitt belønnet for å svømme vekk fra ringen, noe som blir totalt motsatt av det du prøver å få til.

Her er det klikkeren kommer inn, i form av en fløyte. Ved å blåse et signal rett før fisken blir kastet i vannet, lærer delfinen å assosiere denne lyden med mat. Den vil snart begynne å se seg om etter fisk når den hører denne lyden.

Når det er helt klart at delfinen skjønner sammenhengen, kan treneren begynne å lenke sammen lyden med en spesiell øvelse. I stedet for bare tilfeldig å kaste fisk ut i vannet, venter han til delfinen svømmer i retning av ringen. Ved å repetere dette, lærer delfinen at ved å utføre en bestemt øvelse, kommer det fisk! Det som faktisk skjer, er at delfinen begynner å se på deg som en ”godtemaskin”. En maskin som kun enkelte øvelser kan åpne. Den tror den bestemmer i treningen, og vil prøve å gjøre sitt beste for å utløse godtemaskinen. Og nettopp dette er en av fordelene med klikke-metoden. Du får et dyr som glad og fornøyd viser fram kunnskapene sine. Den har ikke blitt tvunget til å lære, men er med på å forme øvelsen selv.Vi vil vel alle ha en hest som er glad og lykkelig? En hest som synes det er moro og være sammen deg, og som synes det re moro og jobbe, og lære nye ting?

De signalene vi ofte bruker når vi trener hest, er trykk med ben og pisk, eller hender, for å få hesten til å vike for trykk. Vi bruker hender og tøyler for å få hesten til å bøye naken og ”bære seg selv”. Og de blir belønnet med et klapp på nakken etter et godt hopp, du sier han er flink etter at han ar gjort noe riktig. Disse belønningene er en måte å fortelle hesten at han har gjort noe riktig. Men problemet er å klare å fortelle akkurat HVA han gjorde riktig. Kanskje gjorde han akkurat den lille ekstra tingen du har ventet så lenge på….hvordan skal du kunne forklare at akkurat DET var det du mente?

På samme måte som delfinen fikk et fløytesignal når den gjorde noe riktig, kan et signal hjelpe hesten med akkurat det samme.
Hva slags lyd du bruker, er ikke så viktig. Det som er viktig er at den er klar og tydelig, og skiller seg ut fra andre lyder. Det kan være et ord, et klikk med tungen, eller for eksempel den klikkeren som mange hundeeiere bruker. Denne er å anbefale, den lager et skarpt klikk som vanskelig kan misforståes. Og den er skarpere og tydeligere enn et tungeklikk.

Morgan: "Forbereder seg på tannrasp!"

Ok, det var lyden. Hva slags belønninger vil hesten jobbe for? Du kan bruke flere slags typer belønning. Godbiter er helt klart den tingen som motiverer hesten best. Men vil du ikke gi den godbiter, kan et par rolige strøk på nakken, og den pausen klikket utløser, være en likeså god belønning.

Javel, da har vi lyden, og vi har godbitene. Men hva er det egentlig som skjer? Har vi ikke alltid lært at vi ikke skal fòre hestene med godbiter? At godbiter gjør hestene masete og distraherte?? Nettopp, det er her klikkeren kommer inn. Hesten lærer at å mase kommer han ingen vei med, men å prøve på det du ber om, DET utløser godterimaskinen!

***

Jeg vil gå nærmere inn på hvordan man bruker klikkeren i neste kapittel, ”Å starte med klikker”.

***

Å starte med klikkertrening.

Tilbake til Oversiktsiden.

Home